Siirry suoraan sisältöön

KiVAKO: Italia 2Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EE21

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1. tuntee italian kielen perusrakenteet ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa lauseissa suullisessa sekä kirjallisessa muodossa
2. ymmärtää yksinkertaisia, hitaasti lausuttuja kysymyksiä tutuista aiheista kuten perheestä, vapaa-ajasta ja arkielämästä ja osaa vastata kysymyksin yksinkertaisilla lauseilla
3. osaa kommunikoida erilaisissa viestintätilanteissa, jotka voivat tulla vastaan vieraillessa Italiassa
4. saavuttaa taitotason A1.2 (CEFR)

Sisältö

Kurssi on jaettu kolmeen teemakokonaisuuteen. Jokainen kokonaisuus (unità) rakentuu viestintätilannevideon (tai -videoiden) ympärillä ja sisältää videoon liittyvää teemasanastoa, kielen rakenteita sekä kulttuuriosiota.

1. Unità arancione: La mia vita quotidiana (1 op)
- arkielämästä, harrastuksista ja perheestä kertominen
- kellonaika, päiväys, kuukaudet
- italialainen perhe
2. Unità verde: Destinazione paradiso (1 op)
- matkustaminen: lentokentällä ja rautatieasemalla
- hotellissa: huonevaraus, majoitus, mahdollisia ongelmatilanteita
- menneistä tapahtumista kertominen (postikortin kirjoittaminen)
- Trenitalia: matkustaminen junalla Italiassa
- erilaiset majoitustyypit
3. Unità viola: Turisti per caso (1 op)
- turistina Italiassa: tien neuvominen, liikkuminen kaupungilla
- julkiset kulkuvälineet
- nähtävyydet

Viestintätilanteet > esitellään videoissa, jotka on kuvattu ja editoitu ammattilaisten avulla. Harjoitellaan harjoitusten avulla ja learning café -tunneilla.
- omasta arkielämästä kertominen
- harrastuksista puhuminen
- oman perheen kuvaileminen
- asiointi lentokentällä ja rautatieasemalla
- junalipun ostaminen
- hotellihuoneen varaaminen
- ongelmatilanteet hotellissa
- tien neuvominen
- kaupungin kuvailu (nähtävyyksiä)
- liikkuminen kaupungilla: bussiaikataulun lukeminen, bussilipun ostaminen

Sanastoteemat > opiskellaan videoiden, muistikorttien (esim. Quizlet) ja harjoitusten (esim H5P) avulla.
- numerot 100 ?
- viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat
- arkielämä
- vapaa-aika ja harrastukset
- perheenjäsenet
- lentokentällä
- rautatieasemalla
- hotellissa
- julkiset kulkuvälineet
- nähtävyydet

Kielioppirakenteet > opiskellaan videoiden, kirjallisten koosteiden ja harjoitusten (esim. H5P) avulla.
- verbit: lisää epäsäännöllisiä verbejä, refleksiiviverbit, c’è / ci sono, si-passiivi, datiivia vaativat verbit; perfektin muodostus ja käyttö; imperatiivi
- pronominit: refleksiivipronominit
- prepositiot con, su, per, tra/fra; prepositio-artikkeli-yhdistelmä
- omistussanat
- adverbit
- adjektiivien vertailu
- kysymyssanat

Italian kulttuuri ja elämäntavat
- italialainen perhe
- Trenitalia: junalla matkustaminen Italiassa
- erilaiset majoitusvaihtoehdot
- italialaiset kaupungit ja niiden nähtävyydet: Roma, Milano, Firenze
- ohjeet Italiaan matkustavalle

Ilmoittautumisaika

14.12.2019

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Opettaja
  • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1. tuntee italian kielen perusrakenteet ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa lauseissa suullisessa sekä kirjallisessa muodossa
2. ymmärtää yksinkertaisia, hitaasti lausuttuja kysymyksiä tutuista aiheista kuten perheestä, vapaa-ajasta ja arkielämästä ja osaa vastata kysymyksin yksinkertaisilla lauseilla
3. osaa kommunikoida erilaisissa viestintätilanteissa, jotka voivat tulla vastaan vieraillessa Italiassa
4. saavuttaa taitotason A1.2 (CEFR)

Sisältö

Kurssi on jaettu kolmeen teemakokonaisuuteen. Jokainen kokonaisuus (unità) rakentuu viestintätilannevideon (tai -videoiden) ympärillä ja sisältää videoon liittyvää teemasanastoa, kielen rakenteita sekä kulttuuriosiota.

