Siirry suoraan sisältöön

Puunhankinnan toimintaympäristöLaajuus (5 op)

Tunnus: ME00DS74

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 50

Opettaja
 • Timo Leinonen
Vastuuopettaja

Timo Leinonen

Ryhmät
 • MEMI24KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on linkitetty opintojakson Learn -alustalle. Ei oppikirjaa.
Oheislukemistoksi sopii Uusitalo, J. & Kivinen, V. 2023. Metsäteknologian perusteet. [Uudistettu painos]. Helsinki: Tapio. (saatavana myös e-kirjana) tai vanhempi vuoden 2003 painos.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukausi. Opintojakso suoritetaan tekemällä ns. viikkotehtäviä. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun. Toukokuussa yksi kontaktipäivä.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.
vuoden

TKI ja työelämäyhteistyö

Puunhankinnan ensimmäinen perusosaamista luova opintojakso, ei edellytyksiä TKI- tai yritysyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Ei uusintatenttiä, koska arviointi perustuu tällä opintojaksolla tehtäviin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokurssilla tehdään tehtäviä, jotka arvioidaan. Arvosana määräytyy tehtäväpisteiden summan perusteella. Kannatta siis aina palauttaa vaikka puutteellinenkin vastaus. Myöhästyneisiin vastauksiin voidaan soveltaa "myöhästymisalennusta".

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
 • Timo Leinonen
Ajoitusryhmät
 • EA1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • EA 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • EA 3 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MEMI23SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI23SPA
  Metsätalous, päivätoteutus
Pienryhmät
 • EA1
 • EA 2
 • EA 3

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennoilla sekä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajankohta tammi-huhtikuu. Kurssi koostuu luokka- ja maasto-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä retkeilyistä. Opiskelijan työmäärästä n. puolet on kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä opiskelua.
Osasuorituksena Ensiapu (0,5 op): osallistut aktiivisesti kontaktiopetukseen 100%.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapu: AHOT Ensiapu 1 tai vastaava suoritus todistuksella osoitettuna.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an. Ensiapu: ei ole käytössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Puunhankinnan ensimmäinen perusosaamista luova opintojakso, ei edellytyksiä TKI- tai yritysyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Maastotentin uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Oppimistehtäviä on mahdollista täydentää ja korottaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Opiskelijan työmäärä

Ensiapu: verkko-opetus 8 tuntia + luokkaopetus 8 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja maastotentti.
Ensiapu: tentti + elvytyksen osaamisen testaus (Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntiharjoitteisiin ja läpäisee testit.) Ensiapu arviodaan hylätty/hyväksytty -asteikolla.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Timo Leinonen
 • Heikki Manninen
Vastuuopettaja

Heikki Manninen

Ryhmät
 • MEMI23KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on linkitetty opintojakson Learn -alustalle. Ei oppikirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Opintojakso suoritetaan tekemällä ns. viikkotehtäviä. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Tentit ja muut määräajat

Ei uusintatenttiä, koska arviointi perustuu tällä opintojaksolla tehtäviin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokurssilla tehdään tehtäviä, jotka arvioidaan. Arvosana määräytyy tehtäväpisteiden summan perusteella. Kannatta siis aina palauttaa vaikka puutteellinenkin vastaus. Myöhästyneisiin vastauksiin voidaan soveltaa "myöhästymisalennusta".

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
 • Timo Leinonen
 • Heikki Manninen
Ryhmät
 • MEMI22SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI22SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennoilla sekä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajankohta tammi-huhtikuu. Kurssi koostuu luokka- ja maasto-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä retkeilyistä. Opiskelijan työmäärästä n. puolet on kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä opiskelua.
Osasuorituksena Ensiapu 1 (0,5 op): osallistut aktiivisesti kontaktiopetukseen 100%.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapu 1: Ei käytössä.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an. Ensiapu 1: ei ole käytössä.

Tentit ja muut määräajat

Maastotentin uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Oppimistehtäviä on mahdollista täydentää ja korottaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Opiskelijan työmäärä

Ensiapu 1: kontaktiopetus 16 tuntia + kotitehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Ensiapu 1 -kurssille osallistuminen ja osaamissertifikaatin (entinen EA1-kortti) saaminen edellyttävät SPR:n koulutusportaaliin rekisteröitymistä ja rekisteröitymismaksua. Summa tiedotetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja maastotentti.
Ensiapu 1: tentti + elvytyksen osaamisen testaus (Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntiharjoitteisiin ja läpäisee testit.)

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

28.03.2022 - 14.08.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Timo Leinonen
Vastuuopettaja

Timo Leinonen

Ryhmät
 • MEMI22KM
  Metsätalous, monimuotototeutus

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on linkitetty opintojakson Learn -alustalle. Ei oppikirjaa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVAan.

Tentit ja muut määräajat

Ei uusintatenttiä, koska arviointi perustuu tällä opintojaksolla tehtäviin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokurssilla tehdään tehtäviä, jotka arvioidaan. Arvosana määräytyy tehtäväpisteiden summan perusteella. Kannatta siis aina palauttaa vaikka puutteellinenkin vastaus. Myöhästyneisiin vastauksiin voidaan soveltaa "myöhästymisalennusta".

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Teea Lång
 • Timo Leinonen
 • Heikki Manninen
Vastuuopettaja

Heikki Manninen

Ryhmät
 • MEMI21SPB
  Metsätalous, päivätoteutus
 • MEMI21SPA
  Metsätalous, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet puunhankinnan termit.
Osaat kuvailla puunhankinnassa tavanomaisesti käytetyt tekniikat ja toimenpideketjut.

Sisältö

Minkälaisista metsistä puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta korjataan?
Minkälaisella tekniikalla puuta kuljetetaan?
Miten puunhankinta organisoidaan?

Aika ja paikka

Ota yhteys OVAan.

Opiskelumateriaali

Osoitetaan luennoilla sekä Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ajankohta tammi-huhtikuu. Kurssi koostuu luokka- ja maasto-opetuksesta, oppimistehtävistä sekä retkeilyistä. Opiskelijan työmäärästä n. puolet on kontaktiopetusta ja puolet itsenäistä opiskelua.
Osasuorituksena Ensiapu 1 (0,5 op): osallistut aktiivisesti kontaktiopetukseen 100%.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ensiapu 1: Ei käytössä.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys OVA:an. Ensiapu 1: ei ole käytössä.

Tentit ja muut määräajat

Maastotentin uusinnat sovittava opettajan kanssa erikseen. Oppimistehtäviä on mahdollista täydentää ja korottaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkokurssi. Toteutusaika kevätlukukauden loppupuoli. Edetään tehtävä/viikko -tyylillä maalis-toukokuu. Opintojakson lopussa muutamia tehtäviä, joissa on pidempi tekoaika kesän loppuun.

Opiskelijan työmäärä

Ensiapu 1: kontaktiopetus 16 tuntia + kotitehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Ensiapu 1 -kurssille osallistuminen ja osaamissertifikaatin (entinen EA1-kortti) saaminen edellyttävät SPR:n koulutusportaaliin rekisteröitymistä ja rekisteröitymismaksua. Summa tiedotetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja maastotentti.
Ensiapu 1: tentti + elvytyksen osaamisen testaus (Opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntiharjoitteisiin ja läpäisee testit.)