OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Talotekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK), LVI-tekniikka

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Talotekniikan (LVI) koulutuksesta valmistut monipuolisiin LVI-alan tehtäviin ja kiinteistöjen energiatehokkuuden hallintaan. Työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja töitä löytyy niin uudis- kuin korjausrakentamisen parista.

Koulutuksessa opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen sekä vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Saat tietoa ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien arvioimiseen.

Saat perustiedot myös talotekniikan muilta osa-alueilta:
• rakennustekniikasta
• sähkötekniikasta
• automaatiotekniikasta.

Toimintasi lähtökohtina ovat kestävä kehitys, taloudellisuus ja kannattavuus sekä yrittäjyys ja kansainvälisyys.

Koulutuksen sisältö

Talotekniikan opinnot rakentuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamisen opintomoduulit ovat
• Talotekniikan insinööriopintojen alkuun 25 op
• Talotekniset työkalut tutuiksi 25 op
• LV-järjestelmien osaaminen 15 op
• Valmiuksia insinöörinä toimimiseen 15 op
• Talotekniikan projektitoimisto 15 op
• Syventyminen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin 10 op
• Ilmastoinnin mitoitus ja energiantuotanto 25 op
• Talotekninen suunnittelu 20 op

Täydentäviin opintoihin voit valita 30 op:n laajuiset ammatilliset opinnot. Vapaasti valittavia opintoja sisältyy tutkintoon 15 op. Näihin voit sisällyttää mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.

Opintoihin kuuluu lisäksi 30 op:n laajuinen harjoittelu, mikä tarkoittaa käytännössä 20 viikon työskentelyä alan töissä. Opintojen päätteeksi tehdään 15 op:n laajuinen opinnäytetyö.

Talotekniikka (talojen tekniset järjestelmät) takaa, että rakennuksissa on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto, turvallinen vesihuolto sekä toimivat valaistus-, sähkö- ja viestintäjärjestelmät.

Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös tietotekniikan sovellukset ja rakennusautomaatio. LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.

Talotekniikan koulutuksessa opiskelet
• lämmitys- ja energiatekniikkaa
• vesi- ja viemäritekniikkaa
• sisäilma- ja ilmastointitekniikkaa
• rakennussähkö- ja automaatiotekniikkaa.

Xamkin talotekniikan koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Valinnaisissa opinnoissa voit kuitenkin valita opintoja talotekniseen suunnitteluun, talotekniseen urakointiin, teolliseen toimintaympäristöön tai vaikka yrittäjyysosaamiseen liittyen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Talotekniikan koulutus järjestetään Mikkelin kampuksella. Opinnot järjestetään päiväopintoina eli lähiopetusta järjestetään maanantaista perjantaihin.

Uramahdollisuudet

Talotekniikan insinöörit sijoittuvat työmarkkinoille hyvin. Kiinteistöjen ylläpitoon, korjaamiseen ja uudistuotantoon tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Kiristyvien energiamääräysten vaatimukset ja rakennusten sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaativat ammattilaisten työpanosta.

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä suunnittelutehtäviin että rakennustyömaille ja kiinteistöjen ylläpitoon. Talotekniikkateollisuuden palveluksessa on useita uramahdollisuuksia alan insinööreille. Talotekniikan insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä myös ulkomailla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla
• LVI-suunnittelija
• LVI-valvoja
• projektipäällikkö
• huoltopäällikkö
• tekninen isännöitsijä
• huoltopäällikkö
• käyttöpäällikkö
• tuotepäällikkö
• markkinointi-insinööri
• tarkastusinsinööri.

TKI ja työelämäyhteistyö

Talotekniikan opintoja suoritetaan tiiviissä yhteistyössä alan työelämän toimijoiden kanssa. Talotekniikka-alan yritysten edustajat ovat mukana arjen opetuksessa. Osana opintojasi pääset tekemään yrityksille erilaisia projektitoimeksiantoja. Harjoittelu ja opinnäytetyö tehdään alan organisaatioiden tehtävissä. Opettajien yhteistyö alan valtakunnallisessa opettajaverkostossa takaa tarvittavan tiedon vaihdon eri ammattikorkeakoulujen välillä.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Talotekniikan koulutuksella on käytössään nykyaikaiset laboratoriotilat, joissa teoriassa opittuja asioita päästää soveltamaan käytännössä. Laboratoriotilojen sisälle on rakennettu pientalo, jossa erilaiset talotekniset järjestelmät ovat esillä tutustumista ja mittauksia varten.