Siirry suoraan sisältöön

Merenkulun koulutus, laivatekniikka, päivätoteutus: MIKT21SP

Tunnus: MIKT21SP

Tutkinto:
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
270 op

Kesto:
4.5 vuotta (270 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
suomi

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025
MIKT21SP-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

42
MIKT21SP-1002
Merenkulun insinöörin perusopinnot

(Valitaan kaikki)

5
MK00DQ59 Opiskelutaidot 1
MK00DQ60 Merityölainsäädäntö 1.5
MK00DQ61 Tulityöt ja työturvallisuus 1
MK00DQ62 Merenkulun tietotekniikka 1.5
MIKT21SP-1003
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

(Valitaan kaikki)

23
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
MK00DQ65 Fysiikan ja kemian perusteet 5
MK00DQ66 Fysiikka 5
MK00DQ67 Tietotekniikka 3
MIKT21SP-1004
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

14
MK00DQ68 Viestintä 2
MK00DQ69 Tutkimusraportointi 2
MK00DQ70 Merenkulun ruotsi 3
MK00DQ71 Merenkulun englanti 1 2
MK00DQ72 Merenkulun englanti 2 3
MI00DR45 Laivatekniikan englanti 1 2
MIKT21SP-1005
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

100
MIKT21SP-1006
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus

(Valitaan kaikki)

13.5
MK00DQ74 Pelastautuminen (A-VI/1-1) 1
MK00DQ75 Palontorjunta (A-VI/1-2) 1
MK00DQ76 Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) 1
MK00DQ77 Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) 0.5
MK00DQ78 Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) 1
MK00DQ79 Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) 0.5
MK00DQ80 Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) 1
MK00DQ81 Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta 0.5
MK00DQ82 Päällystön palokoulutus (A-VI/3) 1
MK00DQ83 Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) 1
MK00DQ84 Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) 1
MK00DQ89 Vahdinpito ja merimiestaito 4
MIKT21SP-1007
Support level -opinnot (STCW A-III/4)

(Valitaan kaikki)

4
MI00DQ87 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 2
MI00DQ88 Laivakoneistot 1 2
MIKT21SP-1008
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)

(Valitaan kaikki)

47
MIKT21SP-1009
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

19
MI00DR47 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 1
MI00DR48 Laivatekniikan englanti 2 2
MI00DR49 Dieselmoottorit 1 1.5
MI00DR50 Höyrytekniikka 3
MI00DR51 Merenkulun insinöörin kemia 1.5
MI00DR52 Laivan turbiinitekniikka 3
MI00DR53 Laivakoneistot 2 3
MI00DR54 Laivan putkistojärjestelmät 1.5
MI00DR55 Pumput ja virtaustekniikka 2.5
MIKT21SP-1010
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

10.5
MI00DR56 Elektroniikan perusteet 1.5
MI00DR57 Laivasähkötekniikka 2.5
MI00DR58 Sähkömoottorit ja generaattorit 1.5
MI00DR59 Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka 1.5
MI00DR60 Laivan sähköverkot ja -laitteet 2
MI00DR61 Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari 1.5
MIKT21SP-1011
Huolto ja kunnossapito vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

8
MI00DR62 Materiaalitekniikka 2
MI00DR63 Teknisten töiden perusteet 2
MI00DR64 Tekninen piirustus 2
MI00DR65 Teknisten järjestelmien kunnossapito 1 2
MIKT21SP-1012
Aluksen operointi ja johtaminen vahtikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

9.5
MK00DR06 Ympäristölainsäädäntö 1.5
MK00DR07 Aluksen vakavuus 1 2.5
MK00DR08 Hätätilannetoiminnot 1 1
MK00DR09 Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) 2
MK00DR10 Merenkulun sopimukset 1
MK00DR11 MRM 1.5
MIKT21SP-1013
Management level -opinnot (STCW A-III/2)

(Valitaan kaikki)

35.5
MIKT21SP-1014
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

14
MI00DR66 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 1
MI00DR67 Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka 2
MI00DR68 Dieselmoottorit 2 1.5
MI00DR69 Kylmätekniikka 2
MI00DR70 Mekaniikka ja lujuusoppi 4
MI00DR71 Poltto- ja voiteluaineet 1.5
MI00DR72 Laivatekniikan englanti 3 2
MIKT21SP-1015
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

10
MI00DR73 Laivojen automaatiojärjestelmät 2
MI00DR74 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset 2
MI00DR75 Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage 2
MI00DR76 Tehonsiirtoelektroniikka 2
MI00DR77 Hydrauliikka ja pneumatiikka 2
MIKT21SP-1016
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

4
MI00DR78 Telakointi ja koneistojen luokitukset 2
MI00DR79 Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 2
MIKT21SP-1017
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla

(Valitaan kaikki)

