Siirry suoraan sisältöön

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön osaaja: AVKOOPOS23

Tunnus: AVKOOPOS23

Kesto:
1 vuotta (30 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Kevät 2023 Syksy 2023 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023
AVKOOPOS23-1001
Oppilaitokset toimintaympäristönä

(Valitaan kaikki )

10
AV00EN49 Oppilaitosympäristön lainalaisuudet 2
AV00EN77 Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö 5
AV00EN51 Oppilaitosnuorisotyön laadun arviointi ja kehittäminen 3
AVKOOPOS23-1002
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä

(Valitaan kaikki )

20
AV00EN52 Ryhmien merkitys yhteisöllisyyden vahvistajana 3
AV00EN53 Oppilaitosnuorisotyön toimivat käytännöt 4
AV00EN54 Koulunuorisotyön toteuttamismallit 4
AV00EN55 Nuorisotyöntekijä pedagogisena osaajana 5
AV00EN56 Mediaosaaminen ja online-työn mahdollisuudet 4
Yhteensä 30 19 11 19 11 14.5 4.5 11

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AVKOOPOS23-1001
Oppilaitokset toimintaympäristönä

(Valitaan kaikki)

10
AV00EN49 Oppilaitosympäristön lainalaisuudet 2
AV00EN77 Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö 5
AV00EN51 Oppilaitosnuorisotyön laadun arviointi ja kehittäminen 3
AVKOOPOS23-1002
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä

(Valitaan kaikki)

20
AV00EN52 Ryhmien merkitys yhteisöllisyyden vahvistajana 3
AV00EN53 Oppilaitosnuorisotyön toimivat käytännöt 4
AV00EN54 Koulunuorisotyön toteuttamismallit 4
AV00EN55 Nuorisotyöntekijä pedagogisena osaajana 5
AV00EN56 Mediaosaaminen ja online-työn mahdollisuudet 4