Siirry suoraan sisältöön

RautatieliikenneLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DL53

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Saat käsityksen rautatiealan toimijoista ja viranomaisista sekä toimintaa säätelevistä laeista, normeista sekä toimintaan tarvittavista luvista.
Ymmärrät rautatieliikenteen harjoittamisen edellytykset sekä miten liikennettä ohjataan ja valvotaan turvallisen liikenteen varmistamiseksi.
Ymmärrät rautatieliikenteen osana kansainvälistä kuljetusketjua.
Ymmärrät rautatiekuljetusten edellytykset asiakasnäkökulmasta sekä tiedostat alan erilaisia sopimuksia ja kansainvälisen kaupan periaatteita.

Sisältö

Mitä kaikkea kuuluu rautatiejärjestelmään ja miten se toimii?
Millaisia lupia, sopimuksia, kapasiteetin määritystä, liikenteen ohjausta ja valvontaa rautatieliikenne sisältää?
Kuinka ratakapasiteettia jaetaan, liikennettä suunnitellaan ja junien täsmällisyyttä valvotaan?
Mitä kaikkea junan liikkeellelähtö ja kuljettaminen vaatii sekä millaista kalustoa rataverkolla liikkuu?
Miten ratapihat toimivat ja mitä on vaihtotyö?
Mitä asioita yritysten näkökulmasta tulee huomioida jos käytetään rautateitä kuljetusmuotona?
Miten Suomesta pääsee rautateitse Kiinaan ja mitä vienti/tuontikauppa pitää sisällään?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Oppimateriaalit

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 20.04.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.08.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Päivärinta
Vastuuopettaja

Raimo Päivärinta

Ryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Saat käsityksen rautatiealan toimijoista ja viranomaisista sekä toimintaa säätelevistä laeista, normeista sekä toimintaan tarvittavista luvista.
Ymmärrät rautatieliikenteen harjoittamisen edellytykset sekä miten liikennettä ohjataan ja valvotaan turvallisen liikenteen varmistamiseksi.
Ymmärrät rautatieliikenteen osana kansainvälistä kuljetusketjua.
Ymmärrät rautatiekuljetusten edellytykset asiakasnäkökulmasta sekä tiedostat alan erilaisia sopimuksia ja kansainvälisen kaupan periaatteita.

Sisältö

Mitä kaikkea kuuluu rautatiejärjestelmään ja miten se toimii?
Millaisia lupia, sopimuksia, kapasiteetin määritystä, liikenteen ohjausta ja valvontaa rautatieliikenne sisältää?
Kuinka ratakapasiteettia jaetaan, liikennettä suunnitellaan ja junien täsmällisyyttä valvotaan?
Mitä kaikkea junan liikkeellelähtö ja kuljettaminen vaatii sekä millaista kalustoa rataverkolla liikkuu?
Miten ratapihat toimivat ja mitä on vaihtotyö?
Mitä asioita yritysten näkökulmasta tulee huomioida jos käytetään rautateitä kuljetusmuotona?
Miten Suomesta pääsee rautateitse Kiinaan ja mitä vienti/tuontikauppa pitää sisällään?

Aika ja paikka

Tehtävät (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssimateriaali on Learn-kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tehtävät (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi on toteutettu valtaosin työelämäyhteistyönä ja siellä oleva aineisto on oikeaa työelämätietoa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssiin liittyvät tentit ja tehtävätentit on selvitetty kurssialustalla mukaanlukien myös aikataulut.