7.5
MK00DR21 Aluksen vakavuus 2 1.5
MK00DR23 Hätätilannetoiminnot 2 2
MI00DR80 Koneosaston johtaminen 1.5
MK00DR25 Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat 2.5
MIKT21SP-1018
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

108
MIKT21SP-1019
Harjoittelu 1

(Valitaan kaikki)

92
MI00DR81 Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla 18
MI00DR82 Ohjattu laivaharjoittelu vahtikonemestaritasolla 74
MIKT21SP-1020
Harjoittelu 2

(Valitaan kaikki)

16
MI00DR83 Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot 3
MI00DR84 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori 2
MI00DR85 Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori 3
MI00DR86 Dieselmoottorit 2, laboraatiot 1.5
MI00DR87 Laivasähkötekniikan laboraatiot 2
MI00DR88 Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1 1.5
MI00DR89 Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 2 1.5
MI00DR90 Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot 1.5
MIKT21SP-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
MIKT21SP-1023
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MIKT21SP-1024
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
TY00EL03 Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus 3
MK00DR97 Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC 1
MK00DR98 Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) 1.5
MK00DR99 Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) 1
MK00DS00 Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) 1
MI00DR94 Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD 3
MI00DR95 Sähkösuunnittelu (CAD) 3
MI00DR96 Laivasähkötekniikan projektityö 3
MO1000

Digitalisaatio-opinnot

0
MO00AA05 Data-analyysi 5
MO00AA06 Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5
MO00AA07 Tietoturvatietoisuus 5
MO00DL50 Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5
MO00DL51 Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5
MO00DO09 Web ohjelmointi 5
MO00DS11 Johdatus ohjelmointiin 5
MO00DS12 Tietoturvallisuus 5
MO00DS13 Digitaaliset työvälineet 1 3
MO00DS14 Digitaaliset työvälineet 2 2
VV00EO91 Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
OM00EE03 Johdatus ohjelmointiin 5
MO1001

Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot

0
MO00CT76 Yrittäjyysvalmennus 1 - 10
Y26300003 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
MO00DB95 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
MO00DB96 Entrepreneurship and Small Business Marketing 5
MO00DB97 KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
MO00DB98 KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5
MO00DK10 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5
MO00DK11 Liiketoimintasuunnitelma 5
MO00DO50 Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 1 - 10
MO00DO88 Innoleiri 2
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DP00 Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2
MO00DP01 Innovaatiojohtaminen digiajassa 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DP03 Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5
MO00DP04 Konseptointi ja tuotteistaminen 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
MO00DS33 Sparraus yrittäjyyteen 1 - 10
MO00DW50 StartUp Passion 5
MO00EF58 Aineettomat oikeudet (IPR) 2
MO00EJ41 Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
MO00ET82 Yrityksen visuaalinen viestintä ja brändin rakentaminen 5
MO1004

Tutkimus- ja kehittämisopinnot

0
MO00DB99 Tutki, kehitä, raportoi 5
MO00DL48 Tulevaisuuden tutkimus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
MO00EI29 SPSS virtuaaliklinikka 1 - 3
MO1002

Venäjä-opinnot

0
203005912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5
203006912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5
203004912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5
MO00CW80 Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5
MO00CW81 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
MO00DL47 Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2
MO00DL72 Russian Business Culture 3
MO00DL85 Asioi venäjäksi 3
VV1000

