Skip to main content

Master's Degree Programme in Tourism and Service Business

Degree:
Master of Hospitality Management

Degree title:
restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management

Credits:
90 ects

Objectives

Koulutuksen keskiössä on kestävä kehitys, elämyksellisyys ja digitalisaatio. Koulutuksessa päivität ja laajennat osaamistasi matkailu- ja ravitsemispalvelujen toimialasta ja sen tulevaisuusnäkymistä. Saat varmuutta ja työkaluja palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talouden hallintaan. Restonomi YAMK on ylempi korkeakoulututkinto, jolla voit hakea maisteritason tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla ja edetä urallasi tai lähteä uusille urille.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä liiketoiminnan ja erilaisten prosessien strategisen tason johtajana.
Koulutuksessa korostuvat elämyksellisten ja kestävien matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen ja johtaminen. Tärkeitä ovat myös kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla. Oman työn ja organisaation käytännönläheinen kehittäminen on osana opintoja alusta alkaen. Yhdistät opinnoissasi luontevasi teoriaa ja käytäntöä, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

Degree programme description

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset ydinopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).
Tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot, ydinopinnot, ovat kaikkien koulutukseen osallistuvien yhteisiä opintoja. Täydentävän osaamisen opinnot valitset ammatillisen mielenkiintosi mukaan kaikille Xamkin YAMK-opiskelijoille yhteisestä laajasta tarjonnasta tai muista vastaavan tason korkeakouluopinnoista.
Tutkinnon ydinosaaminen koostuu seuraavista opinnoista
• Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi
• Research and development of user experience
• Future challenges in hospitality services
• Palvelujen talouden hallinta ja ohjaus
• Matkailu- ja ravitsemisalan sähköisen palveluliiketoiminnan kehittäminen
• Elämyspalvelujen johtaminen
• Opinnäytetyö
Laajennat ydinosaamistasi valitsemalla täydentävät opinnot (Xamkin) monialaisesta tarjonnasta. Näin rakennat omien tavoitteittesi mukaisen polun.
Täydentävien opintojen teemoja ovat tutkimus- ja kehittäminen, johtaminen ja yrittäjyys, digitaalisuus, tieto ja verkostot sekä kansainvälinen työympäristö.

Implementation of studies and flexible learning tracks

Opinnot on suunniteltu niin, että voit suorittaa ne työn ohessa opiskellen paikan päällä tai etänä. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä itsenäisiä tehtäviä. Syksyllä 2020 alkavan koulutuksen ydinopintojen lähipäivät ovat Mikkelin kampuksella torstaisin ja perjantaisin. Lähiopetukseen voit osallistua myös etänä virtuaalisten oppimisympäristöjen kautta (esim. Skype, Adobe Connect) tai jos et voi osallistua lähipäivien opetukseen edes etänä, voit usein kuunnella opetuksen luento-osuudet videotallenteina.
Ydinopintojen lisäksi lähipäiviä tulee täydentävistä opinnoista, joita opiskelijat alkavat suorittaa useimmiten vähitellen ensimmäisestä kevätlukukaudesta alkaen. Jos et pääse paikalle lähiopetuspäivään, voit osallistua lähipäiviin myös etänä. Huomaa, että täydentäviä opintojaksoja on tarjolla Mikkelin, Kouvolan, Kotkan ja Savonlinnan kampuksilla ja valittavana on myös paljon verkkokursseja, joita voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Restonomi YAMK tutkinnon suorittaminen onnistuu siis kaukaakin, jopa ulkomailta.
Keskeinen osa opintoja on työelämään liittyvä opinnäytetyö, jonka voit tehdä joko työpaikkaasi, muuhun kiinnostavaan työpaikkaan tai Xamkin hankkeeseen. Opinnäytetyön voit aloittaa heti opintojen alussa tai muuna omaan aikatauluusi sopivana ajankohtana.
Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka aikana sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.
Restonomi YAMK koulutuksessa voit hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia opintojen toteutuksessa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä tai osallistua lähiopetukseen.
Restonomi YAMK opiskeluun suunnitellun aikataulun mukaisessa oppimisväylässä osallistut opintojen ensimmäisellä lukukaudella ydinosaamisen opintoihin työjärjestyksen mukaisina lähiopetuspäivinä. Opiskelusi rytmittyvät lähiopetuspäivien ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Vähitellen täydentävien opintojen määrä kasvaa ja kunkin opiskelijan opinnot eriytyivät omille opintopoluille.
Opintoja nopeuttavalla väylällä voit valita opintoihisi alusta saakka mukaan täydentäviä opintoja ja verkkototeutuksia tai valita opintoja aiemmin aloittaneen restonomi YAMK ryhmän työjärjestyksestä.

