Siirry suoraan sisältöön

PeliohjelmointiLaajuus (5 op)

Tunnus: OT00EK12

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa pelejä, sekä osaat pelillistää erilaisia kohteita.
Osaat käyttää jotain pelinkehitysympäristöä, sekä sinulla on riittävät valmiudet peliohjelmointiin ja vaadittujen tietosisältöjen hallintaan.
Osaat tuotteistaa pelejä ja pelinomaisia sovelluksia erilaisille alustoille.

Sisältö

Kuinka suunnitellaan ja toteutetaan pelejä, sekä kuinka pelillistetään erilaisia kohteita?
Miten pelinkehitysympäristöt toimivat ja miten niiden avulla toteutetaan pelejä ja pelinomaisia sovelluksia yhdistämällä ohjelmointi sekä erilaiset tietosisällöt (assetit)?
Kuinka pelit ja pelinomaiset sovellukset tuotteistetaan erilaisille alustoille?