Skip to main content

Operational environment of wood procurementLaajuus (5 cr)

Code: ME00DS74

Credits

5 op

Objective

You know the terminology used in wood procurement.
You are able to describe the techniques and systems most commonly applied in wood procurement.

Content

From what kinds of forests is wood harvested?
What kind of techniques are used in harvesting and transporting wood?
How is wood procurement organised?

Enrollment

08.01.2024 - 14.01.2024

Timing

01.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

4.5 op

Mode of delivery

10 % Contact teaching, 90 % Distance learning

Unit

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

15 - 50

Teachers
 • Timo Leinonen
Teacher in charge

Timo Leinonen

Groups
 • MEMI24KM
  Forestry, part-time studies

Objective

You know the terminology used in wood procurement.
You are able to describe the techniques and systems most commonly applied in wood procurement.

Content

From what kinds of forests is wood harvested?
What kind of techniques are used in harvesting and transporting wood?
How is wood procurement organised?

Location and time

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

The study material is linked to the Learn platform of the course. No textbook.
Suitable as supplementary reading Uusitalo, J. & Pearson, M. 2010. Introduction to forest operations and technology. [Tampere]: JVP Forest Systems.

Yksilölliset oppimisväylät

A learning pathway that accelerates studies:
Online course. Implementation period spring semester. The course is completed by doing the so-called weekly assignments. At the end of the study period, a few tasks with a longer completion time until the end of the summer. One contact day in May.
Work-integrated learning path:
Contact OVA.

TKI ja työelämäyhteistyö

First and fundamental studycourse in woodprocurement, no RDI or business contacts.

Tentit ja muut määräajat

Ei uusintatenttiä, koska arviointi perustuu tällä opintojaksolla tehtäviin.

Completion alternatives

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

The online course includes tasks that are evaluated. The grade is determined based on the sum of the assignment points. So it's always worth returning even an incomplete answer. A "late discount" may apply to late responses.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

01.01.2024 - 03.05.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

30 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Forestry
Teachers
 • Teea Lång
 • Timo Leinonen
Scheduling groups
 • EA1 (Size: 16. Open UAS: 0.)
 • EA 2 (Size: 16. Open UAS: 0.)
 • EA 3 (Size: 16. Open UAS: 0.)
Groups
 • MEMI23SPB
  Forestry, full-time studies
 • MEMI23SPA
  Forestry, full-time studies
Small groups
 • EA 1
 • EA 2
 • EA 3

Objective

You know the terminology used in wood procurement.
You are able to describe the techniques and systems most commonly applied in wood procurement.

Content

From what kinds of forests is wood harvested?
What kind of techniques are used in harvesting and transporting wood?
How is wood procurement organised?

Location and time

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

To be told in lectures and in the Learn learning environment.

Yksilölliset oppimisväylät

Work week-based learning pathway:
Date January-April. The course consists of classroom and field teaching, learning tasks and excursions. Approximately half of the student's workload is contact teaching and half is independent study.
First Aid (0.5 credits): you actively participate in contact teaching 100%.
A learning pathway that accelerates studies:
First aid: Not used.
Work-integrated learning path:
Contact OVA. First aid 1: not in use.

TKI ja työelämäyhteistyö

First and fundamental studycourse in woodprocurement, no RDI or business contacts.

Tentit ja muut määräajat

Retakes of the field test must be arranged separately with the teacher. It is possible to supplement and increase learning tasks.

Completion alternatives

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Opiskelijan työmäärä

First aid: online teaching 8 hours + classroom teaching 8 hours.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Learning assignments and field test.
First aid: exam + CPR competency testing (The student actively participates in class exercises and passes the tests.) First aid is evaluated on a fail/pass scale.

Enrollment

02.01.2023 - 15.01.2023

Timing

09.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Campus

Ecampus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Teachers
 • Timo Leinonen
 • Heikki Manninen
Teacher in charge

Heikki Manninen

Groups
 • MEMI23KM
  Forestry, part-time studies

Objective

You know the terminology used in wood procurement.
You are able to describe the techniques and systems most commonly applied in wood procurement.

Content

From what kinds of forests is wood harvested?
What kind of techniques are used in harvesting and transporting wood?
How is wood procurement organised?

Location and time

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on linkitetty opintojakson Learn -alustalle. Ei oppikirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Opintojakso suoritetaan tekemällä ns. viikkotehtäviä. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Tentit ja muut määräajat

Ei uusintatenttiä, koska arviointi perustuu tällä opintojaksolla tehtäviin.

Completion alternatives

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Verkkokurssilla tehdään tehtäviä, jotka arvioidaan. Arvosana määräytyy tehtäväpisteiden summan perusteella. Kannatta siis aina palauttaa vaikka puutteellinenkin vastaus. Myöhästyneisiin vastauksiin voidaan soveltaa "myöhästymisalennusta".

