Siirry suoraan sisältöön

Prosessiteollisuuden sivuvirratLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DK60

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Petteri Paananen

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuudessa perehdytään case-esimerkein kiertotalouden käytännön ratkaisuihin prosessi- ja kemianteollisuudessa. Tavoitteena on esitellä monipuolisesti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka teollisuudessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja voidaan hyödyntää. Käytännön esimerkkien avulla tutustutaan taustalla olevaan kemiaan ja tekniikkaan sekä esitellään kaupallisia toteutuksia.

Sisältö

Kurssilla käydään lävitse seuraavat teemat:
Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja hyödyntäminen raaka-aineena
Metsäteollisuuden puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen
KIP-synenergiat, Kokkola
Ligniinin talteenotto ja hyödyntäminen ja biopolttoaineiden tuotannossa
Kattohuovan kierrätys, ”end of waste”

Ajoitus

23.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
  • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
  • Petteri Paananen
Vastuuhenkilö

Petteri Paananen

Tavoitteet

Opintokokonaisuudessa perehdytään case-esimerkein kiertotalouden käytännön ratkaisuihin prosessi- ja kemianteollisuudessa. Tavoitteena on esitellä monipuolisesti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka teollisuudessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja voidaan hyödyntää. Käytännön esimerkkien avulla tutustutaan taustalla olevaan kemiaan ja tekniikkaan sekä esitellään kaupallisia toteutuksia.

Sisältö

Kurssilla käydään lävitse seuraavat teemat:
Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja hyödyntäminen raaka-aineena
Metsäteollisuuden puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen
KIP-synenergiat, Kokkola
Ligniinin talteenotto ja hyödyntäminen ja biopolttoaineiden tuotannossa
Kattohuovan kierrätys, ”end of waste”

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

24.08.2020 - 15.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Biotuotetekniikan koulutus
Opettaja
  • Petteri Paananen
Vastuuhenkilö

Petteri Paananen

Tavoitteet

Opintokokonaisuudessa perehdytään case-esimerkein kiertotalouden käytännön ratkaisuihin prosessi- ja kemianteollisuudessa. Tavoitteena on esitellä monipuolisesti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka teollisuudessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja voidaan hyödyntää. Käytännön esimerkkien avulla tutustutaan taustalla olevaan kemiaan ja tekniikkaan sekä esitellään kaupallisia toteutuksia.

Sisältö

Kurssilla käydään lävitse seuraavat teemat:
Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja hyödyntäminen raaka-aineena
Metsäteollisuuden puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen
KIP-synenergiat, Kokkola
Ligniinin talteenotto ja hyödyntäminen ja biopolttoaineiden tuotannossa
Kattohuovan kierrätys, ”end of waste”

Arviointiasteikko

1-5