CURRICULA > FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN BIOPRODUCT TECHNOLOGY
Bachelor's degree, full-time studies

Degree Programme in Bioproduct Technology
Bachelor of Engineering, 240 ECTS

Insinööri (AMK), Bachelor of Engineering

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Objectives

Suomessa on runsaasti luonnonvaroja. Metsät peittävät suurimman osan maamme pinta-alasta. Myös kiviainesvarat ovat runsaat. Prosessitekniikalla näistä luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, tekstiilejä, lääkkeitä ja biopolttoaineita. Useimmat tuotteet, kuten paperi- ja kartonki, ovat myös helposti kierrätettävissä.
Metsäbiotalous käsittää noin puolet Suomen biotaloudesta. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Suomi kasvattaa biotalouden tuoton 100 miljardiin euroon ja sen myötä tuottaa 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa.

Degree programme description

Implementation of studies and flexible learning tracks

* Opintoja toteutetaan sekä päiväopintoina että monimuoto-opintoina.
* Päiväopetusta järjestetään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Monimuoto-opetuksen lähijaksot ovat pääsääntöisesti torstaisin kello 16-20, perjantaisin kello 8-16 ja lauantaisin kello 8-16, noin kahden viikon välein.
* Opetus tapahtuu Savonlinnan kampuksella, Savonlinnan keskustan lähellä, ja Kuitulaboratorion kampuksella. Kampusten välinen etäisyys on noin 3 kilometria. Monimuoto-opetusta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä osittain.
* Opetussuunnitelma on laadittu 4 vuodelle. Harjoittelun suorittaminen kesälukukausina sekä työelämälähtöisen projektin ja opinnäytetyön ajoituksella opiskeluaikaa on mahdollista nopeuttaa jopa vuodella. Lisäksi opintojaksojen suorittamista voi nopeuttaa valitsemalla opintojaksoja aiemmilta vuosiryhmiltä. Työssä opittuja tietoja ja taitoja on mahdollista myös opinnollistaa. Monimuotokoulutus soveltuu parhaiten työn ja opiskelun yhdistämiseen.

Career opportunities

Työllisyysnäkymät alan insinööreille ovat todella hyvät, sillä alan koulutuspaikkoja on vähän ja biotuoteteollisuuden ala kehittyy kovaa vauhtia. Biotuote- ja prosessitekniikan osaamista hyödynnetään laajasti teollisessa toiminnassa. Raaka-aineiden jalostaminen, materiaalien tuotantoprosessit, energian tuotanto ja tuotteiden valmistus perustuvat prosessitekniikan osaamiseen.
Prosessitekniikkaa käsitellään koulutuksessa laajasti, jolloin valmistuvana insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, esimerkiksi laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia suunnittelu-, kehitys-, käyttö- tai myyntitehtävissä. Myös tehtävät kunnossapidossa tai koulutuksessa ovat mahdollisia. Työnantajayritykset voivat olla suuria metsäteollisuusyrityksiä, kemianteollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, laitteita ja kokonaisia tehdasosastoja toimittavia yrityksiä, kuten ANDRITZ, jonka Savonlinnan toimipiste sijaitsee aivan kampuksen läheisyydessä. Myös pienet, tiettyihin tuotteisiin erikoistuneet yritykset tarjoavat runsaasti työllistymismahdollisuuksia. Savonlinnassa toimii useita metsäteollisuudelle laitteistoja - jäteveden puhdistamoja, paperi- ja kartonkitehtaiden kemikaalien sekoitusjärjestelmiä, analyysi- ja ohjausjärjestelmiä, pakkausjärjestelmiä sekä hiilidioksidin talteenottolaitoksia - toimittavia yrityksiä.
Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys liittyvät läheisesti biotuoteteollisuuden toimintaan, ja työpaikka voi löytyä esimerkiksi vesien käsittelyprosesseista.
Biotuotetekniikan insinöörit voivat työskennellä muun muassa
- suunnittelu-, tuotekehitys-, valmistus- ja tutkimustehtävissä - myynnin ja markkinoinnin tehtävissä - teknisinä asiantuntijoina - kunnossapitotehtävissä - projektien johtotehtävissä - tuotannon esimiestehtävissä.
Koulutus antaa myös valmiudet toimia koulutustehtävissä sekä yrityksissä että teknisen alan oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa.
Tehtävänimikkeitä voivat olla:
- suunnitteluinsinööri
- tutkimusinsinööri
- projektipäällikkö
- myynti- ja markkinointipäällikkö
- vuoroinsinööri
- käyttöinsinööri
- tuotekehitysinsinööri
- tuotantopäällikkö
- kouluttaja.

RDI and cooperation with world of work

Tutkimustyö ja opetus on integroitu läheisesti toisiinsa, ja opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja ja työharjoittelua sekä tehdä opinnäytetyösi laboratorioiden hankkeissa ja projekteissa. Käytettävissäsi ovat laboratorioiden tutkimusvälineet ja laitteet. Laboratorioiden tutkijat ja henkilökunta osallistuvat opetukseen.
Harjoittelua ja projekteja sekä opinnäytetöitä tehdään myös alueen yrityksissä, kuten laitevalmistaja ANDRITZ Oy:ssä, joka sijaitsee lähellä. Harjoittelu- ja opintojaksoja sekä opinnäytetöitä on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, joko yrityksissä tai ammattikorkeakoulun partnerioppilaitoksissa ja -yliopistoissa.

Learning environments

Biotuotetekniikan oppimisympäristö on ainutlaatuinen. Teoriaa ja digitaalisia taitoja opit Savonlinnan kampuksen ajanmukaisissa tiloissa. Käytännön laboratoriotöitä tehdään Kuitulaboratorion moderneissa tiloissa:
* kemian laboratorio
* prosessihalli
* pilothalli
* kuitu-, vesi- ja lietelaboratoriot
* pilotointilaitteistot tuotantomittakaavassa
* siirrettävät pilotointilaitteistot tehdaskokeisiin.
Projekteissa on mahdollista tehdä työtä, joka liittyy eri yritysten kehityshankkeisiin.