Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitaja, monimuoto: SHKT24SM

Tunnus: SHKT24SM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027
SHKT24SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

175
SHKT24SM-1002
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki )

26
HT00EK64 Opinto- ja urasuunnittelu 3
HT00EK66 Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
HY00EP36 Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu 9
SHKT24SM-1003
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu

(Valitaan kaikki )

6
HY00EP37 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 6
SHKT24SM-1004
Kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan kaikki )

10
HT00EK68 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
HT00EK70 Hoitotyön ruotsi 3
SHKT24SM-1005
Terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki )

10
HY00EP38 Terveyden edistäminen ja ravitsemus 5
HT00DT80 Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
SHKT24SM-1006
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki )

25
HY00EP40 Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
HY00EP41 Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP42 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP43 Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
SHKT24SM-1007
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I

(Valitaan kaikki )

30
HT00EK75 Kliininen harjoittelu 1 15
HT00EK76 Kliininen harjoittelu 2 15
SHKT24SM-1008
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki )

21
HY00EP44 Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP45 Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP46 Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu 9
SHKT24SM-1009
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II

(Valitaan kaikki )

24
HT00EK81 Kliininen harjoittelu 3 12
HT00EK82 Kliininen harjoittelu 4 12
SHKT24SM-1010
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki )

8
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
SHKT24SM-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
SHKT24SM-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
SHKT24SM-1013
Sairaanhoitajana akuuttihoitotyössä

(Valitaan kaikki )

15
HT00DV12 Päivystys- ja tehohoitotyö 5
HT00DV13 Leikkaus- ja anestesiahoitotyö 5
HT00DV14 Syventävä sisätautien hoitotyö 5
SHKT24SM-1014
Sairaanhoitajana vastaanottotyössä

(Valitaan kaikki )

15
HT00DV15 Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta 5
HT00EK84 Potilaan kliinisen tilan arviointi sairaanhoitajan työssä 5
HT00DV17 Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä 5
SHKT24SM-1015
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

(Valitaan kaikki )

15
HT00DV18 Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö 5
HT00EK85 Kriisi- ja traumatyö 5
HT00DV20 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
SHKT24SM-1016
Monialainen syventäminen

(Valitaan kaikki )

15
HT00EK86 Kehittyvän teknologian hyödyntäminen hoitotyössä 5
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DS35 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2
HT00DV23 Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5
SHKT24SM-1017
Täydentävä kliininen harjoittelu

(Valitaan kaikki )

15
HT00DW99 Täydentävä kliininen harjoittelu 15
SHKT24SM-1018
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 210 60.5 67.5 107 15 30 30.5 30.5 37 26 81 15 30 19.5 11 30.5 2.5 34.5 26 65 16 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Kliininen harjoittelu 1
Kliininen harjoittelu 2
Kliininen harjoittelu 3
Kliininen harjoittelu 4
Täydentävä kliininen harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia
Lääkehoito
Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu
Hoitotyön viestintätaidot
Hoitotyön englanti
Hoitotyön ruotsi
Terveyden edistäminen ja ravitsemus
Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä
Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu
Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Sairaanhoitajan johtamisosaaminen
Päivystys- ja tehohoitotyö
Leikkaus- ja anestesiahoitotyö
Syventävä sisätautien hoitotyö
Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta
Potilaan kliinisen tilan arviointi sairaanhoitajan työssä
Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä
Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö
Kriisi- ja traumatyö
Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä
Kehittyvän teknologian hyödyntäminen hoitotyössä
Yrityksen perustaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö
Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SHKT24SM-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

175
SHKT24SM-1002
Hoitotyön ammatilliset perusteet

(Valitaan kaikki)

26
HT00EK64 Opinto- ja urasuunnittelu 3
HT00EK66 Potilasturvallisuus ja tiedonhallinta 4
HY00DT69 Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
HT00EK67 Lääkehoito 5
HY00EP36 Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu 9
SHKT24SM-1003
Hoitotyön ammatilliset perusteet harjoittelu

(Valitaan kaikki)

6
HY00EP37 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 6
SHKT24SM-1004
Kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan kaikki)

10
HT00EK68 Hoitotyön viestintätaidot 4
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
HT00EK70 Hoitotyön ruotsi 3
SHKT24SM-1005
Terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

10
HY00EP38 Terveyden edistäminen ja ravitsemus 5
HT00DT80 Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä 5
SHKT24SM-1006
Kliininen hoitotyö I

(Valitaan kaikki)

25
HY00EP40 Sisätautien hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
HY00EP41 Gerontologinen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP42 Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö ja prekliininen harjoittelu 5.5
HY00EP43 Kirurginen hoitotyö ja prekliininen harjoittelu 7
SHKT24SM-1007
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä I

(Valitaan kaikki)

30
HT00EK75 Kliininen harjoittelu 1 15
HT00EK76 Kliininen harjoittelu 2 15
SHKT24SM-1008
Kliininen hoitotyö II

(Valitaan kaikki)

21
HY00EP44 Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP45 Akuutti- ja tehohoitotyö ja prekliininen harjoittelu 6
HY00EP46 Perhehoitotyö ja prekliininen harjoittelu 9
SHKT24SM-1009
Kliininen harjoittelu eri toimintaympäristöissä II

(Valitaan kaikki)

24
HT00EK81 Kliininen harjoittelu 3 12
HT00EK82 Kliininen harjoittelu 4 12
SHKT24SM-1010
Näyttöön perustuva hoitotyö

(Valitaan kaikki)

8
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
HT00EK83 Sairaanhoitajan johtamisosaaminen 3
SHKT24SM-1011
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
SHKT24SM-1012
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

35
SHKT24SM-1013
Sairaanhoitajana akuuttihoitotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV12 Päivystys- ja tehohoitotyö 5
HT00DV13 Leikkaus- ja anestesiahoitotyö 5
HT00DV14 Syventävä sisätautien hoitotyö 5
SHKT24SM-1014
Sairaanhoitajana vastaanottotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV15 Syventävä osaaminen lääkehoidosta ja farmakologiasta 5
HT00EK84 Potilaan kliinisen tilan arviointi sairaanhoitajan työssä 5
HT00DV17 Syventävä osaaminen sairaanhoitajan vastaanottotyössä 5
SHKT24SM-1015
Sairaanhoitajana mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

(Valitaan kaikki)

15
HT00DV18 Nuorten mielenterveys -ja päihdetyö 5
HT00EK85 Kriisi- ja traumatyö 5
HT00DV20 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
SHKT24SM-1016
Monialainen syventäminen

(Valitaan kaikki)

15
HT00EK86 Kehittyvän teknologian hyödyntäminen hoitotyössä 5
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DS35 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 2
HT00DV23 Seksuaaliterveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä 5
SHKT24SM-1017
Täydentävä kliininen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

15
HT00DW99 Täydentävä kliininen harjoittelu 15
SHKT24SM-1018
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5