Siirry suoraan sisältöön

Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: SH00AD10

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

• Syvennät osaamistasi hoidollisessa yhteistyösuhteessa
• Syvennät tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mielenterveystyöstä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta
• Osaat ohjata asiakkaita mielenterveyteen, päihteiden haitalliseen käyttöön ja palvelujärjestelmään liittyvissä asioissa

Sisältö

• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Yhteistyösuhteessa vaikuttavat ja hoitavat asiat
• Yhteistyösuhteen menetelmät ja työskentelytavat
• Työskentelyn apuvälineitä; voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote, varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen menetelmät
• Keskeisimmät psykoterapiasuuntaukset, Kelan harkinnanvarainen kuntoutus psykoterapia
• Omien toimintatapojen ja toiminnan tietoinen tarkastelu

Esitietovaatimukset

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5 op

Oppimateriaalit

Harjoittelu, Asiantuntijuuden kehittyminen 15 op

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
Vastuuopettaja

Anna-Kaarina Anttolainen

Ryhmät
 • HYS2022-2023
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

• Syvennät osaamistasi hoidollisessa yhteistyösuhteessa
• Syvennät tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mielenterveystyöstä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta
• Osaat ohjata asiakkaita mielenterveyteen, päihteiden haitalliseen käyttöön ja palvelujärjestelmään liittyvissä asioissa

Sisältö

• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Yhteistyösuhteessa vaikuttavat ja hoitavat asiat
• Yhteistyösuhteen menetelmät ja työskentelytavat
• Työskentelyn apuvälineitä; voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote, varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen menetelmät
• Keskeisimmät psykoterapiasuuntaukset, Kelan harkinnanvarainen kuntoutus psykoterapia
• Omien toimintatapojen ja toiminnan tietoinen tarkastelu

Opiskelumateriaali

Seuraavat kirjat (soveltuvin osin)
Mönkkönen, Kaarina. 2018.
Vuorovaikutus asiakastyössä : asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. (e-kirja)

Mönkkönen Kaarina., Kekoni, Taru & Pehkonen, Aini. (toim.) 2019. Moniammatillinen yhteistyö. (e-kirja)

Järvinen, Ritva ; Lankinen, Aila ; Taajamo, Terhi ; Veistilä, Minna ; Virolainen, Arja
(uusin painos) . Perheen parhaaksi : perhetyön arkea

Mielenterveyshoitotyö
Hämäläinen, Kaisu, Kanerva, Anne, Kuhanen, Carita, Schubert, Carla, Seuri, Tarja. Mielenterveyshoitotyö. 2017. SanomaPro. (e-kirja)

Partanen, Airi, Holmberg, Jan, Inkinen, Maria, Kurki, Marjo, Salo-Chydenius, Sisko. Päihdehoitotyö. 2015. SanomaPro. (e-kirja)

Muu opiskelu- ja lähdemateriaali esitellään opintojakson alussa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu verkossa ajalla 7.9. - 7.12.2022
Opintojakso on täydentäviä opintoja ja on suunnattu loppuvaiheen opiskelijoille.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät esitellään opintojakson Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei toteudu tässä toteutuksessa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op. Opiskelijan työnä 135 op.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson osat ovat:

Yhteistyösuhteessa vaikuttavat ja hoitavat asiat
Yhteistyösuhteen menetelmät ja työskentelytavat
Tiedon ja osaamisen syventäminen (asiakas / potilas caset)
Oman osaamisen ja oppimisen reflektointi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Opintojakso avautuu 7.9.2022. Opintojaksolle ilmoittautuneille ja hyväksytyille lähetetään sähköpostia syyskuun ensimmäisen viikon aikana.

Huomioi, että opintojakson suorittaminen edellyttää myös neljään teams pienryhmään osallistumista. Ensimmäinen pienryhmä kokoontuu 28.9.2022 klo 14-16. Seuraavat kokoontumisajat sovitaan pienryhmissä.

anna-kaarina.anttolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suoritusta ja teams pienryhmiin osallistumista.

Esitietovaatimukset

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5 op

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

07.09.2021 - 17.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 26

Koulutus
 • Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja
Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
Vastuuopettaja

Anna-Kaarina Anttolainen

Ryhmät
 • HYS2021-2022
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

• Syvennät osaamistasi hoidollisessa yhteistyösuhteessa
• Syvennät tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mielenterveystyöstä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta
• Osaat ohjata asiakkaita mielenterveyteen, päihteiden haitalliseen käyttöön ja palvelujärjestelmään liittyvissä asioissa

Sisältö

• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Yhteistyösuhteessa vaikuttavat ja hoitavat asiat
• Yhteistyösuhteen menetelmät ja työskentelytavat
• Työskentelyn apuvälineitä; voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote, varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen menetelmät
• Keskeisimmät psykoterapiasuuntaukset, Kelan harkinnanvarainen kuntoutus psykoterapia
• Omien toimintatapojen ja toiminnan tietoinen tarkastelu

Opiskelumateriaali

Seuraavat kirjat (soveltuvin osin)
Mönkkönen, Kaarina. 2018.
Vuorovaikutus asiakastyössä : asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. (e-kirja)

Mönkkönen Kaarina., Kekoni, Taru & Pehkonen, Aini. (toim.) 2019. Moniammatillinen yhteistyö. (e-kirja)

Järvinen, Ritva ; Lankinen, Aila ; Taajamo, Terhi ; Veistilä, Minna ; Virolainen, Arja
(uusin painos) . Perheen parhaaksi : perhetyön arkea

Mielenterveyshoitotyö
Hämäläinen, Kaisu, Kanerva, Anne, Kuhanen, Carita, Schubert, Carla, Seuri, Tarja. Mielenterveyshoitotyö. 2017. SanomaPro. (e-kirja)

Partanen, Airi, Holmberg, Jan, Inkinen, Maria, Kurki, Marjo, Salo-Chydenius, Sisko. Päihdehoitotyö. 2015. SanomaPro. (e-kirja)

Muu opiskelu- ja lähdemateriaali esitellään opintojakson alussa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutuu verkossa ajalla 7.9. - 17.12.2021
Opintojakso on täydentäviä opintoja on suunnattu loppuvaiheen opiskelijoille.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävät esitellään opintojakson Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei toteudu tässä toteutuksessa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op. Opiskelijan työnä 135 op.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa. Opintojakso alkaa 7.9.20221. Opintojaksolle ilmoittautuneille ja hyväksytyille lähetetään sähköpostia syyskuun ensimmäisen viikon aikana.

Opintojakson osat ovat:

Yhteistyösuhteessa vaikuttavat ja hoitavat asiat
Yhteistyösuhteen menetelmät ja työskentelytavat
Tiedon ja osaamisen syventäminen (asiakas / potilas caset)
Oman osaamisen ja oppimisen reflektointi

Lisätietoja opiskelijoille

anna-kaarina.anttolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suoritusta ja teams pienryhmiin osallistumista.

Esitietovaatimukset

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Opettaja
 • Anna-Kaarina Anttolainen
Vastuuopettaja

Anna-Kaarina Anttolainen

Ryhmät
 • HYS2020-2021
  HY Sairaanhoitajan täydentävät opinnot

Tavoitteet

• Syvennät osaamistasi hoidollisessa yhteistyösuhteessa
• Syvennät tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mielenterveystyöstä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta
• Osaat ohjata asiakkaita mielenterveyteen, päihteiden haitalliseen käyttöön ja palvelujärjestelmään liittyvissä asioissa

Sisältö

• Orientointi opintojakso kokonaisuuteen ja suoritustapoihin
• Yhteistyösuhteessa vaikuttavat ja hoitavat asiat
• Yhteistyösuhteen menetelmät ja työskentelytavat
• Työskentelyn apuvälineitä; voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote, varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen menetelmät
• Keskeisimmät psykoterapiasuuntaukset, Kelan harkinnanvarainen kuntoutus psykoterapia
• Omien toimintatapojen ja toiminnan tietoinen tarkastelu

Opiskelumateriaali

Seuraavat kirjat (soveltuvin osin)
Mönkkönen, Kaarina. 2018.
Vuorovaikutus asiakastyössä : asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla
E-kirja.

Järvinen, Ritva ; Lankinen, Aila ; Taajamo, Terhi ; Veistilä, Minna ; Virolainen, Arja
(uusin painos) . Perheen parhaaksi : perhetyön arkea

Mielenterveyshoitotyö
Hämäläinen, Kaisu, Kanerva, Anne, Kuhanen, Carita, Schubert, Carla, Seuri, Tarja. Mielenterveyshoitotyö. 2017. SanomaPro. Myös e-kirjana.

Partanen, Airi, Holmberg, Jan, Inkinen, Maria, Kurki, Marjo, Salo-Chydenius, Sisko. Päihdehoitotyö. 2015. SanomaPro. Myös e-kirjana.

Muu opiskelu- ja lähdemateriaali esitellään opintojakson alussa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ei toteudu tässä toteutuksessa

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson oppimistehtävät suoritetaan sovitun aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 t. Opintojakson laajuus opiskelijan työnä on 135 t.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson osat ja laajuus:

Yhteistyösuhteessa vaikuttavat ja hoitavat asiat 1 op
Työmenetelmät ja työskentelytavat 1 op
Osaamisen syventäminen asiakastapaukset 2 op
Oman ammatillisen osaamisen reflektointi 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina Learnissa ja Teams pienryhmissä.

Alkaa 12. 1. 2021 ja päättyy 30.4.2021
Lisätietoja: anna-kaarina.anttolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty arviointi edellyttää kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suoritusta.
Hyväksytyn suorituksen taso vastaa vähintään H3 tasoa.

Esitietovaatimukset

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5 op