Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen psykologiaa esimiehilleLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00DN15

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin
Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö
Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta
Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 28.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuopettaja

Leila Pihlaja

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin
Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö
Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta
Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Opiskelumateriaali

Juha Perttula & Antti Syväniemi (toim.) 2012. Johtamisen psykologia. Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. PS-kustannus: Juva. Ei saatavana e-kirjana (valitut artikkelit)

Ville Pietiläinen & Antti Syväjärvi (toim.) 2019. Johtamisen psykologia. PS-kustannus: Juva. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta/painettuja kirjoja saatavissa 4 kpl. (valitut artikkelit)

Alexander Haslam, Stephen D. Reicher & Michael J. Platow 2012. Uusi johtamisen psykologia. Gaudeamus: Helsinki. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta, painettua kirjaa 5 kpl. (valitut sivut)

Lämsä Anna-Maija & Päivinen Taru 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki. Saatavana E-kirjana. E-kirjoja 7 kpl, painettuja kirjoja 44 kpl.

Makke Leppänen & Ilona Rauhala 2012. Johda Ihmistä - Psykologiaa Johtajille. Talentum. Liettua. Ei rajoituksia yhdenaikaisissa lukijamäärissä https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.223120 /painettuja kirjoja 3 kpl.

Oppimisalustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

TKI ja työelämäyhteistyö

ei ole

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opinnot. Viikko 9 on lomaviikko ja sen aikana ei ole järjestettyä opetusta.

Kansainvälinen yhteistyö

ei ole

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 135 tuntia. Opinnot jakaantuvat noin 3 kuukauden ajalle, keskimäärin 10 - 11 tuntia viikossa. Opintojaksolla on kolme kokonaisuutta. Jokaisen kokonaisuuden aikana 3 viikkoa on varattu itsenäiseen oppimiseen ja 1 viikko yhteisen tehtävän tekemiseen ja verkkokeskustelun käymiseen. Viikko 9 on lomaviikko, jonka aikana ei ole järjestettyä opetusta.

Toteutuksen osien kuvaus

I johtamisen psykologiasta .
II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
II Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus

Opintojakson toteutukseen liittyvä työmäärä ja arvioinnin painoarvot ovat
1. opiskeluohjeisiin ja arviointiin tutustuminen, esittäytyminen ja tutustumiswebinaari 5 %
2. kirjallisuuteen tutustuminen 25 %
3. tehtävät 1–3 ja verkkokeskustelu ryhmässä 30 %
4. reflektiivinen itsearviointi essee, webinaari 40 %
5. opintojaksopalaute 0 % sisältyy opintojakson suoritukseen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu toteutetaan ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan. Opintojakson alussa on esittäytyminen keskustelualueella.
Kokonaisuuksiin I -III liittyy kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä ja verkkokeskusteluja. Keskustelu toteutuu TEAMS-ohjelman avulla ja oppimisryhmät sovpivat yhteisestä aikataulusta itsenäisesti.
Kokonaisuuden III aikana on ryhmäkohtainen webinaari, johon valmistaudut tekemällä ennakkotehtävän ja jossa tehdään yhteenvetoa opintojaksolla opitusta.
Opintojakson kuluessa kirjoitat reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa esseetehtävää, joka palautetaan opintojakson päättyessä.
Reflektiivinen esseei arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi webinaarissa)

Opintojakson suoritusvaatimukset ovat tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mukaisia (taso 7).
Arvioinnissa otetaan huomioon:
Verkkokeskustelun tehtävien ja esseen tiedon taso, työskentely ryhmissä, tiedon perustelevuus ja soveltamisen taso.
Arvioinnissa painottuvat, että osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää
tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi)
Verkkokeskustelu ja tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä, reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1–5

Ilmoittautumisaika

04.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuopettaja

Leila Pihlaja

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin
Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö
Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta
Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Opiskelumateriaali

Juha Perttula & Antti Syväniemi (toim.) 2012. Johtamisen psykologia. Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. PS-kustannus: Juva. Ei saatavana e-kirjana (valitut artikkelit)

Ville Pietiläinen & Antti Syväjärvi (toim.) 2019. Johtamisen psykologia. PS-kustannus: Juva. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta/painettuja kirjoja saatavissa 4 kpl. (valitut artikkelit)

Alexander Haslam, Stephen D. Reicher & Michael J. Platow 2012. Uusi johtamisen psykologia. Gaudeamus: Helsinki. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta, painettua kirjaa 5 kpl. (valitut sivut)

Lämsä Anna-Maija & Päivinen Taru 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki. Saatavana E-kirjana. E-kirjoja 7 kpl, painettuja kirjoja 44 kpl.

