Siirry suoraan sisältöön

Ranska 2Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX16

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Esitietovaatimukset

Ranska 1 (5 op) tai vastaavat tiedot

Oppimateriaalit

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

14.09.2021 - 30.12.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Elsa Peltoranta
 • Päivi Korhonen
Vastuuopettaja

Päivi Korhonen

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

C'est parfait 1 (kpl 6-10)/ FinnLectura

Yksilölliset oppimisväylät

Ota yhteyttä opettajaan.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

"kirjeenvaihtajamme" Leila R. Pariisissa, jolta saamme tuoreita uutisia Ranskasta.

Opiskelijan työmäärä

1 op x 27 opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Kommunikatiivinen:
hotellissa asioiminen, vaateostoksilla, tienkysyminen ja -neuvonminen, ravintolassa ja juhlien järjestäminen
Kieliopin pääteemat:
pronominioppia (demonstratiivi, indefiniitti), epäsäännöllisiä verbejä (partir, sortir, croire, voir, dire, lire, mettre), apuverbejä (pouvoir, vouloir, devoir), le passé compose (perfekti)/apuverbinä avoir tai être
Kulttuuri: Ranskan kuulumisia (Leila R), Nizza, Champagne, la cuisine

Lisätietoja opiskelijoille

edeltävät opinnot: ranska 1 (5 op) tai vastaavat opinnot tai muuten hankitut taidot

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. verkkokoe Learn (Teams valvonta) (arvosana 1-5)
2. suullinen koe (n. 10.15 minuuttia) (arvosana 1-5)
opintojakson aikana treenataan suullista kielitaitoa Teams pienryhmissä
oppituntien ja pienryhmässä sovittuna ajankohtana
3. määräaikaan mennessä palautetut hyväksytyt tehtävät (hyväksytty-hylätty)
4. aktiivinen osallistuminen Teams-tunneille.

Esitietovaatimukset

Ranska 1 (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuopettaja

Elina Halonen

Ryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Oppikirja C'est parfait 1, kappaleet 6-10.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on verkkototeutus, jossa ei ole aikaan sidottua opetusta mutta jolla saattaa olla aikataulutettuja tapaamisia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset kokeet.

Esitietovaatimukset

Ranska 1 (5 op) tai vastaavat tiedot