Career opportunities

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle pätevyyden hakea tehtäviä, joissa tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto kuten julkisia virkoja tai amk-opettajan tehtäviä. Koulutus tuo sinulle itsevarmuutta palvelualan johtamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen talouden hallintaan ja näin uskallusta edetä urallasi vaativampiin tehtäviin tai lähteä aivan uusille urille.
Restonomi YAMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät hyvin monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä, esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:
• hotelli- ja ravintola-alan johto- ja esimiestehtävät
• ruoka- ja/tai puhtauspalvelupäällikkö
• kaupan esimiestehtävät
• kehittämispäällikkö
• lehtori (amk)
• markkinointipäällikkö, -johtaja
• matkailu- ja ravitsemisalan kehittämishankkeiden projektipäällikkö tai projektiasiantuntija
• ohjelmapalvelutuottaja
• yrittäjä
Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK), englanniksi Master of Hospitality Management, joka on kansainvälisesti tunnettu tutkintonimike. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.
Tutkinto ja sen lisäksi suoritetut pedagogiset opinnot antavat pätevyyden ammattikorkeakoulun opettajan tehtävään.

RDI and cooperation with world of work

Koulutuksen vahvan työelämäyhteistyön perusta on opiskelijaryhmän opiskelijoiden monipuolinen asiantuntijuus ja heidän työelämäverkostonsa. Oman ryhmän työelämäverkostojen lisäksi saat uusia kontakteja koulutusyksikön työelämäverkostoista ja Xamkin tutkimus- ja kehittämisyksikön toimijoista. Ylemmän tutkinnon opiskelu on siten toisaalta ammatillisten yhteyksien luomista ja ammatillista verkostoitumista, toisaalta työelämän kehittämisverkoston rakentamista ja ylläpitämistä.
Vaihtoehtoisissa opinnoissa tutustut myös muiden alojen opiskelijoihin ja heidän toimialoihinsa. Monialaisissa ryhmissä voit löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia ja liikeideoita edelleen kehitettäväksi.
Xamkilla on tutkimus- ja kehitystoiminnassa neljä vahvuusaluetta:
• digitaalinen talous
• metsä, ympäristö ja energia
• kestävä hyvinvointi
• logistiikka ja merenkulku
Painoalojen tutkimus- ja kehitystyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja alueen tarpeisiin vastaavaa. Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa.
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen kotipesä TKI-vahvuusalueilla on kestävä hyvinvointi, mutta kehittämistä tehdään monialaisesti yhteistyössä muiden vahvuusalueiden kanssa.
Opetus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI-toiminta) nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Sinulla on mahdollisuus osallistua tutkimus- ja kehittämistoimintaan kytkemällä opintojasi tai opinnäytetyösi ammattikorkeakoulun ja yhteistyökumppaneiden tutkimus- tai kehittämishankkeisiin.
Jo opintojesi alkuvaiheessa tutustut XAMKin TKI-toimintaan ja erityisesti Vastuullisen matkailun sekä Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut –kehittäjätiimien toimintaan. Saat kontakteja ja verkostoja, joita voit hyödyntää niin opinnoissasi kuin myös harjoittelu- ja työpaikkoina.
Vastuullisen matkailun tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijamme?tukevat matkailuyrityksiä, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitystä matkailun kehittämisessä vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistyössä painottuu ekologien kestävyys ja se?tuo näkyväksi matkailun ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kohdealueille ja matkailun liiketoiminnalle.
Älykkäät ja käyttäjälähtöiset ruokapalvelut -kehittäjätiimi tutkii ja kehittää tulevaisuuden ruokapalveluita. Tavoitteena on ruokapalveluprosessien parantaminen, erityisesti teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi osaamiskärjen tutkimus asiakkaan ruokailukokemuksesta ja ruokavalinnoista luo pohjaa hyvinvointia tukevien ruokapalvelujen kehittämiselle.
TKI-hankkeissamme on sinulla oiva mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistasi ja suorittaa opintoja alan aitojen kehittämistehtävien parissa.

Tourism and Service Business, master studies
Tourism and Service Business, master studies
Tourism and Service Business, master studies
Tourism and Service Business, master studies
Tourism and Service Business, master studies
Tourism and Service Business, master studies
Enrolment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

09.01.2023 - 01.05.2023

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

2 op

RD proportion (cr)

3 op

Mode of delivery

60 % Contact teaching, 40 % Distance learning

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Tourism and Service Business
Teachers
 • Marjut Kasper
Responsible person

Marjut Kasper

Student groups
 • MRMI22SY
  Tourism and Service Business, master studies

Objective

You are able to
- identify the key digital communication and distribution channels in the hospitality field and assess their significance and usability in organisations.
- identify new digital applications that support hospitality business.
- understand the role of e-business in developing service enterprises.
- empathise with customers in the change towards digital communication and e-business.
- identify e-business development needs in organisations.
- make use of the possibilities of e-business.