Makke Leppänen & Ilona Rauhala 2012. Johda Ihmistä - Psykologiaa Johtajille. Talentum. Liettua. Ei rajoituksia yhdenaikaisissa lukijamäärissä https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.223120 /painettuja kirjoja 3 kpl.

Oppimisalustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

TKI ja työelämäyhteistyö

ei ole

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opinnot. Viikko 43 on lomaviikko ja sen aikana ei ole järjestettyä opetusta.

Kansainvälinen yhteistyö

ei ole

Opiskelijan työmäärä

• Opintojakson laajuus on 135 tuntia (5 op).
• Opinnot jakaantuvat noin 3 kuukauden (13 viikon) ajalle, Opiskelijan työmäärä on keskimäärin 10 - 11 tuntia viikossa.
• Opintojaksolla on kolme opiskeltavaa kokonaisuutta. Jokaisen kokonaisuuden aikana 3 viikkoa on varattu itsenäiseen oppimiseen ja 1 viikko yhteisen tehtävän ja verkkokeskustelun käymiseen.
• Viikko 43 on lomaviikko, jonka aikana ei ole järjestettyä opetusta.

Toteutuksen osien kuvaus

I johtamisen psykologiasta .
II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
II Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus

Opintojakson toteutukseen liittyvä työmäärä ja arvioinnin painoarvot ovat
1. opiskeluohjeisiin ja arviointiin tutustuminen, esittäytyminen, sopimukset 5 %
2. kirjallisuuteen tutustuminen 25 %
3. tehtävät 1–3 ja verkkokeskustelu ryhmässä 30 %
4. reflektiivinen essee, vertaisarviointi 40 %
5. opintojaksopalaute 0 % sisältyy opintojakson suoritukseen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu toteutetaan ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan.
• Opintojakson alussa kirjoitat esittelyn keskustelualueelle ja sovitte ryhmän ensimmäisen TEAMS-tapaamisen ajan (aikataulu oppimisalustalla)
• Opiskelukokonaisuuksiin I -III liittyy kirjallisuuteen perustuva tehtävä, jota jalostatte ryhmässä ja siihen liittyvä verkkokeskustelu TEAMS-ohjelman välityksellä. Tapaamisesta tehdään lyhyt kuvaus.
•. Opintojakson kuluessa kirjoitetaan reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa esseetehtävää, joka palautetaan opintojakson lopulla verkkotyöpajaan ja jossa arvioit toisen opiskelijan tehtävän. Tehtävästä saat palautteen myös opettajalta.
• Reflektiivinen essee arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi)

Opintojakson suoritusvaatimukset ovat tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mukaisia (taso 7). Arvioinnissa otetaan huomioon: Verkkokeskustelun tehtävien ja esseen tiedon taso, työskentely ryhmissä, tiedon perustelevuus ja soveltamisen taso.
Arvioinnissa painottuvat, että osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää
tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi)
Reflektiivinen essee arvioidaan 1 -5, verkkokeskustelu ja tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä,

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuopettaja

Leila Pihlaja

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin
Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö
Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta
Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Opiskelumateriaali

Juha Perttula & Antti Syväniemi (toim.) 2012. Johtamisen psykologia. Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. PS-kustannus: Juva. Ei saatavana e-kirjana (valitut artikkelit)

Ville Pietiläinen & Antti Syväjärvi (toim.) 2019. Johtamisen psykologia. PS-kustannus: Juva. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta/painettuja kirjoja saatavissa 4 kpl. (valitut artikkelit)

Alexander Haslam, Stephen D. Reicher & Michael J. Platow 2012. Uusi johtamisen psykologia. Gaudeamus: Helsinki. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta, painettua kirjaa 5 kpl. (valitut sivut)

Lämsä Anna-Maija & Päivinen Taru 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki. Saatavana E-kirjana. E-kirjoja 7 kpl, painettuja kirjoja 44 kpl.

Makke Leppänen & Ilona Rauhala 2012. Johda Ihmistä - Psykologiaa Johtajille. Talentum. Liettua. Ei rajoituksia yhdenaikaisissa lukijamäärissä https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.223120 /painettuja kirjoja 3 kpl.

Oppimisalustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

TKI ja työelämäyhteistyö

ei ole

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opinnot. Viikko 9 on lomaviikko ja sen aikana ei ole järjestettyä opetusta.