Opiskelijan työmäärä

laskennallisesti 27 h / opintopiste, yhteensä 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki arviointiin ja arvioinnin perusteisiin liittyvät asiat on selvitetty kurssialustalla.

a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tek-niikoita
f. toimia tiimin jäsenenä
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.04.2022

Ajoitus

02.05.2022 - 20.06.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Päivärinta
Vastuuopettaja

Raimo Päivärinta

Ryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • LLKT19SM
  Liiketoiminnan logistiikka, monimuoto
 • LOKT19SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Saat käsityksen rautatiealan toimijoista ja viranomaisista sekä toimintaa säätelevistä laeista, normeista sekä toimintaan tarvittavista luvista.
Ymmärrät rautatieliikenteen harjoittamisen edellytykset sekä miten liikennettä ohjataan ja valvotaan turvallisen liikenteen varmistamiseksi.
Ymmärrät rautatieliikenteen osana kansainvälistä kuljetusketjua.
Ymmärrät rautatiekuljetusten edellytykset asiakasnäkökulmasta sekä tiedostat alan erilaisia sopimuksia ja kansainvälisen kaupan periaatteita.

Sisältö

Mitä kaikkea kuuluu rautatiejärjestelmään ja miten se toimii?
Millaisia lupia, sopimuksia, kapasiteetin määritystä, liikenteen ohjausta ja valvontaa rautatieliikenne sisältää?
Kuinka ratakapasiteettia jaetaan, liikennettä suunnitellaan ja junien täsmällisyyttä valvotaan?
Mitä kaikkea junan liikkeellelähtö ja kuljettaminen vaatii sekä millaista kalustoa rataverkolla liikkuu?
Miten ratapihat toimivat ja mitä on vaihtotyö?
Mitä asioita yritysten näkökulmasta tulee huomioida jos käytetään rautateitä kuljetusmuotona?
Miten Suomesta pääsee rautateitse Kiinaan ja mitä vienti/tuontikauppa pitää sisällään?

Aika ja paikka

Tehtävät (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssimateriaali on Learn-kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tehtävät (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi on toteutettu valtaosin työelämäyhteistyönä ja siellä oleva aineisto on oikeaa työelämätietoa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssiin liittyvät tentit ja tehtävätentit on selvitetty kurssialustalla mukaanlukien myös aikataulut.

Opiskelijan työmäärä

laskennallisesti 27 h / opintopiste, yhteensä 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki arviointiin ja arvioinnin perusteisiin liittyvät asiat on selvitetty kurssialustalla.

a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tek-niikoita
f. toimia tiimin jäsenenä
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Ilmoittautumisaika

15.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 21.06.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 200

Koulutus
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Päivärinta
Vastuuopettaja

Raimo Päivärinta

Ryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • LOKT18SM
  Logistiikka, monimuoto
 • LLKT18SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus
 • LOKT18SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Saat käsityksen rautatiealan toimijoista ja viranomaisista sekä toimintaa säätelevistä laeista, normeista sekä toimintaan tarvittavista luvista.
Ymmärrät rautatieliikenteen harjoittamisen edellytykset sekä miten liikennettä ohjataan ja valvotaan turvallisen liikenteen varmistamiseksi.
Ymmärrät rautatieliikenteen osana kansainvälistä kuljetusketjua.
Ymmärrät rautatiekuljetusten edellytykset asiakasnäkökulmasta sekä tiedostat alan erilaisia sopimuksia ja kansainvälisen kaupan periaatteita.

Sisältö

Mitä kaikkea kuuluu rautatiejärjestelmään ja miten se toimii?
Millaisia lupia, sopimuksia, kapasiteetin määritystä, liikenteen ohjausta ja valvontaa rautatieliikenne sisältää?
Kuinka ratakapasiteettia jaetaan, liikennettä suunnitellaan ja junien täsmällisyyttä valvotaan?
Mitä kaikkea junan liikkeellelähtö ja kuljettaminen vaatii sekä millaista kalustoa rataverkolla liikkuu?
Miten ratapihat toimivat ja mitä on vaihtotyö?
Mitä asioita yritysten näkökulmasta tulee huomioida jos käytetään rautateitä kuljetusmuotona?
Miten Suomesta pääsee rautateitse Kiinaan ja mitä vienti/tuontikauppa pitää sisällään?

Aika ja paikka

Tehtävät (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssimateriaali on Learn-kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Tehtävät (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Opiskelijan työmäärä

laskennallisesti 27 h / opintopiste, yhteensä 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tek-niikoita
f. toimia tiimin jäsenenä
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista