Siirry suoraan sisältöön

Degree Programme in Information Technology

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Information Technology -koulutuksessa opiskelet tietoverkkojen toimintaa ja hallinnointia sekä nykyaikaisia palvelinympäristöjä.
Koulutuksessa opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Osaat ylläpitää tietojärjestelmiä ja palvelimia. Opintojen loppuvaiheessa nämä teemat kootaan yhteen, ja osaat rakentaa IoT-järjestelmän palveluineen ja ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa taloudessa.
Opit myös ohjelmointia, jotta voit tuottaa palveluita ja varmistaa niiden toimivuuden. Halutessasi voit myös sisällyttää ohjelmointia opintoihisi enemmänkin. Valinnaisissa opinnoissa voit suunnata opintojasi omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Opintosi koostuvat moduuleista, jotka ovat noin kolmen opintojakson eli 15 opintopisteen kokonaisuuksia. Toisaalta opintosi etenevät vuositeemojen mukaisesti.
• ydinosaaminen 180 op, sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja opinnäytetyön 15 op
• täydentävä osaaminen 60 op sisältäen työharjoittelun 15 op (3 kk) ja vapaasti valittavat opinnot 15 op

Ensimmäisenä vuonna perehdyt työelämän vaatimuksiin tietotekniikan tukitehtävien näkökulmasta. Saat käytännön osaamista tietokonelaitteistoista, tietoliikenneverkoista, käyttöjärjestelmistä ja tietoturvasta. Lisäksi opit ohjelmoinnin perusteita ja opiskelet ammattiaineita tukevia taitoja, kuten englantia, fysiikkaa ja matematiikkaa.

Toisena vuonna opit hallitsemaan tietoliikenneverkkojen käytännön toteutuksen sekä verkkolaitteiden asennukset ja konfiguroinnit yritysympäristön näkökulmasta. Lisäksi tutustut nykyaikaisiin palvelin- ja datakeskusympäristöihin sekä niissä tarvittaviin palveluihin ja aloitat IoT-järjestelmiin perehtymisen. Samalla kehität myös ohjelmointitaitojasi. Ammattiaineiden lisäksi osaamista vahvistetaan tietoverkkojen toimintaan ja ohjelmointiin liittyvillä matematiikan kursseilla.

Kolmantena vuonna keskitytään syvempään tietoturvaosaamiseen sekä palveluiden toteuttamiseen palvelin- ja IoT-ympäristössä. Lisäksi kehitetään projektinhallintataitoja, minkä jälkeen osaat liittää oppimaasi yhteen erilaisissa projekteissa.

Neljäntenä vuonna on vuorossa opinnäytetyö, joka on 15 opintopisteen laajuinen suoritus ja kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain. Harjoittelun voit ajoittaa sopivaan kohtaan opintojesi aikana 2 kuukauden pituisina jaksoina tai yhtenä pidempänä jaksona.

Ammattiopinnoissa opinnot painottuvat tietoverkkojen sekä nykyaikaisten palvelinympäristöjen ja datakeskusten toimintaan. Osaat rakentaa tietoturvallisen verkkoympäristön ja toteuttaa siinä tarvittavat palvelut. Lisäksi saat kokemusta IoT-järjestelmien toteutuksesta ja osaat rakentaa niihin kuuluvat yhteydet ja palvelut. Järjestelmän toimivuuden varmistamiseen tarvitset myös ohjelmointitaitoja.
Opintojen loppuvaiheessa suoritat valitsemiasi erikoisaiheita omien kiinnostuksen kohteidesi ja vahvuuksiesi mukaisesti.

Järjestämme suuren osan opinnoista Microsoft- ja Cisco-akatemiaohjelmien kautta. Tällä tavalla opiskelijamme saavat opintojen aikana useita Microsoft- ja Cisco-sertifikaatteja. Sertifikaatit ovat tärkeä tapa erottua muista työnhakijoista ensimmäistä IT-alan työpaikkaa etsittäessä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Information technology -koulutuksessa ei ole varsinaista suuntautumista. Opintojen loppuvaiheessa voit koota 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden valinnaisia opintojaksoja ja painottaa aiheita omien kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti. Voit opiskella yhden lukukauden tai lukuvuoden jossakin yhteistyökorkeakoulussamme.

Opintojen toteutus

Information Technology -koulutusohjelma toteutetaan päiväopintoina Xamkin Mikkelin kampuksella. Koulutuksen käytössä ovat ajantasaiset oppimisympäristöt ja laitteet.

Uramahdollisuudet

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä monipuoliselle IT-alalle. Tietoverkkojen ja palveluiden rooli yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Uusille ihmisten elämää tukeville älykkäille ratkaisuille on kysyntää. Erityisesti IoT on kasvava toimiala, ja sen odotetaan mullistavan liiketoimintaa.