Kansainvälinen yhteistyö

ei ole

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 135 tuntia. Opinnot jakaantuvat noin 3 kuukauden ajalle, keskimäärin 10 - 11 tuntia viikossa. Opintojaksolla on kolme kokonaisuutta. Jokaisen kokonaisuuden aikana 3 viikkoa on varattu itsenäiseen oppimiseen ja 1 viikko yhteisen tehtävän ja verkkokeskustelun käymiseen. Viikko 9 on lomaviikko, jonka aikana ei ole järjestettyä opetusta.

Toteutuksen osien kuvaus

I johtamisen psykologiasta .
II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
II Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus

Opintojakson toteutukseen liittyvä työmäärä ja arvioinnin painoarvot ovat
1. opiskeluohjeisiin ja arviointiin tutustuminen, esittäytyminen ja tutustumiswebinaari 5 %
2. kirjallisuuteen tutustuminen 25 %
3. tehtävät 1–3 ja verkkokeskustelu ryhmässä 30 %
4. reflektiivinen itsearviointi essee, webinaari 40 %
5. opintojaksopalaute 0 % sisältyy opintojakson suoritukseen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu toteutetaan ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan. Opintojakson alussa on esittäytyminen keskustelualueella.
Kokonaisuuksiin I -III liittyy kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä ja verkkokeskusteluja. Kokonaisuuden III aikana on ryhmäkohtainen webinaari, johon valmistaudut tekemällä ennakkotehtävän ja jossa tehdään yhteenvetoa opintojaksolla opitusta. Opintojakson kuluessa kirjoitetaan reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa esseetehtävää, joka palautetaan opintojakson päättyessä.
Reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi webinaarissa)

Opintojakson suoritusvaatimukset ovat tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mukaisia (taso 7).
Arvioinnissa otetaan huomioon:
Verkkokeskustelun tehtävien ja esseen tiedon taso, työskentely ryhmissä, tiedon perustelevuus ja soveltamisen taso.
Arvioinnissa painottuvat, että osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää
tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi)
Verkkokeskustelu ja tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä, reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1–5

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuopettaja

Leila Pihlaja

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin
Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö
Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta
Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Opiskelumateriaali

Juha Perttula & Antti Syväniemi (toim.) 2012. Johtamisen psykologia. Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. PS-kustannus: Juva. Ei saatavana e-kirjana (valitut artikkelit)

Ville Pietiläinen & Antti Syväjärvi (toim.) 2019. Johtamisen psykologia. PS-kustannus: Juva. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta/painettuja kirjoja saatavissa 4 kpl. (valitut artikkelit)

Alexander Haslam, Stephen D. Reicher & Michael J. Platow 2012. Uusi johtamisen psykologia. Gaudeamus: Helsinki. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta, painettua kirjaa 5 kpl. (valitut sivut)

Lämsä Anna-Maija & Päivinen Taru 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki. Saatavana E-kirjana. E-kirjoja 7 kpl, painettuja kirjoja 44 kpl.

Makke Leppänen & Ilona Rauhala 2012. Johda Ihmistä - Psykologiaa Johtajille. Talentum. Liettua. Ei rajoituksia yhdenaikaisissa lukijamäärissä https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.223120 /painettuja kirjoja 3 kpl.

Oppimisalustalla oleva materiaali.

Muu lisäkirjallisuus määräytyy opiskelijan esimerkkitapauksen mukaisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

TKI ja työelämäyhteistyö

ei ole

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opinnot, opintojaksolle on kirjauduttava Learnissa ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Viikko 43 on talviloma ja sen aikana ei ole järjestettyä opetusta.

Kansainvälinen yhteistyö

ei ole

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 135 tuntia, keskimäärin 10 tuntia viikossa.

Toteutuksen osien kuvaus

I johtamisen psykologiasta .
II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
II Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus

Opintojakson toteutukseen liittyvä työmäärä ja arvioinnin painoarvot ovat
1. opiskeluohjeisiin ja arviointiin tutustuminen, esittäytyminen ja tutustumiswebinaari 5 %
2. kirjallisuuteen tutustuminen 25 %
3. tehtävät 1–3 ja verkkokeskustelu ryhmässä 30 %
4. reflektiivinen itsearviointi essee, webinaari 40 %
5. opintojaksopalaute 0 % sisältyy opintojakson suoritukseen

