Siirry suoraan sisältöön

Datakeskusten perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: KT00DN44

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Tunnet datakeskusten sijoittamisen ja rakenteen perusperiaatteet.
Osaat kuvata turvallisen datakeskuksen komponentit ja arkkitehtuurin.
Osaat datakeskusten fyysisen turvallisuuden periaatteet.
Osaat tehdä yksinkertaisen riskianalyysin datakeskukselle.
Osaat laskea datakeskuksen saatavuuden.
Osaat ups-järjestelmien perusteet.
Osaat datakeskusten jäähdysjärjestelmien toimintaperiaatteet.
Osaat datakeskusten verkkoratkaisujen periaatteet.
Osaat suunnitella yksinkertaisen CLOS kytkennän.
Osaat datakeskusten tiedontallentamisen periaatteet
Osaat palvelinkoneiden komponentit ja rakenteen
Osaat tärkeimmät datakeskusten palvelinkoneiden tekniikat
Osaat kasata X86-arkkitehtuurin tietokoneen
Osaat käyttää tietokoneen laitteisto-ohjelmistoja ja testata laitteiston kunnon

Sisältö

Mitkä seikat vaikuttavat datakeskuksen sijainnin valintaan?
Mitä datakeskuksen tilalta vaaditaan?
Miten varmistetaan datakeskuksen fyysinen turvallisuus?
Miten varmistetaan datakeskuksen toiminnan varmuus?
Miten suunnitellaan datakeskuksen tietoverkko?
Miten valitsen ups-järjestelmän datakeskukseen?
Miten datakeskuksen jäähdytys järjestetään?
Miten rakennetaan redundanttisia palvelinkonejärjestelmiä?
Miten rakennataan redundanttisia datan tallennusjärjestelmiä?
Mitä komponentteja tarvitaan datakeskuksen rakentamisessa?
Miten datakeskus suojataan tulipalolta, tulvalta tai tunkeutumiselta?
Miksi on tärkeää tietää palvelinkoneiden komponenttien yhteensopivuus?

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
 • Martti Kettunen
 • Jaakko Nurmi
Vastuuhenkilö

Martti Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT22SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet datakeskusten sijoittamisen ja rakenteen perusperiaatteet.
Osaat kuvata turvallisen datakeskuksen komponentit ja arkkitehtuurin.
Osaat datakeskusten fyysisen turvallisuuden periaatteet.
Osaat tehdä yksinkertaisen riskianalyysin datakeskukselle.
Osaat laskea datakeskuksen saatavuuden.
Osaat ups-järjestelmien perusteet.
Osaat datakeskusten jäähdysjärjestelmien toimintaperiaatteet.
Osaat datakeskusten verkkoratkaisujen periaatteet.
Osaat suunnitella yksinkertaisen CLOS kytkennän.
Osaat datakeskusten tiedontallentamisen periaatteet
Osaat palvelinkoneiden komponentit ja rakenteen
Osaat tärkeimmät datakeskusten palvelinkoneiden tekniikat
Osaat kasata X86-arkkitehtuurin tietokoneen
Osaat käyttää tietokoneen laitteisto-ohjelmistoja ja testata laitteiston kunnon

Sisältö

Mitkä seikat vaikuttavat datakeskuksen sijainnin valintaan?
Mitä datakeskuksen tilalta vaaditaan?
Miten varmistetaan datakeskuksen fyysinen turvallisuus?
Miten varmistetaan datakeskuksen toiminnan varmuus?
Miten suunnitellaan datakeskuksen tietoverkko?
Miten valitsen ups-järjestelmän datakeskukseen?
Miten datakeskuksen jäähdytys järjestetään?
Miten rakennetaan redundanttisia palvelinkonejärjestelmiä?
Miten rakennataan redundanttisia datan tallennusjärjestelmiä?
Mitä komponentteja tarvitaan datakeskuksen rakentamisessa?
Miten datakeskus suojataan tulipalolta, tulvalta tai tunkeutumiselta?
Miksi on tärkeää tietää palvelinkoneiden komponenttien yhteensopivuus?

