Skip to main content

Nursing reception work, homecare and preclinical trainingLaajuus (6 cr)

Code: HY00EP44

Credits

6 op

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Materials

Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä.

Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

11.11.2024 - 20.12.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Campus

Kotka Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Teacher in charge

Johanna Koskenniemi

Groups
 • SHKT23KVM
  Nursing, part-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

The importance of culture in nursing 1 credit: Individual studying, online studying.
Basics of vaccination 2 credits: Individual studying.
Nurse appointment work and homecare nursing 2 credits: Specialist lessons, individual studying, case learning, group work.
Preclinical training 1 credit: participating to the preclinical training days, 100 % presence is required.

TKI ja työelämäyhteistyö

Working life specialists lessons 3 hours

Tentit ja muut määräajat

The importance of culture in nursing 1 credit: johanna.koskenniemi@xamk.fi
Basics of vaccination 2 credits: linda.metsala@xamk.fi
Nurse appointment work and homecare nursing 2 credits: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi

Opiskelijan työmäärä

The importance of culture in nursing 1 credit = 27 hours
Basics of vaccination 2 credits = 54 hours
Nurse appointment work and homecare nursing 2 credits = 54 hours
Preclinical training 1 credit = 27 hours

Further information

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Rokotusosaaminen 2 op: linda.metsala@xamk.fi
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi
- Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan koululla, jossa läsnäolovelvoite 100 %.


HYVÄKSYTYSTI SUORITETUT OPINTOJAKSOT:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu),
Kliininen hoitotyö I
Terveyden edistämisen opintokokonaisuus.
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

The importance of culture in nursing 1 credit: pass/fail
Basics of vaccination 2 credits: pass/fail
Nurse appointment work and homecare nursing 2 credits: fail/1-5
Preclinical training 1 credit: participating to the preclinical training days, 100 % presence is required.

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

30.09.2024 - 20.12.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

17 % Contact teaching, 83 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Teea Lång
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Alina Jurvanen
Groups
 • SHMI23KVM
  Nursing, online/part-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito: Ikonen, Eija-Riitta (2015). Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.

Monikulttuurinen hoitotyö: Wellman Eija, 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. T:mi Eija Wellman.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen verkossa ja kampuksella.

Työhön integroitu oppimisväylä:
aiemmat vastaanottotyön ja kotisairaanhoidon opinnot, osaamisen tunnistaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi vierailla asiantuntijoita työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö: Oppiportin verkkokurssit ja niihin liittyvät kirjalliset tehtävät (hyväksytty-täydennettävä-hylätty), sekä yksi kirjallinen paritehtävä (hyväksytty/hylätty).
Kotisairaanhoito: Oppiportin verkkokurssi ja niihin liittyvät kirjalliset oppimistehtävät (hyväksytty-täydennettävä-hylätty) ja Learn-tentti (arviointi 0-5).

Monikulttuurisesta hoitotyöstä tehtävä (arviointi 1-5) tai Exam-tentti (arviointi 1-5).

Rokotusosaamisen perusteissa tehdään portfolio ja tentti Metropolian Moodle-alustalla (arviointi hyväksytty -hylätty).

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan 1 op monikulttuurista hoitotyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 6 op = 162 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op
Monikulttuurinen hoitotyö 1 op
Rokotusosaamisen perusteet 2 op
Prekliininen harjoittelu 1 op

Further information

Monikulttuurisen hoitotyön tunnit ovat Teamsissa.

Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentää kotisairaanhoidon harjoittelu.

Evaluation scale

1-5

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

02.09.2024 - 20.12.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Social Services and Health Care, Savonlinna

Campus
 • Kotka Campus
 • Savonlinna Campus
Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Tuulia Litmanen
 • Anu Muhonen
 • Sari Pölönen
Teacher in charge

Anu Muhonen

Groups
 • SHSA23KVM
  Nursing, online/part-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito:
Ikonen Eija-Riitta: Kehittyvä kotihoito 2015, Hovilainen -Kilpinen ym. 2022. Kotithoidossa toimiminen. Sanoma pro, Oppiportin verkkokurssit. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Vastaanottotyö: Learn pohjan oppimateriaali. Oppiportin verkkokurssit.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämäntoimijoiden kanssa

Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentti opintojakson viimeisellä viikolla. Numeerinen arviointi (1-5) Xamkin arvioinikriteerien mukaisesti
Vo- ksh simulaatio - laboraatiopäivä: 100% läsnäolovelvollisuus kampuksella

Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä lukujärjestyksen mukaisesti.

