OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Talotekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK), LVI-tekniikka

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot