Siirry suoraan sisältöön

TietoturvalaitteetLaajuus (5 op)

Tunnus: TI00BI24

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

 • Martti Kettunen

Osaamistavoitteet

Osaat toteuttaa toimivia tietoturvaratkaisuja käyttäen erilaisia tietoturvalaitteita
Osaat konfiguroida ja ylläpitää nykyaikaista palomuuria
Osaat toteuttaa virtuaalisia yksityisverkkoja reititin- ja palomuurilaitteilla
Osaat kovettaa reitittimet ja kytkimet yleisimpiä hyökkäyksiä vastaan

Sisältö

Miten teet palomuurisääntöjä tietoturvapolitiikasta?
Kuinka toteutat etäkäyttäjille turvallisen pääsyn yrityksen lähiverkkoon?
Miten varmistat verkon käyttäjien identiteetin?
Kuinka havaitset tunkeutujan verkossa?

Esitietovaatimukset

Tietoverkkojen perusteet
Tietoverkot 1
Tietoverkot 2

Oppimateriaalit

Advanced Routed Networks
Secure Enterprise Networks

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Jaakko Nurmi
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa toimivia tietoturvaratkaisuja käyttäen erilaisia tietoturvalaitteita
Osaat konfiguroida ja ylläpitää nykyaikaista palomuuria
Osaat toteuttaa virtuaalisia yksityisverkkoja reititin- ja palomuurilaitteilla
Osaat kovettaa reitittimet ja kytkimet yleisimpiä hyökkäyksiä vastaan

Sisältö

Miten teet palomuurisääntöjä tietoturvapolitiikasta?
Kuinka toteutat etäkäyttäjille turvallisen pääsyn yrityksen lähiverkkoon?
Miten varmistat verkon käyttäjien identiteetin?
Kuinka havaitset tunkeutujan verkossa?

Opiskelumateriaali

Sähköisissä oppimisympäristöissä olevat oppimistehtävät & luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen ulkopuolinen luennoitsija alan yrityksestä.

Opiskelijan työmäärä

Suomeksi
- Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 60 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 75 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tietoverkkojen perusteet
Tietoverkot 1
Tietoverkot 2

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Jaakko Nurmi
Vastuuopettaja

Jaakko Nurmi

Ryhmät
 • KTKT21SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa toimivia tietoturvaratkaisuja käyttäen erilaisia tietoturvalaitteita
Osaat konfiguroida ja ylläpitää nykyaikaista palomuuria
Osaat toteuttaa virtuaalisia yksityisverkkoja reititin- ja palomuurilaitteilla
Osaat kovettaa reitittimet ja kytkimet yleisimpiä hyökkäyksiä vastaan

Sisältö

Miten teet palomuurisääntöjä tietoturvapolitiikasta?
Kuinka toteutat etäkäyttäjille turvallisen pääsyn yrityksen lähiverkkoon?
Miten varmistat verkon käyttäjien identiteetin?
Kuinka havaitset tunkeutujan verkossa?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali pdf-muodossa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Paloalto NGFW academy
Cisco academy

Opiskelijan työmäärä

Suomeksi
- Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 60 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 75 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tietoverkkojen perusteet
Tietoverkot 1
Tietoverkot 2

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 01.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 35

Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Martti Kettunen
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa toimivia tietoturvaratkaisuja käyttäen erilaisia tietoturvalaitteita
Osaat konfiguroida ja ylläpitää nykyaikaista palomuuria
Osaat toteuttaa virtuaalisia yksityisverkkoja reititin- ja palomuurilaitteilla
Osaat kovettaa reitittimet ja kytkimet yleisimpiä hyökkäyksiä vastaan

Sisältö

Miten teet palomuurisääntöjä tietoturvapolitiikasta?
Kuinka toteutat etäkäyttäjille turvallisen pääsyn yrityksen lähiverkkoon?
Miten varmistat verkon käyttäjien identiteetin?
Kuinka havaitset tunkeutujan verkossa?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali pdf-muodossa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Paloalto NGFW academy
Cisco academy

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan työmäärä

Suomeksi
- Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 60 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 75 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisisä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
e. valita soveltuvat mallit, menetelmät ja tekniikat

Esitietovaatimukset

Tietoverkkojen perusteet
Tietoverkot 1
Tietoverkot 2

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 02.05.2021

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Martti Kettunen
Vastuuopettaja

Martti Kettunen

Ryhmät
 • KTKT19SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat toteuttaa toimivia tietoturvaratkaisuja käyttäen erilaisia tietoturvalaitteita
Osaat konfiguroida ja ylläpitää nykyaikaista palomuuria
Osaat toteuttaa virtuaalisia yksityisverkkoja reititin- ja palomuurilaitteilla
Osaat kovettaa reitittimet ja kytkimet yleisimpiä hyökkäyksiä vastaan

Sisältö

Miten teet palomuurisääntöjä tietoturvapolitiikasta?
Kuinka toteutat etäkäyttäjille turvallisen pääsyn yrityksen lähiverkkoon?
Miten varmistat verkon käyttäjien identiteetin?
Kuinka havaitset tunkeutujan verkossa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tietoverkkojen perusteet
Tietoverkot 1
Tietoverkot 2