Enrollment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

01.01.2023 - 28.04.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

30 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Forestry
Teachers
 • Teea Lång
 • Timo Leinonen
 • Heikki Manninen
Groups
 • MEMI22SPB
  Forestry, full-time studies
 • MEMI22SPA
  Forestry, full-time studies

Objective

You know the terminology used in wood procurement.
You are able to describe the techniques and systems most commonly applied in wood procurement.

Content

From what kinds of forests is wood harvested?
What kind of techniques are used in harvesting and transporting wood?
How is wood procurement organised?

Location and time

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennoilla sekä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajankohta tammi-huhtikuu. Kurssi koostuu luokka- ja maasto-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä retkeilyistä. Opiskelijan työmäärästä n. puolet on kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä opiskelua.
Osasuorituksena Ensiapu 1 (0,5 op): osallistut aktiivisesti kontaktiopetukseen 100%.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapu 1: Ei käytössä.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an. Ensiapu 1: ei ole käytössä.

Tentit ja muut määräajat

Maastotentin uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Oppimistehtäviä on mahdollista täydentää ja korottaa.

Completion alternatives

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Opiskelijan työmäärä

Ensiapu 1: kontaktiopetus 16 tuntia + kotitehtävä.

Further information

Ensiapu 1 -kurssille osallistuminen ja osaamissertifikaatin (entinen EA1-kortti) saaminen edellyttävät SPR:n koulutusportaaliin rekisteröitymistä ja rekisteröitymismaksua. Summa tiedotetaan myöhemmin.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Oppimistehtävät ja maastotentti.
Ensiapu 1: tentti + elvytyksen osaamisen testaus (Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntiharjoitteisiin ja läpäisee testit.)

Enrollment

03.01.2022 - 16.01.2022

Timing

28.03.2022 - 14.08.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Campus

Ecampus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Forestry
Teachers
 • Timo Leinonen
Teacher in charge

Timo Leinonen

Groups
 • MEMI22KM
  Forestry, part-time studies

Objective

You know the terminology used in wood procurement.
You are able to describe the techniques and systems most commonly applied in wood procurement.

Content

From what kinds of forests is wood harvested?
What kind of techniques are used in harvesting and transporting wood?
How is wood procurement organised?

Location and time

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on linkitetty opintojakson Learn -alustalle. Ei oppikirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Tentit ja muut määräajat

Ei uusintatenttiä, koska arviointi perustuu tällä opintojaksolla tehtäviin.

Completion alternatives

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Verkkokurssilla tehdään tehtäviä, jotka arvioidaan. Arvosana määräytyy tehtäväpisteiden summan perusteella. Kannatta siis aina palauttaa vaikka puutteellinenkin vastaus. Myöhästyneisiin vastauksiin voidaan soveltaa "myöhästymisalennusta".

Enrollment

08.11.2021 - 21.11.2021

Timing

10.01.2022 - 29.04.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Forestry
Teachers
 • Teea Lång
 • Timo Leinonen
 • Heikki Manninen
Teacher in charge

Heikki Manninen

Groups
 • MEMI21SPB
  Forestry, full-time studies
 • MEMI21SPA
  Forestry, full-time studies

Objective

You know the terminology used in wood procurement.
You are able to describe the techniques and systems most commonly applied in wood procurement.

Content

From what kinds of forests is wood harvested?
What kind of techniques are used in harvesting and transporting wood?
How is wood procurement organised?

Location and time

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennoilla sekä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajankohta tammi-huhtikuu. Kurssi koostuu luokka- ja maasto-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä retkeilyistä. Opiskelijan työmäärästä n. puolet on kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä opiskelua.
Osasuorituksena Ensiapu 1 (0,5 op): osallistut aktiivisesti kontaktiopetukseen 100%.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapu 1: Ei käytössä.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an. Ensiapu 1: ei ole käytössä.

Tentit ja muut määräajat

Maastotentin uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Oppimistehtäviä on mahdollista täydentää ja korottaa.

Completion alternatives

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Opiskelijan työmäärä

Ensiapu 1: kontaktiopetus 16 tuntia + kotitehtävä.

Further information

Ensiapu 1 -kurssille osallistuminen ja osaamissertifikaatin (entinen EA1-kortti) saaminen edellyttävät SPR:n koulutusportaaliin rekisteröitymistä ja rekisteröitymismaksua. Summa tiedotetaan myöhemmin.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Oppimistehtävät ja maastotentti.
Ensiapu 1: tentti + elvytyksen osaamisen testaus (Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntiharjoitteisiin ja läpäisee testit.)