Näyttökoe sisältyy vastaanotto- ja kotisairaanhoidon osuuksien teoriaopintoihin.

Opiskelijan työmäärä

6 op= 162h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Teoriatunnit toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatiotunneilla (= ensimmäiset tunnit) läsnäolo välttämätön. Lähiopetus/ Teams.
Vo- ksh simulaatio - laboraatiopäivä ja näyttökoe: 100% läsnäolovelvollisuus kampuksella

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Rokotusosaaminen perusteet:
Palautettava portfolio joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty
Rokotusosaamisen perusteet kokonaisuus arvioidaan hyväksytty / hylätty

Kotisairaanhoito: tentin arviointi asteikolla 1-5. Oppimistehtävien arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty

Vastaanottotyö: ryhmätyöt ja seminaariesitykset (läsnäolo 100%), verkkokurssit, arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty

Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä: Hyväksytty / hylätty (vertaisarviointi)

Laboraatio-simulaatiopäivä: osallistuminen lähipäivään 100%

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

26.08.2024 - 06.10.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Campus

Kotka Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Emergency Care
Teachers
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Teacher in charge

Johanna Koskenniemi

Groups
 • EHKT23KP
  Emergency Care, full-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

The importance of culture in nursing 1 credit: Individual studying, online studying.
Basics of vaccination 2 credits: Individual studying.
Nurse appointment work and homecare nursing 2 credits: Specialist lessons, individual studying, case learning, group work.
Preclinical training 1 credit: participating to the preclinical training days, 100 % presence is required.

TKI ja työelämäyhteistyö

Working life specialists lessons 3 hours.

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaamisen verkkotentin voi uusia kaksi kertaa kevään 2024 aikana itse valittuna ajankohtana.
Kulttuurin, vastaanotto- ja kotisairaanhoitotyön tenttien tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

The importance of culture in nursing 1 credit = 27 hours
Basics of vaccination 2 credits = 54 hours
Nurse appointment work and homecare nursing 2 credits = 54 hours
Preclinical training 1 credit = 27 hours

Further information

The importance of culture in nursing 1 credit: johanna.koskenniemi@xamk.fi
Basics of vaccination 2 credits: linda.metsala@xamk.fi
Nurse appointment work and homecare nursing 2 credits: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

The importance of culture in nursing 1 credit: pass/fail
Basics of vaccination 2 credits: pass/fail
Nurse appointment work and homecare nursing 2 credits: fail/1-5
Preclinical training 1 credit: participating to the preclinical training days, 100 % presence is required.

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

12.08.2024 - 13.10.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Virtual portion

2 op

Mode of delivery

67 % Contact teaching, 33 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Health Care
Teachers
 • Teea Lång
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Alina Jurvanen
Scheduling groups
 • Pienryhmä 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Size: 0. Open UAS: 0.)
Groups
 • THMI23KP
  Health care, fulltime studies
Small groups
 • 1
 • 2

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito: Ikonen, Eija-Riitta (2015). Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.

Monikulttuurinen hoitotyö: tentittävä kirja on Wellman Eija, 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. T:mi Eija Wellman.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
aiemmat vastaanottotyön ja kotisairaanhoidon opinnot, osaamisen tunnistaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluvilla luennoilla voi mahdollisesti vierailla työelämän asiantuntijoita.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö: Oppiportin verkkokurssit ja niihin liittyvät kirjalliset tehtävät (hyväksytty-täydennettävä-hylätty), sekä yksi kirjallinen paritehtävä (hyväksytty/hylätty).
Kotisairaanhoito: Oppiportin verkkokurssi ja niihin liittyvät kirjalliset oppimistehtävät (hyväksytty-täydennettävä-hylätty) ja Learn-tentti (arviointi 0-5).

Monikulttuurisesta hoitotyöstä tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Rokotusosaamisen perusteissa tehdään portfolio ja tentti Metropolian Moodle-alustalla, arviointiasteikko hyväksytty -hylätty.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan 1 op monikulttuurista hoitotyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 6 op = 162 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op
Monikulttuurinen hoitotyö 1 op
Rokotusosaamisen perusteet 2 op
Prekliininen harjoittelu 1 op

Further information

Lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia. Opintojaksoinfolle osallistumista suositellaan.

Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentää kotisairaanhoidon harjoittelu.

Evaluation scale

1-5

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

18.03.2024 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Virtual portion

2 op

Mode of delivery

67 % Contact teaching, 33 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Teea Lång
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Alina Jurvanen
Scheduling groups
 • Pienryhmä 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Size: 0. Open UAS: 0.)
Groups
 • SHMI22SM
  Nursing, part-time studies
Small groups
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito: Ikonen, Eija-Riitta (2015). Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.

Monikulttuurinen hoitotyö: tentittävä kirja on Wellman Eija, 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. T:mi Eija Wellman.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
aiemmat vastaanottotyön ja kotisairaanhoidon opinnot, osaamisen tunnistaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluvilla luennoilla voi mahdollisesti vierailla kotihoidon työelämän asiantuntijoita.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö: Oppiportin verkkokurssi.
Kotisairaanhoito: Oppiportin verkkokurssi, kirjalliset oppimistehtävät ja Learn-tentti (arviointi 1-5).

Monikulttuurisesta hoitotyöstä tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Rokotusosaamisen perusteissa tehdään portfolio ja tentti Metropolian Moodle-alustalla, arviointiasteikko hyväksytty -hylätty.
Englanniksi

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan 1 op monikulttuurista hoitotyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 6 op = 162 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op
Monikulttuurinen hoitotyö 1 op
Rokotusosaamisen perusteet 2 op
Prekliininen harjoittelu 1 op

Further information

Lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia. Opintojaksoinfolle osallistumista suositellaan.

Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentää kotisairaanhoidon harjoittelu.

Evaluation scale

1-5

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

18.03.2024 - 31.05.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Campus

Kotka Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Teacher in charge

Johanna Koskenniemi

Groups
 • SHKT22SM
  Nursing, part-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

- Ikonen, E-R. 2015. Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.
- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rakentuu seuraavasti:
-Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät
-Rokotusosaaminen 2 op: Itsenäinen opiskelu (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
-Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: Asiantuntijaluennot, itsenäinen opiskelu, case-opetus, ryhmätehtävät
-Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: -

Työhön integroitu oppimisväylä: -

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustajien luennot 3 t

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaamisen verkkotentin voi uusia kaksi kertaa kevään 2024 aikana itse valittuna ajankohtana.
Kulttuurin, vastaanotto- ja kotisairaanhoitotyön tenttien tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op = 27 h
- Rokotusosaaminen 2 op = 54 h
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op = 54 h
- Prekliininen harjoittelu 1 op = 54 h

Further information

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Rokotusosaaminen 2 op: linda.metsala@xamk.fi
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi
- Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan koululla, jossa läsnäolovelvoite 100 %.


HYVÄKSYTYSTI SUORITETUT OPINTOJAKSOT:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: hyväksytty/hylätty
- Rokotusosaamisen perusteiden 2 op: hyväksytty/hylätty
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: hylätty/1-5
- Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Virtual portion

2 op

Mode of delivery

67 % Contact teaching, 33 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Savonlinna

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Tuulia Litmanen
 • Anu Muhonen
 • Sari Pölönen
Teacher in charge

Anu Muhonen

Groups
 • SHSA22SM
  Nursing, part-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito:
Ikonen Eija-Riitta: Kehittyvä kotihoito 2015, Hovilainen -Kilpinen ym. 2022. Kotithoidossa toimiminen. Sanoma pro, Oppiportin verkkokurssit. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vastaanottotyö: Learn pohjan oppimateriaali. Oppiportin verkkokurssit.

Rokotusosaaminen: Learn pohjan oppimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Vastaanottotyö 1op
Kotisairaanhoito ja monikulttuurisuus 2op
Rokotusosaamisen perusteet 2op toteutetaan verkko-opiskeluna

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten teoriatuntien ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyden opettajaan jos opiskelija haluaa sisällyttää, korvata, käytää AHOT-menettelyä tai opinnollistaa tätä opintojaksoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämäntoimijoiden kanssa.

Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentti opintojakson viimeisellä viikolla. Numeerinen arviointi (1-5) Xamkin arvioinikriteerien mukaisesti
Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä lukujärjestyksen mukaisesti.
Näyttökoe sisältyy vastaanotto- ja kotisairaanhoidon osuuksien teoriaopintoihin. Arviointi: Hyväksytty / hylätty. Ennen näyttökokeeseen osallistumista on oltava suoritettuna vastaanottotyön opintojaksoon kuuluvat Oppiportin kurssit sekä pakollinen osallistuminen seminaariesityksiin.

Rokotusosaamisen tentti Learn-alustalla

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Oppitunnit toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatiotunneilla (= ensimmäiset tunnit) läsnäolo välttämätön. Lähiopetus/ Teams.

Further information

Vastaanottotyön opettaja: tuulia.litmanen@xamk.fi
Rokotusosaamisen opettaja: sari.polonen@xamk.fi

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Rokotusosaaminen perusteet:
Palautettava portfolio joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty
Rokotusosaamisen perusteet kokonaisuus arvioidaan hyväksytty / hylätty

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentin arviointi asteikolla 1-5. Oppimistehtävien arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Vastaanottotyö: ryhmätyöt ja seminaariesitykset (läsnäolo 100%), verkkokurssit, arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä: Hyväksytty / hylätty (vertaisarviointi)

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Social Services and Health Care, Savonlinna

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Tuulia Litmanen
 • Anu Muhonen
 • Sari Pölönen
Teacher in charge

Anu Muhonen

Groups
 • SHSA22SVM
  Nursing, online/part-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito:
Ikonen Eija-Riitta: Kehittyvä kotihoito 2015, Hovilainen -Kilpinen ym. 2022. Kotithoidossa toimiminen. Sanoma pro, Oppiportin verkkokurssit. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vastaanottotyö: Learn pohjan oppimateriaali. Oppiportin verkkokurssit.

Rokotusosaaminen: Learn pohjan oppimateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Vastaanottotyö 1op
Kotisairaanhoito ja monikulttuurisuus 2op
Rokotusosaamisen perusteet 2op toteutetaan verkko-opiskeluna

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistuminen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten teoriatuntien ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opiskelija ottaa yhteyden opettajaan jos opiskelija haluaa sisällyttää, korvata, käytää AHOT-menettelyä tai opinnollistaa tätä opintojaksoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämäntoimijoiden kanssa

Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentti opintojakson viimeisellä viikolla. Numeerinen arviointi (1-5) Xamkin arvioinikriteerien mukaisesti
Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä lukujärjestyksen mukaisesti.
Näyttökoe sisältyy vastaanotto- ja kotisairaanhoidon osuuksien teoriaopintoihin. Ennen näyttökokeeseen osallistumista on oltava suoritettuna vastaanottotyön opintojaksoon kuuluvat Oppiportin kurssit sekä pakollinen osallistuminen seminaariesityksiin.

Rokotusosaamisen tentti Learn-alustalla

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Oppitunnit toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatiotunneilla (= ensimmäiset tunnit) läsnäolo välttämätön. Lähiopetus/ Teams.

