Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun insinöörin kemiaLaajuus (1.5 op)

Tunnus: MI00DR51

Laajuus

1.5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää opintojakson sisällön mukaan oman ammattialansa kemian tietämystään ja osaamistaan.

Sisältö

- sähkökemia ja korroosio
- vesikemia (kattilavesi)
- polymeerikemia ja muovit

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja kemian perusteet

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

17.04.2023 - 04.06.2023

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
 • MIKT21SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija syventää opintojakson sisällön mukaan oman ammattialansa kemian tietämystään ja osaamistaan.

Sisältö

- sähkökemia ja korroosio
- vesikemia (kattilavesi)
- polymeerikemia ja muovit

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ovat käytettävissä Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä
Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroidussa väylässä
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona
Voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

Opiskelu onnistuu täysin itsenäisesti opiskellen.

Kaikilla tavoilla opiskeltaessa lopputentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ajankohta ilmoitetaan kurssin Learnissa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja kemian perusteet

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

10.01.2022 - 05.06.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
 • Anne Gango
Vastuuhenkilö

Anne Gango

Opiskelijaryhmät
 • MIKT20SP
  Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija syventää opintojakson sisällön mukaan oman ammattialansa kemian tietämystään ja osaamistaan.

Sisältö

- sähkökemia ja korroosio
- vesikemia (kattilavesi)
- polymeerikemia ja muovit

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Luennot ja tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Tentin ajankohta Learnissa.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Fysiikan ja kemian perusteet