Siirry suoraan sisältöön

Ranska 4Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM78

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista sekä työelämään liittyen.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän perusviestinnässä?
Miten sovellat rakenteita työelämän perusviestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään puhuttua kieltä myös työelämän viestintätilanteissa?

Esitietovaatimukset

Ranska 1-3 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 30.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista sekä työelämään liittyen.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän perusviestinnässä?
Miten sovellat rakenteita työelämän perusviestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään puhuttua kieltä myös työelämän viestintätilanteissa?

Yksilölliset oppimisväylät

verkko-opinnot

TKI ja työelämäyhteistyö

työelämän viestintää

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ranska 1-3 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 30.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista sekä työelämään liittyen.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän perusviestinnässä?
Miten sovellat rakenteita työelämän perusviestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään puhuttua kieltä myös työelämän viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Räätälöity.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa opintojakson sisältöön ja suoritukseen liittyvistä integrointimahdollisuuksista viimeistään opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän sanastoa ja viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti Learnissa (Teams-etävalvonta) ja suullinen koe Teamsissa joulukuussa 2022.
Tarkeammat ajat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kirjeenvaihtajamme Leila Rajander (kääntäjä, tulkki, Ranskan virallinen opas) Pariisissa.

Opiskelijan työmäärä

3 op.x 27 t.=81 t. opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Päivi Korhonen (paivi.korhonen@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Avataan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ranska 1-3 tai vastaavat tiedot.