Siirry suoraan sisältöön

Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: SJ00DU99

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät
 • SJSA22SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen verkkovälitteisesti toteutettavina lähiopetuspäivinä. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
- voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijan työelämävierailu pyritään järjestämään lähiopetuksessa.

Tentit ja muut määräajat

Asiakaslähtöisyyden tietoperusta -tehtävä 20.1.2023 mennessä.
Välitehtävät on ajastettu oppimisalustalla.
Kehittämistehtävän esitys 4.5.2023.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia, johon sisältyy lähiopetuspäivät 20 tuntia sekä itsenäistä työskentelyä kotona ja pienryhmissä 115 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

Asiakaslähtöisyyden tietoperusta 0,75 op.
Asiakaslähtöisyyden arvioinnin ja kehittämisen ketterät menetelmät 0,75 op.
Asiakaskokemuksen ja ennakointitiedon hyödyntäminen kehittämisessä 0,5 op.
Kehittämissuunnitelma 3 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat lehtori Päivi Lifflander ja tuntiopettaja Eija Silvennoinen. S-posti: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
Opiskelijaryhmät
 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroitu väylä:-


Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona: voit ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijavierailu lähiopetustunnilla.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien määräajat ilmoitetaan Learn-alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YAMK-taso 7 kriteeristö

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Päivi Lifflander
Opiskelijaryhmät
 • MOSA21SY
  Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Valmentava ennakkotehtävä:
Kuntaliitto 2015. Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen.
VTT 2016. Arvosta! Kuinka asiakasarvoa vaalitaan.
Salin, O. & Juujärvi, S. 2019. Happy or not happy. Hoitajien kamppailua palvelukulttuurin paineessa.
Yhteiskuntapolitiikka 84 (4), 416-424.

Learn-alustalla ilmoitettava materiaali.
Suositeltava materiaali:
Grönroos, C. & Voima, P. 2013 Critical service logic: making sense of value creation
and co-creation. Journal of the Academic Marketing Science 41, 133 – 150.
Helander, N. & Vuori, V. 2017. Avaimia arvonluontiin. Tampere: Juvenes Print.
Juuti, P. 2015. Johda henkilöstöä asiakaskeskeisyydellä. PS_Kustannus.
Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. Kauppakamari. e-kirja.
Korkiakoski, K. 2019. Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus. AlmaTalent. e-kirja.
Moisanen, K. 2018. Asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen vanhuspalveluissa.
Väitös. Itä-Suomen yliopisto.
Pohjola, A., Kairala, M., Lyly, H. & Niskala, A. (toim.) 2017. Asiakkaasta kehittäjäksi ja
vaikuttajaksi. Tampere: Vastapaino.
Valtonen, M., Hämäläinen, P. & Laaksonen, H. 2018. Onnistuneen asiakaskokemuksen
merkitys yritykselle. Teoksessa Laaksonen, H. 2018. TYÖN ILOLLA. TAMK
Zakker, M. 2019. Patient experience: determinants and manifestations. International Journal of Helath Governance 24 (2), 143-154.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Opiskelija perehtyy aineistoon ja työstää oppimistehtäviä Learn-alustalle kuvatun aikataulun mukaisesti. Lähiopetuspäivään ja seminaariin voi osallistua myös virtuaalisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Asiakkaan aktiivisen roolin, asiakaslähtöisyyden mittaminen ja kehittäminen, asiakkaan osallisuuden ja kokemuksen vaikutus tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen työelämäyhteistyönä

Tentit ja muut määräajat

Ennakkotehtävä 23.1.2022 mennessä.
Lähiopetuspäivän oppimistehtäviin osallistuminen.
Kehittämistehtävän työstäminen, esittäminen 19.5.2022 lähiopetuspäivässä

Opiskelijan työmäärä

Kokonaisuuden oiskelijan työmäärä 135 tuntia jakaantuu seuraavsti:
* valmentavan ennakkotehtävän materiaaliin perehtyminen ja ennakkotehtävän laatiminen 40 tuntia (1,5 op)
* lähiopetuspäivät 14 tuntia (0,5 op)
* Työelämälähtöisen asiakaslähtöisen palvelun kehittämiseen ja arviointiin liittyvän kehittämistehtävän laatiminen, esitys seminaarissa ja raportointi 81 tuntia (3 op)

Toteutuksen osien kuvaus

Valmentava ennakkotehtävä ja verkkotyöskentely teemana Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, asiakaslähtoisyyden ja asiakasosallisuuden käsitemäärittelyt ja asiakaskokemus strategiassa -ennakkotehtävä. (1,5 op)

Lähiopetuspäivä: Asiakaslähtöisyyden filosofia, asiakaslähtöisyyden ja asiakasosallisuuden kehittäminen, nen, vuorovaikutuksella asiakkaan osallisuuden vahvistaminen sekä asiakaskokemuksen mittaaminen ja arviointi. Asiakaslähtöisyytden arviointimenetelmät ja mittarit (0,5 op)

Työelämälähtöinen asiakaslähtöinen palvelujen kehittämiseen ja arviointiin liittyvä kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän työstäminen pienryhmässä, esittely loppuseminaarissa ja raportointi (3 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajat Outi Ilves, (outi.ilves(at)xamk.fi ja Päivi Lifflander, paivi.lifflander(at)xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ylemmän amk tutkinnon arviointikehikon mukaisesti (taso 3). Arvosana 1-5.
Osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista laaja-alaisesti
b) ratkaista vaativia palvelujen asiakaslähtöisyyteen liittyviä ongelmia tutkimus-, kehit tämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
d) vastata ja kehittää palvelujen asiakaslähtöisyyttä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuula Tarhonen
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Anna Makkonen

