Siirry suoraan sisältöön

Liiketalous, monimuoto: LTKV23KM

Tunnus: LTKV23KM

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
LTKV23KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

150
LTKV23KM-1002
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki )

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
LY00DT12 Yrityksen talous 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LTKV23KM-1003
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan kaikki )

15
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
LTKV23KM-1004
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LT00EL71 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
LT00AA97 Kansantalous 5
LTKV23KM-1005
Asiakkaat ja kumppanuudet

(Valitaan kaikki )

15
LT00DT58 Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
LT00AA99 Kauppaoikeus 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
LTKV23KM-1006
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki )

15
LY00DT59 Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
LTKV23KM-1007
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LT00AB05 Yrityspeli 5
LT00AB06 Asiakasprojekti 5
LTKV23KM-1008
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LT00DT60 Tutkimusmenetelmät 5
LTKV23KM-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki )

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
LTKV23KM-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LTKV23KM-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LTKV23KM-1012
Digitaalinen liiketoiminta

(Valitaan kaikki )

30
LT00DT62 Teknologian muutokset liiketoiminnassa 5
LT00DT63 Asiakas digitaloudessa 5
LT00DT64 Digitaalinen tieto päätöksenteon tukena 5
LT00DT65 Johtaminen digitaloudessa 5
LT00DT66 IoT yritystoiminnassa 5
LT00DT67 Digitaaliset liiketoimintamallit 5
LTKV23KM-1013
HR-asiantuntija

(Valitaan kaikki )

30
LT00DK23 Esimiestaidot ja -viestintä 5
LT00DK24 Palkkahallinto ja raportointi 5
LT00DK25 Osaamisen kehittäminen ja palkitseminen 5
LT00AB35 Työoikeuden syventävä osaaminen 5
LT00DK26 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
LT00DK27 Henkilöstöjohtamisen ajankohtaiset teemat 5
LTKV23KM-1014
Myynti ja markkinointi

(Valitaan kaikki )

30
LT00DP39 Markkinoinnin ja brändin johtaminen 5
LT00DP38 Digimarkkinointi ja -myynti 5
LT00CY39 Henkilökohtainen myyntityö 5
LT00CY46 Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5
LT00DP40 Palvelumuotoilu 5
LT00DP41 Kansainväliset myyntineuvottelut 5
LTKV23KM-1015
Taloushallinto

(Valitaan kaikki )

30
LT00DT74 Kirjanpito 5
LT00DT75 Talouden prosessit ja automatisointi 5
LT00AB15 Yritysverotus 5
LT00DT76 Kustannuslaskelmat 5
LT00DT77 Yrityksen talouden analysointi 5
LT00AB19 Konsernitilinpäätös 5
LTKV23KM-1016
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LTKV23KM-1017
Taloushallinnon asiantuntijaopinnot

(Valitaan (kpl): 0)

0
LT00DT84 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
LT00DT86 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
LT00DT87 Tilintarkastus 5
VV00DF62 Asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talous 5
LTKV23KM-1018
Luova markkinoinnin tuotanto

(Valitaan kaikki )

15
LT00DT81 Visuaalinen viestintä 5
LT00DT82 Inbound-markkinointi 5
LT00DT83 Elämyksellinen tapahtumatuotanto 5
LTKV23KM-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
Yhteensä 210 41.3 106 126 31 41.3 31 75 76 50 26 5 30.6 10.6 31 72.5 2.5 76 50 0 26 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Teknologian muutokset liiketoiminnassa
Asiakas digitaloudessa
Digitaalinen tieto päätöksenteon tukena
Johtaminen digitaloudessa
IoT yritystoiminnassa
Digitaaliset liiketoimintamallit
Esimiestaidot ja -viestintä
Palkkahallinto ja raportointi
Osaamisen kehittäminen ja palkitseminen
Työoikeuden syventävä osaaminen
Strateginen henkilöstöjohtaminen
Henkilöstöjohtamisen ajankohtaiset teemat
Markkinoinnin ja brändin johtaminen
Digimarkkinointi ja -myynti
Henkilökohtainen myyntityö
Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen
Palvelumuotoilu
Kansainväliset myyntineuvottelut
Kirjanpito
Talouden prosessit ja automatisointi
Yritysverotus
Kustannuslaskelmat
Yrityksen talouden analysointi
Konsernitilinpäätös
Kirjanpidon erityiskysymykset
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit
Tilintarkastus
Visuaalinen viestintä
Inbound-markkinointi
Elämyksellinen tapahtumatuotanto
Harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Yrityksen talous
Asiakaslähtöinen markkinointi
Työvälineohjelmat
Viestintätaidot
Ideasta innovaatioon
Ammattienglanti
Talous- ja rahoitusmatematiikka
Kansantalous
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus
Kauppaoikeus
Toimitusketjun hallinta
Kannattavuus ja talouden suunnittelu
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus
Ammattiruotsi
Yrityspeli
Asiakasprojekti
Opinto- ja urasuunnittelu
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Tutkimusmenetelmät
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Kansainvälinen liiketoiminta
Asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talous

