Siirry suoraan sisältöön

Saksa 4Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM23

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

Tällä opintojaksolla kartutat saksan sanavarastoa sekä arkielämän että hieman myös työelämän tarpeita varten. Syvennät osaamistasi saksan kielioppirakenteista.

Esitietovaatimukset

Saksa 1-3 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

19.03.2023 - 30.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
  • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat viestiä ja toimia tavoitteellisesti arkielämän asioimistilanteissa.
Osoitat perehtyneisyyttä kielialueen kulttuuriin.
Osaat soveltaa kielen rakenteita viestintätilanteissa.

Sisältö

Tällä opintojaksolla kartutat saksan sanavarastoa sekä arkielämän että hieman myös työelämän tarpeita varten. Syvennät osaamistasi saksan kielioppirakenteista.

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liityy alakohtaisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentti ja suullinen tentti Teamsissa/Zoomissa

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 3 op = 3*27 tuntia opiskelijatyötä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, tentti Learn-alustalla, suullinen tentti, opiskelijan aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Saksa 1-3 tai vastaavat tiedot