Opiskelumateriaali

Learn opiskelualusta
Ilmoitetaan kurssin alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten tapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 55 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa ja arvioida tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä asiantuntijatehtävissä
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
 • Martti Kettunen
Vastuuhenkilö

Martti Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT21SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet datakeskusten sijoittamisen ja rakenteen perusperiaatteet.
Osaat kuvata turvallisen datakeskuksen komponentit ja arkkitehtuurin.
Osaat datakeskusten fyysisen turvallisuuden periaatteet.
Osaat tehdä yksinkertaisen riskianalyysin datakeskukselle.
Osaat laskea datakeskuksen saatavuuden.
Osaat ups-järjestelmien perusteet.
Osaat datakeskusten jäähdysjärjestelmien toimintaperiaatteet.
Osaat datakeskusten verkkoratkaisujen periaatteet.
Osaat suunnitella yksinkertaisen CLOS kytkennän.
Osaat datakeskusten tiedontallentamisen periaatteet
Osaat palvelinkoneiden komponentit ja rakenteen
Osaat tärkeimmät datakeskusten palvelinkoneiden tekniikat
Osaat kasata X86-arkkitehtuurin tietokoneen
Osaat käyttää tietokoneen laitteisto-ohjelmistoja ja testata laitteiston kunnon

Sisältö

Mitkä seikat vaikuttavat datakeskuksen sijainnin valintaan?
Mitä datakeskuksen tilalta vaaditaan?
Miten varmistetaan datakeskuksen fyysinen turvallisuus?
Miten varmistetaan datakeskuksen toiminnan varmuus?
Miten suunnitellaan datakeskuksen tietoverkko?
Miten valitsen ups-järjestelmän datakeskukseen?
Miten datakeskuksen jäähdytys järjestetään?
Miten rakennetaan redundanttisia palvelinkonejärjestelmiä?
Miten rakennataan redundanttisia datan tallennusjärjestelmiä?
Mitä komponentteja tarvitaan datakeskuksen rakentamisessa?
Miten datakeskus suojataan tulipalolta, tulvalta tai tunkeutumiselta?
Miksi on tärkeää tietää palvelinkoneiden komponenttien yhteensopivuus?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten tapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 55 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa ja arvioida tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä asiantuntijatehtävissä
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.08.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Kyberturvallisuuden koulutus
Opettaja
 • Tomi Pahula
 • Martti Kettunen
Vastuuhenkilö

Martti Kettunen

Opiskelijaryhmät
 • KTKT20SP
  Kyberturvallisuus, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet datakeskusten sijoittamisen ja rakenteen perusperiaatteet.
Osaat kuvata turvallisen datakeskuksen komponentit ja arkkitehtuurin.
Osaat datakeskusten fyysisen turvallisuuden periaatteet.
Osaat tehdä yksinkertaisen riskianalyysin datakeskukselle.
Osaat laskea datakeskuksen saatavuuden.
Osaat ups-järjestelmien perusteet.
Osaat datakeskusten jäähdysjärjestelmien toimintaperiaatteet.
Osaat datakeskusten verkkoratkaisujen periaatteet.
Osaat suunnitella yksinkertaisen CLOS kytkennän.
Osaat datakeskusten tiedontallentamisen periaatteet
Osaat palvelinkoneiden komponentit ja rakenteen
Osaat tärkeimmät datakeskusten palvelinkoneiden tekniikat
Osaat kasata X86-arkkitehtuurin tietokoneen
Osaat käyttää tietokoneen laitteisto-ohjelmistoja ja testata laitteiston kunnon

Sisältö

Mitkä seikat vaikuttavat datakeskuksen sijainnin valintaan?
Mitä datakeskuksen tilalta vaaditaan?
Miten varmistetaan datakeskuksen fyysinen turvallisuus?
Miten varmistetaan datakeskuksen toiminnan varmuus?
Miten suunnitellaan datakeskuksen tietoverkko?
Miten valitsen ups-järjestelmän datakeskukseen?
Miten datakeskuksen jäähdytys järjestetään?
Miten rakennetaan redundanttisia palvelinkonejärjestelmiä?
Miten rakennataan redundanttisia datan tallennusjärjestelmiä?
Mitä komponentteja tarvitaan datakeskuksen rakentamisessa?
Miten datakeskus suojataan tulipalolta, tulvalta tai tunkeutumiselta?
Miksi on tärkeää tietää palvelinkoneiden komponenttien yhteensopivuus?

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten tapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.
Työelämän opinnollistaminen osaamisen osittamisen ohjeen mukaisesti. Edellytyksenä työnantajan kanssa laadittava kehittämistehtävä. Vaihtoehtoisen suoritustavan edellytyksenä ovat kyky työskennellä itsenäisesti ja tulostavoitteellisesti, laatia raportti tai muu osaamisen osoittamisen tuotos, jossa esille tulee kyky käsitellä aihetta kriittisesti ja anatlyyttisesti sekä tehdä monipuolisia päätelmiä useista eri näkökohdista. Osaamisen osoittamisen ohjeen saa opintojakson vastuuopettajalta.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h, josta n. 55 h on työjärjestyksen mukaisesti luentoja ja laboratoriotyöskentelyä opettajan ohjauksessa sekä n. 80 h itsenäisesti työstettäviä kotitehtäviä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa ja arvioida tietolähteitä kriittisesti
c. työskennellä asiantuntijatehtävissä
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita