Siirry suoraan sisältöön

Innovaatio- ja yrittäjyysprojektitLaajuus (10 op)

Tunnus: MO00DO50

Laajuus

10 op

Osaamistavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

1 - 10

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Tarja Brola
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

Opintojakso luennot ja materiaalit tallennetaan Learniin.
Asiantuntija luennot ja vierailut, sekä pienryhmissä toteutettavat omat vierailut.

Yksilölliset oppimisväylät

Graafisen muotoilun opiskelija voit toimia työelämälähtöisessä harjoittelumainostoimistossa ja tehdä oikeita asiakasprojekteja tiimin jäsenenä tai tehdä omia suunnitteluprojekteja, esimerkiksi kuvittaa kuvakirjaa tai vaikka kehittää omaa henkilöbrändiä.
https://designoffice2022.myportfolio.com/info

Muotoilun opiskelija voit suunnitella oman alasi projekteja, kuten tuotemuotoilua, mallistoa tai peligrafiikkaa ja kaupallistaa tuotteesi.

Liiketalouden opiskelija voit harjoitella projektipäällikön tehtäviä tai perustaa oman alasi NY-yrityksen yksin tai tiimissä.
https://vuosiyrittajana.fi/

Opiskelijat eri aloilta, tervetuloa opiskelemaan yrittäjämäisiä toimintatapoja mielenkiintoisten asiakasprojektien parissa ja ansaita samalla rahaa esimerkiksi toimimalla kevytyrittäjänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voit suunnitella ja toteuttaa oikeita työelämän asiakasprojekteja itsenäisesti tai tiimin jäsenenä.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Voit kehittää omaa kansainvälistymissuunnitelmaasi.

Opiskelijan työmäärä

Voit suorittaa opintopisteitä työmääräsi mukaan 1-10 op. Työmäärän arvioit itse ja palautat yksin/ryhmässä raportin.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on suunnattu kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.
Suoritetut opintopisteet riippuvat opiskelijan projektin laajuudesta. Kurssi suoritetaan pääosin verkossa, mutta saattaa sisältää myös live asiakas tapaamisia, vierailuja yms.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautetut asiakasprojektit/omat projektit ja raportit sekä arviosi tunti/opintopistemäärästäsi.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

1 - 10

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Tarja Brola
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

Opintojakso luennot ja materiaalit tallennetaan Learniin.
Asiantuntija luennot ja vierailut, sekä pienryhmissä toteutettavat omat vierailut.

Yksilölliset oppimisväylät

Graafisen muotoilun opiskelija voit toimia työelämälähtöisessä harjoittelumainostoimistossa ja tehdä oikeita asiakasprojekteja tiimin jäsenenä tai tehdä omia suunnitteluprojekteja, esimerkiksi kuvittaa kuvakirjaa tai vaikka kehittää omaa henkilöbrändiä.
https://designoffice2022.myportfolio.com/info

Muotoilun opiskelija voit suunnitella oman alasi projekteja, kuten tuotemuotoilua, mallistoa tai peligrafiikkaa ja kaupallistaa tuotteesi.

Liiketalouden opiskelija voit harjoitella projektipäällikön tehtäviä tai perustaa oman alasi NY-yrityksen yksin tai tiimissä.
https://vuosiyrittajana.fi/

Opiskelijat eri aloilta, tervetuloa opiskelemaan yrittäjämäisiä toimintatapoja mielenkiintoisten asiakasprojektien parissa ja ansaita samalla rahaa esimerkiksi toimimalla kevytyrittäjänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Voit suunnitella ja toteuttaa oikeita työelämän asiakasprojekteja itsenäisesti tai tiimin jäsenenä.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Voit kehittää omaa kansainvälistymissuunnitelmaasi.

Opiskelijan työmäärä

Voit suorittaa opintopisteitä työmääräsi mukaan 1-10 op. Työmäärän arvioit itse ja palautat yksin/ryhmässä raportin.

Graafinen muotoilu: voit hyväksilukea opintojakson opintopisteet työharjoitteluun.
Muut: tarkista omalta työharjoittelu vastaavaltasi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on suunnattu kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.
Suoritetut opintopisteet riippuvat opiskelijan projektin laajuudesta. Kurssi suoritetaan pääosin verkossa, mutta saattaa sisältää myös live asiakas tapaamisia, vierailuja yms.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautetut asiakasprojektit/omat projektit ja raportit sekä arviosi päiväkirjan mukaan tunti/opintopistemäärästäsi.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

1 - 10

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

Learn alustalta löytyvä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti tai oman tiimin kanssa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja Teams-tapaamisia.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson mukaisesti.
Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa nopeutettua tai työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

TKI ja työelämäyhteistyö

Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit opintokokonaisuus tarjoaa sinulle mahdollisuuden osallistua yritysten antamiin haasteisiin, ajankohtaisiin kehittämisprojekteihin tai kehittää esimerkiksi prototyyppiä omasta tuotteesta/palvelusta. Opiskelussa noudatetaan henkilökohtaistettua projektisuunnitelmaa.

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on suunnattu kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. 1 opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä. Suoritetut opintopisteet riippuvat projektin laajuudesta ja opiskelijan työpanoksesta. Kurssi suoritetaan pääosin verkossa, mutta saattaa sisältää myös live asiakastapaamisia ym.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

1 - 10

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit opintokokonaisuus tarjoaa sinulle mahdollisuuden osallistua yritysten antamiin haasteisiin, ajankohtaisiin kehittämisprojekteihin tai kehittää esimerkiksi prototyyppiä omasta tuotteesta/palvelusta. Opiskelussa noudatetaan henkilökohtaistettua projektisuunnitelmaa.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

Ajankohtaiset kehittämistoimenpiteet

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 cr = 27 h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 - 10

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Tarja Brola
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

Kurssialusta Lernissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Design Office on Xamkin kulttuurin ja liiketalouden työelämälähtöinen ja yrittäjämäinen oppimisympäristö. Opintojakson aikana voit keskittyä yrityksen brändin rakentamiseen, markkinointiin sekä yrittäjyystaitojen kasvattamiseen. Design Office tarjoaa sinulle myös mahdollisuuden asiakasprojektien toteuttamiseen. Opintojakso sisältää luentoja ja tehtäviä yrittäjyydestä, asiakasyhteistyöstä, neuvottelutekniikoista ja oman työn hinnoittelusta.

Projektitiimit sopivat yhteiset ohjaustapaamiset ohjaavan opettajan kanssa työjärjestyksessä olevien tapaamisten lisäksi. Ohjaus tapahtuu virtuaalisesti Teamsissa, lisäksi voi olla live asiakastapaamisia yms.

Kokonaisuus sopii kulttuurin ja liiketalouden opiskelijoille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ajankohtaiset kehittämistoimenpiteet

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h

Toteutuksen osien kuvaus

-projektisuunnitelma
-Design Office -projektin toteutus
-reflektointi ja oppimispäiväkirja
-projektituotos & -raportointi

Lisätietoja opiskelijoille

Kokonaisuus sopii ensisijaisesti muotoilun ja liiketalouden opiskelijoille. 1 opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä. Suoritetut opintopisteet riippuvat projektin laajuudesta ja opiskelijan työpanoksesta. Kurssi suoritetaan pääosin verkossa, mutta saattaa sisältää myös live asiakastapaamisia ym.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

1 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

Yrittäjyyspassiin sisällytettävien aktiviteettien materiaalit.

Yksilölliset oppimisväylät

Yrittäjyyspassin avulla voit muuttaa osallistumisen yrittäjyysaktiviteetteihin opintopisteiksi. Yrittäjyyspassiin voit sisällyttää esimerkiksi TKI-hankkeiden järjestämiä yrittäjyysaktiviteettejä, kuten koulutuksia, valmennuksia ja tapahtumia. Yrittäjyyspassiin voi sisällyttää myös esimerkiksi opiskelijayrittäjyysyhdistys Patteri ES:n tapahtumia sekä aluekehitysyhtiöiden koulutus-/valmennustapahtumia. Yrittäjyyspassin osalta opiskelija laatii aina henkilökohtaisen suorittamissuunnitelman, joka hyväksytetään kurssin ohjaajalla. Opiskelija laatii raportin osallistumisesta sekä oppimisesta Learn alustalla olevien ohjeiden mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Vahva yhteistyö TKI-hankkeiden kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan erikseen.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

-yrittäjyyspassisuunnitelma
-yrittäjyyspassiin suunniteltuihin toimenpiteisiin osallistuminen
-reflektointi ja oppimispäiväkirjaraportointi

Lisätietoja opiskelijoille

Yrittäjyyspassin toimenpiteistä vastaa yrittäjyyden vastuulehtori maarit.vahvanen (a) xamk.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssialustalla.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.03.2022

Ajoitus

01.05.2022 - 14.08.2022

Laajuus

1 - 10

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Opettaja
 • Tarja Brola
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

Kurssialusta Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Design Office on Xamkin opiskelijamainostoimisto, joka tarjoaa työelämälähtöisen ja yrittäjämäisen oppimisympäristön. Työskentelet mainostoimistossa työelämätoimeksiannossa tai toteutat yrittäjämäistä toimeksiantoa. Opintojakso tarjoaa puitteet myös syventyä uusien taitojen haltuunottoon.

Projektitiimi sopii yhteiset ohjaustapaamiset ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaus tapahtuu virtuaalisesti Teamsissa.