Content

What are the key digital communication and distribution channels of the hospitality field?
What new digital applications are there to support hospitality business?
What is the role of e-business in developing hospitality enterprises?
How does the development of digital communication channels affect the behavior and role of customers in hospitality business?
How do you identify e-business development needs in organisations?
How do you utilise the possibilities of e-business?

Evaluation scale

1-5

Enrolment

07.11.2022 - 18.11.2022

Timing

09.01.2023 - 30.04.2023

Credits

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Tourism and Service Business
Teachers
 • Anna-Mari Kämppi
Responsible person

Anna-Mari Kämppi

Student groups
 • MRMI22SY
  Tourism and Service Business, master studies

Objective

You are able to prepare and interpret the financial and management accounting information of service organisations.
You can make use of financial information in decision-making and in the management of organisations.
You are able to make use of digitalization in financial management and control.

Content

How do you make financial calculations and interpret them?
How do you make use of financial information in decision-making and the management of organisations?
How do you make use of digitalization in financial management and control?

Evaluation scale

1-5

Enrolment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

21.10.2022 - 18.12.2022

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

2 op

RD proportion (cr)

1 op

Mode of delivery

60 % Contact teaching, 40 % Distance learning

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 30

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Tourism and Service Business
Teachers
 • Riitta Tuikkanen
 • MR Opettaja 4 MRNY
Responsible person

Riitta Tuikkanen

Student groups
 • MRMI22SY
  Tourism and Service Business, master studies

Objective

You are able to find, study, produce and critically evaluate multidisciplinary foresight information about the changes in the customer behavior and business environment of hospitality services.
You are able to utilize your foresight and innovation knowhow in solving demanding problems in experience and service business.
You are able to evaluate and justify the importance of foresight and innovations in managing and developing hospitality business at strategic level.

Content

How do you find, study, produce and critically evaluate multidisciplinary foresight information about the changes in the customer behavior and business environment of hospitality services?
How do you use your foresight and innovation knowhow in solving demanding problems in experience and service business?
What is the meaning of foresight and innovations in managing and developing hospitality business and in strategic decision-making?

Evaluation scale

1-5

Enrolment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

29.08.2022 - 18.12.2022

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

2 op

RD proportion (cr)

2 op

Mode of delivery

60 % Contact teaching, 40 % Distance learning

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 30

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Tourism and Service Business
Teachers
 • Riitta Tuikkanen
Responsible person

Riitta Tuikkanen

Student groups
 • MRMI22SY
  Tourism and Service Business, master studies

Objective

You are able to find, study, produce and critically evaluate multidisciplinary information about the business environment of hospitality services.
You can use key business environment analysis methods.
You are able to describe the benefits and limitations of different operational environment analysis methods.
You are able to utilise information about the business environment of hospitality services in development and in decision-making situations.

Content

How do you find, study, produce and critically evaluate multidisciplinary information about the business environment of hospitality services?
How do you analyse and make conclusions of the information collected?
How do you choose the analysis methods and justify your choices?
How do you utilise information about the business environment of hospitality services in development and in decision-making situations?

Evaluation scale

1-5

Enrolment

06.04.2022 - 22.04.2022

Timing

29.08.2022 - 18.12.2022

Credits

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Tourism and Service Business
Teachers
 • Marika Vartiainen
 • Maria Kangasniemi-Haapala
Responsible person

Maria Kangasniemi-Haapala

Student groups
 • MRMI21SY
  Tourism and Service Business, master studies

Objective

You are able to find, study, produce and critically evaluate information needed in the management of experience services.
You are able to describe the importance, goals and processes of managing experience service business.
You are able to assess and develop the experience production supporting a company's business idea.

Content

How do you find, study, produce and evaluate information needed in the management of experience services business?
How can you support organizations' business ideas by using experience service process tools and methods?
What is the meaning of management in experience service business?

Evaluation scale

1-5

Enrolment

15.08.2022 - 04.09.2022

Timing

12.09.2022 - 17.12.2022

Credits

5 op

Virtual proportion (cr)

4 op

RD proportion (cr)

4 op

Mode of delivery

20 % Contact teaching, 80 % Distance learning

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 40

Degree programmes
 • Master's Degree Programme in Tourism and Service Business
Teachers
 • Kirsi Kuusisto
Responsible person

Kirsi Kuusisto

Student groups
 • MRMI22SY
  Tourism and Service Business, master studies

Objective

You are familiar with the psychological basis of customer experience.
You are familiar with the different models and methods of studying and developing customer experience.
You can design a study of customer experience, carry out it and utilise the results in developing service business.
You can draw up a development plan of customer experience suitable for service businesses.

Content

What does human beings' customer experience involve?
What are the different models and methods of studying and developing customer experience?
How studies on customer experience designed and carried out?
How is research utilised in developing companies' customer experience at strategic level and in daily management?

Evaluation scale

1-5