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu toteutetaan 5 - 6 hengen ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan. Opintojakson alussa on esittäytyminen ja tutustumiswebinaari.
Kokonaisuuksiin I -III liittyy kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä ja verkkokeskusteluja. Kokonaisuuden III aikana on ryhmäkohtainen webinaari, johon valmistaudut tekemällä ennakkotehtävän ja jossa tehdään yhteenvetoa opintojaksolla opitusta. Opintojakson kuluessa kirjoitetaan reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa esseetehtävää, joka palautetaan opintojakson päättyessä.
Reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi webinaarissa)

Opintojakson suoritusvaatimukset ovat tasoltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mukaisia (taso 7).
Arvioinnissa otetaan huomioon:
Verkkokeskustelun tehtävien ja esseen tiedon taso, työskentely ryhmissä, tiedon perustelevuus ja soveltamisen taso.
Arvioinnissa painottuvat, että osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää
tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi)
Verkkokeskustelu ja tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä, reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1–5

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 24.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuopettaja

Leila Pihlaja

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin
Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö
Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta
Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Opiskelumateriaali

Juha Perttula & Antti Syväniemi (toim.) 2012. Johtamisen psykologia. Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä. PS-kustannus: Juva. Ei saatavana e-kirjana
Ville Pietiläinen & Antti Syväjärvi (toim.) 2019. Johtamisen psykologia. PS-kustannus: Juva. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta/painettuja kirjoja saatavissa 4 kpl.

Alexander Haslam, Stephen D. Reicher & Michael J. Platow 2012. Uusi johtamisen psykologia. Gaudeamus: Helsinki. Lukuoikeuksia saatavissa Kaakkurin kautta, painettua kirjaa 5 kpl.

Lämsä Anna-Maija & Päivinen Taru 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki. Saatavana E-kirjana. E-kirjoja 7 kpl, painettuja kirjoja 44 kpl.

Makke Leppänen & Ilona Rauhala 2012. Johda Ihmistä - Psykologiaa Johtajille. Talentum. Liettua. Ei rajoituksia yhdenaikaisissa lukijamäärissä https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.223120 /painettuja kirjoja 3 kpl.

Oppimisalustalla oleva materiaali.

Muu lisäkirjallisuus määräytyy opiskelijan esimerkkitapauksen mukaisesti.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

TKI ja työelämäyhteistyö

ei ole

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opinnot, opintojaksolle on kirjauduttava Learnissa ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 133 tuntia, keskimäärin 10 tuntia viikossa.

Toteutuksen osien kuvaus

I johtamisen psykologiasta .
II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
II Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu toteutetaan 5 - 6 hengen ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan. Opintojakson alussa on esittäytyminen ja tutustumiswebinaari.
Kokonaisuuksiin I -III liittyy kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä ja verkkokeskusteluja. Kokonaisuuden III aikana on ryhmäkohtainen webinaari, jossa tehdään yhteenvetoa opintojaksolla opitusta. Opintojakson kuluessa kirjoitetaan reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa itsearviointia, joka palautetaan opintojakson päättyessä.
Reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi webinaarissa)

Ajoitus

01.09.2021 - 02.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuopettaja

Leila Pihlaja

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin
Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö
Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta
Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opinnot, opintojaksolle on kirjauduttava Learnissa ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 133 tuntia, keskimäärin 10 tuntia viikossa.

Toteutuksen osien kuvaus

I johtamisen psykologiasta .
II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
II Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu toteutetaan 5 - 6 hengen ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan. Kokonaisuuksiin I -III liittyy kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä ja verkkokeskusteluja. Kokonaisuuden III aikana on ryhmäkohtainen webinaari, jossa tehdään yhteenvetoa opintojaksolla opitusta. Opintojakson kuluessa kirjoitetaan reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa itsearviointia, joka palautetaan opintojakson päättyessä.
Reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi webinaarissa)

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

20.01.2021 - 30.04.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Opettaja
 • Leila Pihlaja
Vastuuopettaja

Leila Pihlaja

Ryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin
Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö
Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta
Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot 5 op

Tentit ja muut määräajat

Verkko-opinnot, opintojaksolle on kirjauduttava Learnissa ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 133 tuntia, keskimäärin 10 tuntia viikossa.

Toteutuksen osien kuvaus

I johtamisen psykologiasta .
II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
II Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu toteutetaan 5 - 6 hengen ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan. Kokonaisuuksiin I -III liittyy kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä ja verkkokeskusteluja. Kokonaisuuden III aikana on ryhmäkohtainen webinaari, jossa tehdään yhteenvetoa opintojaksolla opitusta. Opintojakson kuluessa kirjoitetaan reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa itsearviointia, joka palautetaan opintojakson päättyessä.
Reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

osaat:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi webinaarissa)