Kokonaisuus sopii graafisen suunnittelun opiskelijoille sekä liiketalouden, palvelumuotoilun ja Game Design -koulutusohjelmien opiskelijoille.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ajankohtaiset kehittämistoimenpiteet

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h

Toteutuksen osien kuvaus

-projektisuunnitelma
-Design Office -projektin toteutus
-reflektointi ja oppimispäiväkirja
-projektituotos & -raportointi

Lisätietoja opiskelijoille

Kokonaisuus sopii ensisijaisesti graafisen suunnittelun opiskelijoille sekä liiketalouden, palvelumuotoilun ja Game Design -koulutusohjelmien opiskelijoille. 1 opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä. Suoritetut opintopisteet riippuvat projektin laajuudesta ja opiskelijan työpanoksesta. Kurssi suoritetaan pääosin verkossa, mutta saattaa sisältää myös live asiakastapaamisia ym.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.05.2022

Laajuus

1 - 10

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Maarit Vahvanen
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

-

Yksilölliset oppimisväylät

Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit opintokokonaisuus tarjoaa sinulle mahdollisuuden osallistua yritysten antamiin haasteisiin, ajankohtaisiin kehittämisprojekteihin tai kehittää esimerkiksi prototyyppiä omasta tuotteesta/palvelusta. Opiskelussa noudatetaan henkilökohtaistettua projektisuunnitelmaa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ajankohtaiset kehittämistoimenpiteet

Tentit ja muut määräajat

-

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h

Toteutuksen osien kuvaus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on suunnattu kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. 1 opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä. Suoritetut opintopisteet riippuvat projektin laajuudesta ja opiskelijan työpanoksesta. Kurssi suoritetaan pääosin verkossa, mutta saattaa sisältää myös live asiakastapaamisia ym.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-

Ilmoittautumisaika

02.07.2021 - 31.07.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

1 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Opettaja
 • Maarit Vahvanen

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

20.04.2021 - 19.05.2021

Ajoitus

20.05.2021 - 03.06.2021

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

17.04.2021 - 16.05.2021

Ajoitus

17.05.2021 - 31.08.2021

Laajuus

1 - 10

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Opettaja
 • Ksenia Visser
 • Maarit Vahvanen
Vastuuhenkilö

Maarit Vahvanen

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

05.01.2021 - 29.01.2021

Ajoitus

04.02.2021 - 06.02.2021

Laajuus

1 - 2

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Lisätietoja opiskelijoille

XAMK Green Future Hackathon 04.02.-06.02.2021. Toteutuksessa on mukana myös Nuori Yrittäjyys NY, EIT Raw Materials (European Institute for Innovation and Technology) ja ITMO University.

Lisätietoa: www.xamk.fi/greenhack

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

01.01.2021 - 11.06.2021

Laajuus

2 - 6

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

84 % Lähiopetus, 16 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Nicole Javanainen
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Nicole Javanainen

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Opiskelumateriaali

Kurssialustalla Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Viikko yrittäjän housuissa -kokemusjakson tavoitteena on, että yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat näkisivät myös omistajanvaihdoksen yrittäjyyden ja työllistymisen vaihtoehtona. Samalla madalletaan kynnystä yrittäjien ja opiskelijoiden väliseen keskusteluun omistajanvaihdokseen liittyen.

Kokemusjaksolla opitaan yrittäjyydestä yrityksensä myymistä harkitsevissa yrityksissä. Kokemusjaksolle etsitään ja otetaan mukaan yrityksen myyntiä harkitsevia yrityksiä sekä niiden toimialoista kiinnostuneita opiskelijoita. Opiskelija pääsee toimimaan 1-4 viikon ajan yrityksessä ja seuraamaan sen toimintaa ja osallistumaan aktiivisesti omistajan kanssa työskentelyyn. Kokemusjakson aikana tutustutaan yrityksen toimikenttään sekä yrittäjän arkeen. Kokemusjakson lopuksi seuraa reflektointiosio, jossa arvioidaan potentiaalia yrittäjäksi ryhtymisestä.

Opintopisteiden saamisen edellytyksenä on yrityksessä toimimisen lisäksi raportointi ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Raportin tulee koskea kokemusjaksolla esiin nousseita yrityksen kehittämisideoita toiminnan jatkajan näkökulmasta. Päiväkirjaan merkitään työskentelytunnit, työtehtävät ja pohdinnat oppimiskokemuksista.
Opintopistemäärä perustuu tehtyihin työtunteihin ja vaadittujen raporttien palauttamiseen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kokemusjakson pituus on sovittavissa yksilöllisesti yrittäjän ja projektiohjaajan kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Mahdollinen tilanteen mukaan.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 h opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

-projektisuunnitelma
-kokemusjakso yrityksessä
-reflektointi ja oppimispäiväkirja
-projektiraportointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssialustalla.

Ilmoittautumisaika

03.04.2020 - 02.05.2020

Ajoitus

03.05.2020 - 30.09.2020

Laajuus

1 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa projektin sekä tehdä projektiraportin erikseen määriteltävässä projektissa.
Osaat arvioida projektin tuloksia ja työskentelyprosessia projektissa.

Sisältö

Erikseen määriteltävässä projektissa:
Miten suunnittelet ja toteutat projektin ja raportoit siitä?
Miten arvioit projektin tuloksia ja projektityöskentelyä?

Arviointiasteikko

1-5