Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitaja, monimuotototeutus: THMI24KM

Tunnus: THMI24KM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027
THMI24KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

175
THMI24KM-1002
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki )

26
HT00EK64 Opinto- ja urasuunnittelu 3
HT00EK66 Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
HY00EP36 Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu 9
THMI24KM-1003
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu

(Valitaan kaikki )

6
HY00EP37 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 6
THMI24KM-1004
Kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan kaikki )

10
HT00EK68 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
HT00EK70 Hoitotyön ruotsi 3
THMI24KM-1005
Terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki )

10
HY00EP38 Terveyden edistäminen ja ravitsemus 5
HT00DT80 Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
THMI24KM-1006
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki )

25
HY00EP40 Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
HY00EP41 Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP42 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP43 Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
THMI24KM-1007
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I

(Valitaan kaikki )

30
HT00EK75 Kliininen harjoittelu 1 15
HT00EK76 Kliininen harjoittelu 2 15
THMI24KM-1008
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki )

21
HY00EP44 Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP45 Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP46 Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu 9
THMI24KM-1009
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II

(Valitaan kaikki )

24
HT00EK81 Kliininen harjoittelu 3 12
HT00EK82 Kliininen harjoittelu 4 12
THMI24KM-1010
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki )

8
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
THMI24KM-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
THMI24KM-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 65)

65
THMI24KM-1013
Maailman terveys ja kansanterveystyö

(Valitaan kaikki )

15
TH00DV24 Maailmanterveys ja kansansairaudet 5
TH00DV25 Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5
TH00DV26 Kehittämistyö 5
THMI24KM-1014
Terveydenhoitajatyö

(Valitaan kaikki )

20
TH00DV27 Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 10
TH00DV28 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 5
TH00DV29 Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5
THMI24KM-1015
Terveydenhoitajatyön harjoittelu

(Valitaan kaikki )

25
TH00ET46 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 13
TH00ET47 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 12
THMI24KM-1016
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 30 61 61 61 22 30 30.5 30.5 32 29 28 33 22 15 15 30.5 21.5 9 32 19 10 28 16.5 16.5 22

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu
Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Kliininen harjoittelu 1
Kliininen harjoittelu 2
Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu
Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Kliininen harjoittelu 3
Kliininen harjoittelu 4
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia
Lääkehoito
Hoitotyön viestintätaidot
Hoitotyön englanti
Hoitotyön ruotsi
Terveyden edistäminen ja ravitsemus
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen
Maailmanterveys ja kansansairaudet
Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen
Kehittämistyö
Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö
Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1
Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
THMI24KM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
THMI24KM-1002
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

26
HT00EK64 Opinto- ja urasuunnittelu 3
HT00EK66 Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
HY00EP36 Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu 9
THMI24KM-1003
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu

(Valitaan kaikki)

6
HY00EP37 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 6
THMI24KM-1004
Kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan kaikki)

10
HT00EK68 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
HT00EK70 Hoitotyön ruotsi 3
THMI24KM-1005
Terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

10
HY00EP38 Terveyden edistäminen ja ravitsemus 5
HT00DT80 Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
THMI24KM-1006
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

25
HY00EP40 Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
HY00EP41 Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP42 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP43 Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
THMI24KM-1007
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I

(Valitaan kaikki)

30
HT00EK75 Kliininen harjoittelu 1 15
HT00EK76 Kliininen harjoittelu 2 15
THMI24KM-1008
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

21
HY00EP44 Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP45 Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP46 Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu 9
THMI24KM-1009
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II

(Valitaan kaikki)

24
HT00EK81 Kliininen harjoittelu 3 12
HT00EK82 Kliininen harjoittelu 4 12
THMI24KM-1010
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
THMI24KM-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
THMI24KM-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 65)

65
THMI24KM-1013
Maailman terveys ja kansanterveystyö

(Valitaan kaikki)

15
TH00DV24 Maailmanterveys ja kansansairaudet 5
TH00DV25 Ympäristöterveydenhuolto ja rokotusten syventäminen 5
TH00DV26 Kehittämistyö 5
THMI24KM-1014
Terveydenhoitajatyö

(Valitaan kaikki)

20
TH00DV27 Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö 10
TH00DV28 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 5
TH00DV29 Työterveyshuolto ja ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5
THMI24KM-1015
Terveydenhoitajatyön harjoittelu

(Valitaan kaikki)

25
TH00ET46 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 1 13
TH00ET47 Terveydenhoitajatyön harjoittelu 2 12
THMI24KM-1016
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15