Further information

Vastaanottotyön opettaja: tuulia.litmanen@xamk.fi
Rokotusosaaminen: sari.polonen@xamk.fi

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Rokotusosaaminen perusteet:
Palautettava portfolio joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty
Rokotusosaamisen perusteet kokonaisuus arvioidaan hyväksytty / hylätty

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentin arviointi asteikolla 1-5. Oppimistehtävien arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Vastaanottotyö: ryhmätyöt ja seminaariesitykset (läsnäolo 100%), verkkokurssit, arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä: Hyväksytty / hylätty (vertaisarviointi)

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 31.05.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Campus

Kotka Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Teacher in charge

Johanna Koskenniemi

Groups
 • SHKT22KP
  Nursing, full-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

- Ikonen, E-R. 2015. Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.
- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rakentuu seuraavasti:
-Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät
-Rokotusosaaminen 2 op: Itsenäinen opiskelu (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
-Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: Asiantuntijaluennot, itsenäinen opiskelu, case-opetus, ryhmätehtävät
-Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: -

Työhön integroitu oppimisväylä: -

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustajien luennot 3 t

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaamisen verkkotentin voi uusia kaksi kertaa kevään 2024 aikana itse valittuna ajankohtana.
Kulttuurin, vastaanotto- ja kotisairaanhoitotyön tenttien tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op = 27 h
- Rokotusosaaminen 2 op = 54 h
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op = 54 h
- Prekliininen harjoittelu 1 op = 54 h

Further information

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Rokotusosaaminen 2 op: linda.metsala@xamk.fi
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi
- Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan koululla, jossa läsnäolovelvoite 100 %.


HYVÄKSYTYSTI SUORITETUT OPINTOJAKSOT:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: hyväksytty/hylätty
- Rokotusosaamisen perusteiden 2 op: hyväksytty/hylätty
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: hylätty/1-5
- Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 17.03.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Campus

Kotka Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Emergency Care
Teachers
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Teacher in charge

Johanna Koskenniemi

Groups
 • EHKT22SM
  Emergency Care, part-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

- Ikonen, E-R. 2015. Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.
- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rakentuu seuraavasti:
-Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät
-Rokotusosaaminen 2 op: Itsenäinen opiskelu (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
-Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: Asiantuntijaluennot, itsenäinen opiskelu, case-opetus, ryhmätehtävät
-Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: -

Työhön integroitu oppimisväylä: -

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustajien luennot 3 t

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaamisen verkkotentin voi uusia kaksi kertaa kevään 2023 aikana itse valittuna ajankohtana.
Kulttuurin, vastaanotto- ja kotisairaanhoitotyön tenttien tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op = 27 h
- Rokotusosaaminen 2 op = 54 h
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op = 54 h
- Prekliininen harjoittelu 1 op = 54 h

Further information

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Rokotusosaaminen 2 op: linda.metsala@xamk.fi
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi
- Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan koululla, jossa läsnäolovelvoite 100 %.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: hyväksytty/hylätty
- Rokotusosaamisen perusteiden 2 op: hyväksytty/hylätty
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: hylätty/1-5
- Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Edeltävyysehtona Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I.

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 17.03.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Campus

Kouvola Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Health Care
Teachers
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Teacher in charge

Johanna Koskenniemi

Groups
 • THKV22SP
  Health Care, full-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

- Ikonen, E-R. 2015. Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.
- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rakentuu seuraavasti:
-Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät
-Rokotusosaaminen 2 op: Itsenäinen opiskelu (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
-Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: Asiantuntijaluennot, itsenäinen opiskelu, case-opetus, ryhmätehtävät
-Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: -

Työhön integroitu oppimisväylä: -

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustajien luennot 3 t

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaamisen verkkotentin voi uusia kaksi kertaa kevään 2024 aikana itse valittuna ajankohtana.
Kulttuurin, vastaanotto- ja kotisairaanhoitotyön tenttien tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op = 27 h
- Rokotusosaaminen 2 op = 54 h
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op = 54 h
- Prekliininen harjoittelu 1 op = 54 h

Further information

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Rokotusosaaminen 2 op: linda.metsala@xamk.fi
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi
- Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan koululla, jossa läsnäolovelvoite 100 %.