Tietotekniikkaa hyödynnetään kaikilla aloilla, ja käytännössä IT-ammattilaisen uramahdollisuudet ovat erittäin laajat. Moni opiskelijamme on työllistynyt ohjelmointitehtäviin. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi palvelimien ylläpito tai palveluiden toteuttaminen, modernissa datakeskusympäristössä toimiminen, tietoliikenneverkkojen suunnittelu, hallinta ja ylläpito, IoT-ympäristöön liittyvien palveluiden toteuttaminen tai it-konsultointi.

Työtehtäviä voivat olla:
• IT-asiantuntija
• IT-konsultti
• IoT-suunnittelija
• järjestelmäasiantuntija
• ohjelmistoasiantuntija
• ohjelmistosuunnittelija
• palveluneuvoja
• projektipäällikkö
• tietohallintopäällikkö
• tietoliikenneasiantuntija
• tietotekniikka-asiantuntija

TKI ja työelämäyhteistyö

Information Technology –koulutus on rakennettu vastaamaan työelämän tarpeisiin. Opinnoissa hieman edettyäsi sinulla on mahdollisuuksia osallistua Xamkin tutkimusprojekteihin ja muihin työelämälähtöisiin projekteihin. Opinnäytetyö on parhaimmillaan jonkin yrityksen tarpeeseensa tilaama (selvitys)työ

Koulutuksen oppimisympäristöt

Information Technology -koulutus järjestetään modernissa oppimisympäristössä, jossa hyödynnetään alan suurten toimijoiden akatemiayhteistyötä. Teemme yhteistyötä muun muassa Microsoftin ja Ciscon kanssa, mikä mahdollistaa kansainvälisesti tunnustettujen sisältöjen ja sertifikaattien suorittamisen.

Cisco-verkkoluokassamme opiskelijat voivat rakentaa erittäin monipuolisia verkkoympäristöjä ja oppia verkkolaitteiden hallintaa käytännössä. Hyödynnämme myös virtuaalisia ympäristöjä, joissa voimme harjoitella suurempien ja monimutkaisempien kokonaisuuksien hallintaa. Käytössämme on nykyaikainen palvelinympäristö, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan myös datakeskusten rakenteeseen ja hallintaan liittyviä asioita.

Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI25SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI24SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI23SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI22SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI21SP)
Information technology, full-time studies
Tunnus
(ITMI20SP)

Ajoitus 04.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB93-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB96-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EC06-3001 Ryhmät ITMI20SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB89-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EC00-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00CO78-3011 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EC07-3001 Ryhmät ITMI20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3026 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3028 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3030 Ryhmät PTKT23SP
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3031 Ryhmät POKT23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3033 Ryhmät TKMI24KV
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3014 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 21.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3015 Ryhmät POKT22SP
Ajoitus 14.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3018 Ryhmät TKMI22SV
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3019 Ryhmät PTKT22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 12.05.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3022 Ryhmät TKMI23KV
Ajoitus 28.08.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS48-3010 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB95-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB90-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB98-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB97-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB87-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB86-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB94-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB81-3004 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB83-3004 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB84-3007 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3247 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus IT00EC01-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EC04-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB85-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB99-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 30.10.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB88-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB92-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EC02-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EC05-3001 Ryhmät ITMI20SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EC03-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 11.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS49-3036 Ryhmät VOMITO23S ITMI23SP VOMIIB23S VV2023-2024
Ajoitus 22.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS50-3028 Ryhmät ITMI23SP VV2023-2024
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB91-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00EB80-3007 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB82-3006 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus IT00CO77-3007 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus IT00CO71-3008 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB96-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EC06-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB89-3004 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EC00-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3032 Ryhmät OTMI24SP
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3034 Ryhmät TKMI24SV
Ajoitus 02.09.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3037 Ryhmät PTKT24KP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK40-3038 Ryhmät ITMI24SP
Ajoitus 26.08.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3023 Ryhmät POKT23SP
Ajoitus 26.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3024 Ryhmät PTKT23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3025 Ryhmät OTMI23SP
Ajoitus 19.08.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus TK00BK51-3026 Ryhmät TKMI23SV
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS48-3018 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB95-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 01.01.2025 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus IT00EC01-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB98-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB97-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB86-3004 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB81-3005 Ryhmät ITMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3340 Ryhmät ITMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB85-3004 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 11.11.2024 - 07.02.2025 Toteutuksen tunnus IT00EB88-3004 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB99-3003 Ryhmät ITMI22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EC05-3002 Ryhmät ITMI21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS49-3051 Ryhmät VV2024-2025 ITMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB80-3009 Ryhmät ITMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus IT00EB87-3004 Ryhmät ITMI23SP
Ajoitus 13.01.2025 - 02.05.2025 Toteutuksen tunnus IT00EB82-3008 Ryhmät ITMI24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus IT00CO77-3008 Ryhmät ITMI24SP