1. Unità arancione: La mia vita quotidiana (1 op)
- arkielämästä, harrastuksista ja perheestä kertominen
- kellonaika, päiväys, kuukaudet
- italialainen perhe
2. Unità verde: Destinazione paradiso (1 op)
- matkustaminen: lentokentällä ja rautatieasemalla
- hotellissa: huonevaraus, majoitus, mahdollisia ongelmatilanteita
- menneistä tapahtumista kertominen (postikortin kirjoittaminen)
- Trenitalia: matkustaminen junalla Italiassa
- erilaiset majoitustyypit
3. Unità viola: Turisti per caso (1 op)
- turistina Italiassa: tien neuvominen, liikkuminen kaupungilla
- julkiset kulkuvälineet
- nähtävyydet

Viestintätilanteet > esitellään videoissa, jotka on kuvattu ja editoitu ammattilaisten avulla. Harjoitellaan harjoitusten avulla ja learning café -tunneilla.
- omasta arkielämästä kertominen
- harrastuksista puhuminen
- oman perheen kuvaileminen
- asiointi lentokentällä ja rautatieasemalla
- junalipun ostaminen
- hotellihuoneen varaaminen
- ongelmatilanteet hotellissa
- tien neuvominen
- kaupungin kuvailu (nähtävyyksiä)
- liikkuminen kaupungilla: bussiaikataulun lukeminen, bussilipun ostaminen

Sanastoteemat > opiskellaan videoiden, muistikorttien (esim. Quizlet) ja harjoitusten (esim H5P) avulla.
- numerot 100 ?
- viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat
- arkielämä
- vapaa-aika ja harrastukset
- perheenjäsenet
- lentokentällä
- rautatieasemalla
- hotellissa
- julkiset kulkuvälineet
- nähtävyydet

Kielioppirakenteet > opiskellaan videoiden, kirjallisten koosteiden ja harjoitusten (esim. H5P) avulla.
- verbit: lisää epäsäännöllisiä verbejä, refleksiiviverbit, c’è / ci sono, si-passiivi, datiivia vaativat verbit; perfektin muodostus ja käyttö; imperatiivi
- pronominit: refleksiivipronominit
- prepositiot con, su, per, tra/fra; prepositio-artikkeli-yhdistelmä
- omistussanat
- adverbit
- adjektiivien vertailu
- kysymyssanat

Italian kulttuuri ja elämäntavat
- italialainen perhe
- Trenitalia: junalla matkustaminen Italiassa
- erilaiset majoitusvaihtoehdot
- italialaiset kaupungit ja niiden nähtävyydet: Roma, Milano, Firenze
- ohjeet Italiaan matkustavalle

Opiskelumateriaali

- Viestintätilannevideot
- Kieliopin ja keskeisen sanaston avaaminen: videot, kirjalliset koosteet (Moodlen Sivu tai PDF)
- Quizlet-muistikortit
- H5P-harjoitukset
- Keskustelupalstat
- Verkkoharjoitukset eri nettisivuilla

Toteutuksen osien kuvaus

- Itsenäistä opiskelua verkossa: 75 t
- Learning café -verkkotapaamisia: 6 t (suullisen kielitaidon harjoittaminen, keskustelu, vertaistuki, tavoitteena yhteisöllinen oppiminen) tiistiaisin kl. 16.15-17.15
- opiskelun ohessa: opiskelijoiden kohtaaminen somessa, esim. Facebook-ryhmä

Jokainen teemakokonaisuus sisältää opetusvideon ja siihen liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät. Jokaisen kokonaisuuden lopussa välikoe, jonka jälkeen opiskelija saa suoritusmerkinnän (medaglia) ja voi siirtyä seuraavaan kokonaisuuteen. Kurssin suorittamista varten opiskelijoiden täytyy suorittaa myös lopputehtävä, jolla osoitetaan, että jokaisen kokonaisuuden sisällöt ovat hallussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkotapaamiset (Learning café) tiistaisin kl 16.15-17.15 -> Katso opintojakson aikataulu oppimisalustalta Digicampus/Kivako/italia 2

Yhteydenotot: paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5