HYVÄKSYTYSTI SUORITETUT OPINTOJAKSOT:
Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: hyväksytty/hylätty
- Rokotusosaamisen perusteiden 2 op: hyväksytty/hylätty
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: hylätty/1-5
- Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

08.01.2024 - 17.03.2024

Number of ECTS credits allocated

6 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

17 % Contact teaching, 83 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Teea Lång
 • Riitta-Liisa Jukarainen
 • Alina Jurvanen
Scheduling groups
 • Pienryhmä 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Size: 0. Open UAS: 0.)
Groups
 • SHMI22SVM
  Nursing, online/part-time studies
Small groups
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito: Ikonen, Eija-Riitta (2015). Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.

Monikulttuurinen hoitotyö: Wellman Eija, 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. T:mi Eija Wellman.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen verkossa ja kampuksella.

Työhön integroitu oppimisväylä:
aiemmat vastaanottotyön ja kotisairaanhoidon opinnot, osaamisen tunnistaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla voi vierailla asiantuntijoita työelämästä.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö: Oppiportin verkkokurssi.
Kotisairaanhoito: Oppiportin verkkokurssi, kirjalliset oppimistehtävät ja Learn-tentti (arviointi 1-5).

Monikulttuurisesta hoitotyöstä tehtävä (arviointi 1-5) ja Learn-tentti (hyväksytty-hylätty).

Rokotusosaamisen perusteissa tehdään portfolio ja tentti Metropolian Moodle-alustalla (arviointi hyväksytty -hylätty).

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan 1 op monikulttuurista hoitotyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 6 op = 162 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op
Monikulttuurinen hoitotyö 1 op
Rokotusosaamisen perusteet 2 op
Prekliininen harjoittelu 1 op

Further information

Monikulttuurisen hoitotyön tunnit ovat Teamsissa.

Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentää kotisairaanhoidon harjoittelu.

Evaluation scale

1-5

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.04.2023 - 21.04.2023

Timing

06.11.2023 - 17.12.2023

Number of ECTS credits allocated

6 op

Virtual portion

2 op

Mode of delivery

67 % Contact teaching, 33 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 30

Degree programmes
 • Degree Programme in Health Care
Teachers
 • Armi Luukkonen
 • Teea Lång
 • Riitta-Liisa Jukarainen
Teacher in charge

Teea Lång

Scheduling groups
 • Pienryhmä 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Size: 0. Open UAS: 0.)
Groups
 • THMI22KP
  Health care, fulltime studies
Small groups
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito: Ikonen, Eija-Riitta (2015). Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.

Monikulttuurinen hoitotyö: tentittävä kirja on Wellman Eija, 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. T:mi Eija Wellman.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
aiemmat vastaanottotyön ja kotisairaanhoidon opinnot, osaamisen tunnistaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluvilla luennoilla voi mahdollisesti vierailla kotihoidon työelämän asiantuntijoita.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö: Oppiportin verkkokurssi.
Kotisairaanhoito: Oppiportin verkkokurssi, kirjalliset oppimistehtävät ja Learn-tentti (arviointi 1-5).

Monikulttuurisesta hoitotyöstä tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Rokotusosaamisen perusteissa tehdään portfolio ja tentti Metropolian Moodle-alustalla, arviointiasteikko hyväksytty -hylätty.
Englanniksi

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan 1 op monikulttuurista hoitotyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 6 op = 162 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op
Monikulttuurinen hoitotyö 1 op
Rokotusosaamisen perusteet 2 op
Prekliininen harjoittelu 1 op

Further information

Lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia.

Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentää kotisairaanhoidon harjoittelu.

Evaluation scale

1-5

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.04.2023 - 21.04.2023

Timing

02.10.2023 - 15.12.2023

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Campus

Kotka Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Emergency Care
Teachers
 • Sari Virkki
 • Linda Metsälä
 • Johanna Koskenniemi
Teacher in charge

Johanna Koskenniemi

Groups
 • EHKT22KP
  Emergency Care, full-time studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

- Ikonen, E-R. 2015. Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.
- Rokotusosaaminen: (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
- Muu opintojaksolla osoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso rakentuu seuraavasti:
-Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät
-Rokotusosaaminen 2 op: Itsenäinen opiskelu (Metropolian Moodle: Valtakunnallinen Rokotusosaamisen perusteet koulutuskokonaisuus).
-Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: Asiantuntijaluennot, itsenäinen opiskelu, case-opetus, ryhmätehtävät
-Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: -