Vapaasti valittavat opinnot

0
KY00BH71 Promoottori 5
VVVV00614 Taidegrafiikka 5
301104310 Johdatus talousmatematiikkaan 3
301102212 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
301102312 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
S00Y200 Lääkehoito sosiaalialalla 3
AV00CT94 Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
VV00CW97 Ympäristöliiketoiminta 5
VV00CX18 Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5
S00Y047 Kivunhoito 5
S00D012 Haavahoito 3
S00Y028 Väkivaltatyö 5
VV00CY62 Raskausajan diabetes 3
SH00AC91 Gerontologinen hoitotyö 5
SH00AD10 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
VV00CY67 Hygieniapassi 2
VV00CY73 Syrjäytymisen ehkäisy 5
VV00CY89 Logistiikan perusmatematiikka 5
VV00CZ15 Liikunta 1 2
VVVV18151 Rokotusosaamisen perusteet 2
VV00CZ34 Matematiikan tehovalmennus 1
VV00CZ54 Lapin vaellus 5
T06D050 Sähköturvallisuustutkinto 1 3
VV00CZ68 Design project 5
VV00DA27 Sosiaalialan hoitotyö 5
S00D044 Väkivaltatyö II 5
S00Y062 Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5
VV00DB93 Emma Gaalan someviestintä 3 - 7
VV00DC94 Farmakologia 5
VV00DE91 Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
H00D204 Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2
VV00DF50 Verhoilu 5
VV00DF51 Puhdistus 5
VV00DF52 Koristemaalaus 5
VV00DF54 Ovi- ja ikkunarestaurointi 5
VV00DF55 Sisustustekstiilien valintakriteerit 5
VV00DF56 Sisustussuunnittelu 5
VV00DF57 Pintakäsittely 5
VVVV00715 CAM -perusteet 5
VV00DF65 Yrityskuvan viestiminen verkossa 5
VV00DF66 Intercultural Communication 5
VV00DF98 Liikunta 3 2
VV00DF99 Liikunta 4 2
VV00DG01 Liikunta 2 2
VV00DG13 Asennusharjoitukset 5
VV00DG23 Ilmastonmuutos 5
VV00DG73 Lääketieteelliset termit 5
VV00DH25 Tietotekniikan tehovalmennus 1
EN00CY18 Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5
VVVV0114 Creative Digital Photography 5
VV00DI03 Tietojohtaminen 5
VV00DI17 Lääkelaskut 0
VV00DI18 Effective workplace writing 5
VV00DI33 Sarjakuva 5
VV00DI58 Pain management intensive course 5
VV00DJ20 Anniskelupassi 2
601203216 Brändin suunnittelu 5
VV00DJ59 Leikkaushoitotyö 5
VV00DJ60 UiPath robot 3
LO00DK02 Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
VV00DK60 Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5
VV00DL08 Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2
YYYY00314 Johtaminen 5
ME00AE60 Metsälogistiikka ja -teollisuus 5
ME00AE62 Puunkorjuutekniikka 5
VV00DL53 Rautatieliikenne 5
VV00DL55 Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL56 Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL59 Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5
VV00DL84 Skanska Oppiva 5
399103816 Public relations 5
VV00DL87 Monikulttuurinen johtaminen 5
AV00DM09 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5
VV00DM10 Esimies ja tietoturva 5
AV00DM11 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5
AV00DM12 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5
SH00DM48 Yleinen patologia 5
VV00DM51 Koodarikilta 1 5
VV00DM52 Koodarikilta 2 5
VV00DM53 Koodarikilta 3 5
VV00DM55 Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti! 5
VV00DM96 Tekoälytaitaja 5
SH00DO05 Akuutti kipu ja kivunhoito 5
SH00DO06 Lääkehoidon kädentaidot turvallisesti 5
SH00DO07 Akuutit haavat - tehokas hoito 5
VV00DO19 Päähine - piste i:n päälle 5
AV00DO20 Psyykkisen valmennuksen perusteet 3
AV00DO21 Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5
VV00DO44 Design-tuote workshop 5
VV00DO51 Tulevaisuuden duuni 2
VV00DO96 Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2
VV00DP05 Liikunta 1, Mikkeli 2
VV00DP06 Liikunta 2, Mikkeli 2
VV00DP07 Liikunta 3, Mikkeli 2
VV00DP08 Liikunta 4, Mikkeli 2
AV00DP09 Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä 5
AV00DP11 Uudet teknologiat terveysalalla 5
VV00DX00 Environmental issues affecting our health 5
VV00DZ67 3D sculpting with Zbrush 5
399101415 Yrityspeli 5
VV00EA46 Promotor /ambassador 1 - 5
VV00EA62 3D-tulostus, laserleikkaus 5
VV00EA63 Design Workshop 5
VV00EA64 Grafis-kaavoitus, jatkokurssi 5
VV00EA65 Muotopuriste 5
VV00EA66 SolidWorks 5
VV00EA69 Tutorointi 5
VV00EA82 Php-ohjelmointi 5
VV00EA99 LVI-tekniikan perusteet 5
SH00ED28 Trakeostomoidun potilaan hoitotyö 5
VV00ED90 Unreal Engine C++ development 3
VV00ED91 Creating network game using Unreal Engine 3
VV00ED92 Using animation editor inside Unreal Engine 3
VV00ED94 LVI-asennukset 2
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
IT00DX02 Python programming and data processing 5
TK00EC43 Ohjelmistotestaus 5
VV00EE14 Projektitutkielma 5
VV00EE16 Robotic Process Automation (RPA) 5
T06D080 SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus 1
VV00EE22 Kiertotalouden ideointiprojekti 5
VV00EE23 Ensiavun perusteet 1
VV00EE24 Ensiavun jatko-opinnot 1
VV00EE98 Metallipintojen konservointi 5
VV00EF14 Luova materiaalipaja 10
VV00EF50 Järjestöt osana hyvinvointiyhteiskuntaa 5
VV00EF56 Sosiaalialan pelikurssi 5
VV00EF57 Venäjän verkkokauppa 3
VV00EF91 KIDE - kiertotalous muotoilussa 5
VV00EH02 Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi 2
VV00EH04 Kliinisen ydinosaamisen arviointi 0
VV00EH66 Naamiokurssi 2
VV00EH87 Insinöörin matematiikka 3 5
VV00EI08