Siirry suoraan sisältöön

Datan käsittely ja ohjelmointiLaajuus (5 op)

Tunnus: OT00EK11

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ymmärrät data-analytiikan sovelluskohteita ja menetelmiä.
Osaat koota, esikäsitellä, käsitellä, varastoida ja visualisoida dataa.
Osaat toteuttaa data-analytiikkasovelluksen.

Sisältö

Millaisia ongelmia voidaan ratkaista data-analytiikan avulla?
Mitä vaiheita datan käsittelyyn ja analysointiin liittyy?
Miten ohjelmoidaan data-analytiikkasovellus käyttäen ohjelmointikielen kirjastoja ja rajapintoja?
Miten hyödynnetään avoimia tietoaineistoja ja rajapintoja datan kokoamiseen?