Työhön integroitu oppimisväylä: -

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustajien luennot 3 t

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaamisen verkkotentin voi uusia kaksi kertaa kevään 2023 aikana itse valittuna ajankohtana.
Kulttuurin, vastaanotto- ja kotisairaanhoitotyön tenttien tarkemmat tiedot Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op = 27 h
- Rokotusosaaminen 2 op = 54 h
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op = 54 h
- Prekliininen harjoittelu 1 op = 54 h

Further information

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi
- Rokotusosaaminen 2 op: linda.metsala@xamk.fi
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: johanna.koskenniemi@xamk.fi, linda.metsala@xamk.fi
- Prekliininen harjoittelu 1 op suoritetaan koululla, jossa läsnäolovelvoite 100 %.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

- Kulttuurin merkitys hoitotyössä 1 op: hyväksytty/hylätty
- Rokotusosaamisen perusteiden 2 op: hyväksytty/hylätty
- Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op: hylätty/1-5
- Prekliininen harjoittelu 1 op: aktiivinen osallistuminen työjärjestyksen mukaisesti harjoitustunnille. 100 % läsnäolovelvoite!

Edeltävyysehtona Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Kliininen hoitotyö I.

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.04.2023 - 21.04.2023

Timing

01.08.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Social Services and Health Care, Savonlinna

Campus

Savonlinna Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Tuulia Litmanen
 • Anu Muhonen
 • Sari Pölönen
Teacher in charge

Anu Muhonen

Groups
 • SHSA22KP
  Nursing, fulltime studies

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Rokotusosaaminen: Moodle alustalla oleva materiaali

Kotisairaanhoito: Ikonen Eija-Riitta: Kehittyvä kotihoito 2015, Hovilainen -Kilpinen ym. 2022. Kotithoidossa toimiminen. Sanoma pro, Oppiportin verkkokurssit. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Vastaanottotyö: Materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

HUOM.! Kesällä 2023 tästä opintojaksokokonaisuudesta toteutetaan vain rokotusosaamisen perusteet 2op verkko-opiskeluna. Rokotusosaamisen opintojen suorittaminen jatkuu syksyllä -23.

Syksyllä 2023 Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämäntoimijoiden kanssa

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaaminen perusteet (KESÄ 2023 - jatkuu syksyllä 2023):
Palautettava portfolio joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty
Rokotusosaamisen perusteet kokonaisuus arvioidaan hyväksytty / hylätty
Suoritettava XX.XX mennessä.

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentti opintojakson viimeisellä viikolla. Numeerinen arviointi (1-5) Xamkin arvioinikriteerien mukaisesti
Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä lukujärjestyksen mukaisesti.
Näyttökoe sisältyy vastaanotto- ja kotisairaanhoidon osuuksien teoriaopintoihin.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Rokotusosaamisen perusteet: yhteinen aloitusinfo teams:n välityksellä. Kurssin aikana perehdyt itsenäisesti moodle alustalla olevaan materiaaliin, teet oppimistehtäviä, kokoat palautettavan portfolion ja lopuksi teet moodle-tentin.

Oppitunnit toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatiotunneilla (= ensimmäiset tunnit) läsnäolo välttämätön. Lähiopetus/ Teams.

Further information

Opintojakson toteutus:
- luennot
- tehtävät
- tentti
- Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä (pienryhmissä) lukujärjestyksen mukaisesti. Uusinta: kevään -24 ryhmän mukana. Näyttökokeeseen osallistuminen edellyttää, että on osallistunut kaikkiin vastaanotttotyön seminaariesityksiin ja tehnyt verkkokurssit.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Rokotusosaaminen perusteet:
Palautettava portfolio joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty
Rokotusosaamisen perusteet kokonaisuus arvioidaan hyväksytty / hylätty

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentin arviointi asteikolla 1-5. Oppimistehtävien arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Vastaanottotyö: ryhmätyöt ja seminaariesitykset (läsnäolo 100%), verkkokurssit, arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä: Hyväksytty / hylätty (vertaisarviointi)

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.

