Siirry suoraan sisältöön

Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1)Laajuus (1 op)

Tunnus: MK00DS00

Laajuus

1 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- kaasusäiliö- ja IGF alustyypeistä sekä niiden lastijärjestelmistä ja nesteytettyjen kaasujen ominaisuuksista
- säiliöalus- ja IGF-toimintoihin ja bunkraukseen liittyvien vaarojen ja vaaroilta suojautumisen perusteista
- alusten ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen, turvallisuuskulttuurin ja -johtamisen perusteista

Sisältö

- säiliö- ja IGF-alustyypit ja rakenne, ominaisuudet
- lastinkäsittelyjärjestelmät
- polttoainejärjestelmät ja –varastointi
- kaasujen fysikaaliset ominaisuudet
- terveys-, ympäristö- sekä palo- ja reaktiivisuusvaarat
- perustiedot vaarojen hallitsemiseksi
- käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden käyttö hätätilanteissa
- turvallisen lasti-, bunkraus- ja vahtitoiminnan perusteet
- hätäpysäytykset
- vuodot ja meriympäristön suojelu

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta

Lisätiedot

Opiskelijan on osallistuttava kaikille lähiopetus- ja harjoituskerroille.