Opiskelijaryhmät
 • SJSA21KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Grönroos, C. & Voima, P. 2013 Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. Journal of the Academic Marketing Science 41, 133 – 150.
Helander, N. & Vuori, V. 2017. Avaimia arvonluontiin. Tampere: Juvenes Print.
Heliskoski, J., Humala, H., Kopola, R., Tonteri, A., Tykkyläinen S. 2018. Vaikuttavuuden askelmerkit. Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille. Sitran selvityksiä 130. e-kirja.
Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. Kauppakamari. e-kirja.
Moisanen, K. 2018. Asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen vanhuspalveluissa. Väitös. Itä-Suomen yliopisto.
Pohjola, A., Kairala, M., Lyly, H. & Niskala, A. (toim.) 2017. Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Tampere: Vastapaino.
Valtonen, M., Hämäläinen, P. & Laaksonen, H. 2018. Onnistuneen asiakaskokemuksen merkitys yritykselle. Teoksessa Laaksonen, H. 2018. TYÖN ILOLLA. TAMK.
VTT 2016. Arvosta! Kuinka asiakasarvoa vaalitaan.
Kuntaliitto 2015. Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen.

Lisäksi opettajien erikseen opintojakson Learn-alustalla ilmoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen itsenäiseen verkkotyöskentelyyn, lähiopetukseen sekä arvioitavien tehtävien ja seminaarityön tekoon.

TKI ja työelämäyhteistyö

Lopputehtävän voi integroida työelämän tarpeisiin ja kehittämiskohtiin.

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan erikseen opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Ennakkotehtävä
Lähiopetus 20 tuntia (sisältäen loppuseminaarin, 4 tuntia)
Kehittämistehtävä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ylemmän amk tutkinnon arviointikehikon mukaisesti (taso 3). Arvosana 1-5.
Osaat
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista laaja-alaisesti
b) ratkaista vaativia palvelujen asiakaslähtöisyyteen liittyviä ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
d) vastata ja kehittää palvelujen asiakaslähtöisyyttä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Tuula Tarhonen
 • Anna Makkonen
Opiskelijaryhmät
 • MOSA20SY
  Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Materiaalit kuvataan Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus toteutetaan 28.1.8 h, 25.2. 4 h, ja 20.5.2021 8 h sekä 4 op verkkototeutuksena, jossa on oppimistehtäviä ja kehittämistehtävä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ei ole käytössä tässä toteutuksessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtävät palautetaan annetun määräajan puitteissa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aloitukseen liittyvän informaation opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat sähköpostilla ennen opintojakson alkamista.

Opettajina toimivat: Anna Makkonen (anna.makkonen@xamk.fi) ja Tuula Tarhonen (tuula.tarhonen@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistehtävä arvioidaan numeraalisesti 0-5. YAMK-arviointikriteerit

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

16.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Johanna Hirvonen
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Johanna Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • SJMI20KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat hankkia tietoa ja arvioida sosiaali- ja terveysalan palveluja ja menetelmiä asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta eri toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä.
Osaat soveltaa laadunhallinnan ja prosessien kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat uudistaa ja toteuttaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista.

Sisältö

Miten hankit sosiaali- ja terveysalan palvelutuotantoa koskevaa tietoa asiakasymmärryksen ja -lähtöisyyden näkökulmasta ja arvioit sitä? 
Miten sovellat arvioinnin ja ketterän kehittämisen menetelmiä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
Miten uudistat ja toteutat asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia osana strategista johtamista?  
Miten hyödynnät ennakointitietoa palvelujen kehittämisessä?

Opiskelumateriaali

Grönroos, C. & Voima, P. 2013 Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. Journal of the Academic Marketing Science 41, 133 – 150.
Helander, N. & Vuori, V. 2017. Avaimia arvonluontiin. Tampere: Juvenes Print.
Heliskoski, J., Humala, H., Kopola, R., Tonteri, A., Tykkyläinen S. 2018. Vaikuttavuuden askelmerkit. Työkaluja ja esimerkkejä palveluntuottajille. Sitran selvityksiä 130. e-kirja.
Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. Kauppakamari. e-kirja.
Moisanen, K. 2018. Asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen vanhuspalveluissa. Väitös. Itä-Suomen yliopisto.
Pohjola, A., Kairala, M., Lyly, H. & Niskala, A. (toim.) 2017. Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Tampere: Vastapaino.
Valtonen, M., Hämäläinen, P. & Laaksonen, H. 2018. Onnistuneen asiakaskokemuksen merkitys yritykselle. Teoksessa Laaksonen, H. 2018. TYÖN ILOLLA. TAMK.
VTT 2016. Arvosta! Kuinka asiakasarvoa vaalitaan.
Kuntaliitto 2015. Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen.

Lisäksi opettajien erikseen opintojakson Learn-alustalla ilmoittama materiaali.

Opiskelijan työmäärä

Ennakkotehtävä
Lähiopetus 20 tuntia (sisältäen loppuseminaarin, 4 tuntia)
Kehittämistehtävä 3 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ylemmän amk tutkinnon arviointikehikon mukaisesti (taso 3). Arvosana 1-5.
Osaat
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista laaja-alaisesti
b) ratkaista vaativia palvelujen asiakaslähtöisyyteen liittyviä ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
d) vastata ja kehittää palvelujen asiakaslähtöisyyttä itsenäisesti.