Enrollment

06.04.2023 - 21.04.2023

Timing

01.08.2023 - 05.11.2023

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 50

Degree programmes
 • Degree Programme in Nursing
Teachers
 • Riitta Riikonen
 • Armi Luukkonen
 • Teea Lång
 • Riitta-Liisa Jukarainen
Scheduling groups
 • Pienryhmä 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Size: 0. Open UAS: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Size: 0. Open UAS: 0.)
Groups
 • SHMI22KM
  Nursing, part-time studies
Small groups
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Objective

You can apply knowledge and recommendations in nursing reception work and homecare nursing.
You understand the importance of multiprofessional co-operation in holistic nursing.
You recognize the nursing process of the client and the basis of service counselling.
You understand the meaning of private and public services and the third sector in the parts of services.
You can use digital services and solutions in nursing reception work and homecare nursing.
You can assess the need for urgent care.
You can support the client in self-care and using digital services.
You master the basis of vaccination and you know the national vaccination program.
You know the infectious diseases against which vaccinations are carried out; their symptoms, complications, cure and prevention.

Content

What is customer-respecting interaction in nursing reception work and homecare nursing?
How is the cultural background taken into account in meeting and interacting with patient?
What are the roles and responsibilities of social and health care professionals in reception work and homecare at different stages of the service chain?
What is the meaning of teamwork and multisectoral cooperation in reception work and homecare?
How do you apply knowledge and recommendations in nursing practices?
How do you counsel clients and their families in services?
What is centralized customer and service guidance?
What is a nursing and service plan?
How do you use digital services and solutions nursing reception work and homecare nursing?
How do you assess the need for urgent care?
How do you implement rehabilitation and health promoting nursing?
How do you implement vaccination appropriately and safely?
What vaccinations there are in national vaccination program?
How do you counsel client/patient concerning vaccination?
What are the infectious diseases against which vaccinations are carried out?

Opiskelumateriaali

Kotisairaanhoito: Ikonen, Eija-Riitta (2015). Kehittyvä kotihoito. Helsinki: Edita.

Monikulttuurinen hoitotyö: tentittävä kirja on Wellman Eija, 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. T:mi Eija Wellman.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä: sinulla on mahdollisuus osallistua työjärjestyksen mukaiseen opetukseen.

Työhön integroitu oppimisväylä:
aiemmat vastaanottotyön ja kotisairaanhoidon opinnot, osaamisen tunnistaminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluvilla luennoilla voi mahdollisesti vierailla kotihoidon työelämän asiantuntijoita.

Tentit ja muut määräajat

Vastaanottotyö: Oppiportin verkkokurssi.
Kotisairaanhoito: Oppiportin verkkokurssi, kirjalliset oppimistehtävät ja Learn-tentti (arviointi 1-5).

Monikulttuurisesta hoitotyöstä tentti Exam-tenttitilassa (arviointi 1-5).

Rokotusosaamisen perusteissa tehdään portfolio ja tentti Metropolian Moodle-alustalla, arviointiasteikko hyväksytty -hylätty.
Englanniksi

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojaksolla opiskellaan 1 op monikulttuurista hoitotyötä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 t
Opintojakson laajuus on 6 op = 162 t

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso jakaantuu seuraaviin osiin:

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito 2 op
Monikulttuurinen hoitotyö 1 op
Rokotusosaamisen perusteet 2 op
Prekliininen harjoittelu 1 op

Further information

Lähiopetustunnit eivät ole pakollisia, mutta suositeltavia.

Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suoritetaan verkkokurssina. Ennen verkkokurssin alkamista pidetään infotunti, johon osallistumista suositellaan.

Opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötenttinä Examissa. Arvosanaa voi korottaa yhden kerran.

Tätä opintojaksoa täydentää kotisairaanhoidon harjoittelu.

Evaluation scale

1-5

Qualifications

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.