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LTKV23KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

150
LTKV23KM-1002
Liiketoiminnan perustaidot

(Valitaan kaikki)

15
LT00AA91 Yritystoiminta ja yrittäjyys 5
LY00DT12 Yrityksen talous 5
LT00AA93 Asiakaslähtöinen markkinointi 5
LTKV23KM-1003
Liiketoiminnan tuki

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT57 Työvälineohjelmat 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
LTKV23KM-1004
Yrityksen toimintaympäristö

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS47 Ammattienglanti 5
LT00EL71 Talous- ja rahoitusmatematiikka 5
LT00AA97 Kansantalous 5
LTKV23KM-1005
Asiakkaat ja kumppanuudet

(Valitaan kaikki)

15
LT00DT58 Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 5
LT00AA99 Kauppaoikeus 5
LT00AB01 Toimitusketjun hallinta 5
LTKV23KM-1006
Kannattava liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

15
LY00DT59 Kannattavuus ja talouden suunnittelu 5
LT00AB04 Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus 5
LT00DW02 Kansainvälinen liiketoiminta 5
LTKV23KM-1007
Liiketoimintaprosessit

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
LT00AB05 Yrityspeli 5
LT00AB06 Asiakasprojekti 5
LTKV23KM-1008
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
LT00DT60 Tutkimusmenetelmät 5
LTKV23KM-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
LT00AB09 Perusharjoittelu 10
LT00DT61 Syventävä harjoittelu 20
LTKV23KM-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
LTKV23KM-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
LTKV23KM-1012
Digitaalinen liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

30
LT00DT62 Teknologian muutokset liiketoiminnassa 5
LT00DT63 Asiakas digitaloudessa 5
LT00DT64 Digitaalinen tieto päätöksenteon tukena 5
LT00DT65 Johtaminen digitaloudessa 5
LT00DT66 IoT yritystoiminnassa 5
LT00DT67 Digitaaliset liiketoimintamallit 5
LTKV23KM-1013
HR-asiantuntija

(Valitaan kaikki)

30
LT00DK23 Esimiestaidot ja -viestintä 5
LT00DK24 Palkkahallinto ja raportointi 5
LT00DK25 Osaamisen kehittäminen ja palkitseminen 5
LT00AB35 Työoikeuden syventävä osaaminen 5
LT00DK26 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
LT00DK27 Henkilöstöjohtamisen ajankohtaiset teemat 5
LTKV23KM-1014
Myynti ja markkinointi

(Valitaan kaikki)

30
LT00DP39 Markkinoinnin ja brändin johtaminen 5
LT00DP38 Digimarkkinointi ja -myynti 5
LT00CY39 Henkilökohtainen myyntityö 5
LT00CY46 Myynnin ja avainasiakkuuksien johtaminen 5
LT00DP40 Palvelumuotoilu 5
LT00DP41 Kansainväliset myyntineuvottelut 5
LTKV23KM-1015
Taloushallinto

(Valitaan kaikki)

30
LT00DT74 Kirjanpito 5
LT00DT75 Talouden prosessit ja automatisointi 5
LT00AB15 Yritysverotus 5
LT00DT76 Kustannuslaskelmat 5
LT00DT77 Yrityksen talouden analysointi 5
LT00AB19 Konsernitilinpäätös 5
LTKV23KM-1016
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LTKV23KM-1017
Taloushallinnon asiantuntijaopinnot

(Valitaan (kpl): 0)

0
LT00DT84 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
LT00DT86 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
LT00DT87 Tilintarkastus 5
VV00DF62 Asunto-osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön talous 5
LTKV23KM-1018
Luova markkinoinnin tuotanto

(Valitaan kaikki)

15
LT00DT81 Visuaalinen viestintä 5
LT00DT82 Inbound-markkinointi 5
LT00DT83 Elämyksellinen tapahtumatuotanto 5
LTKV23KM-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15