Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuusalan koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Opintojen tavoite

Tradenomi (AMK), turvallisuus -koulutuksessa saat tietoja ja taitoja näihin tehtäviin. Opit monipuolisia turvallisuusalan taitoja, jotka antavat valmiudet toimia vaativissakin turvallisuusalan tehtävissä. Opit myös kohtaamaan erilaisia asiakastilanteita ja sen, miten yritys toimii kannattavasti ja tuloksellisesti. Ymmärrät turvallisuusalan toimintaympäristöä ja tulevaisuuden teknologioita.

Koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja. Voit työskennellä turvallisuusalan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Tradenomina voit tehdä uraa myös menestyvänä yrittäjänä. Opinnoissasi sinua kannustetaan yrittäjämäiseen työtapaan sekä tehdään yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kanssa. Tämä auttaa sinua luomaan verkostoja, avaa uusia mahdollisuuksia ja edistää työllistymistäsi.

Turvallisuusalan tradenomikoulutukseen ei ole erityistä pohjakoulutusvaatimusta. Koulutus sopii turvallisuusalasta ja liiketaloudesta kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden turvallisuusalan koulutuksen opintojen rakenne:
- ydinosaamisen opinnot 105 op
- täydentävän osaamisen opinnot 45 op
- vapaasti valittavat opinnot 15 op
- työharjoittelu 30 op
- opinnäytetyö 15 op

Koulutuksen sisällöissä korostuvat muun muassa
• turvallisuusalan toimintaympäristö
• kannattava liiketoiminta turvallisuusalalla
• kyberturvallisuus ja kriisinhallinta
• johtaminen ja esimiestyö
• turvallisuusalan tulevaisuus.

Opiskelijan työmäärä on yhden lukukauden aikana noin 800 tuntia (30 op).
Luonteva osa opiskelua on yhteistyö yritysten ja viranomaisten kanssa. Opintojaksoilla työskentelet erilaisissa projekteissa, esimerkiksi yritysten toimeksiantojen mukaisesti. Opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistat niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä auttaa myös kiinnostavan harjoittelupaikan ja opinnäytetyöaiheen hankinnassa.

Valinnaisopinnot tarjoavat sinulle hyvän mahdollisuuden opiskella lisää valitsemaasi syventävää alaa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opinnoissasi valitset suuntautumisen, joka syventää osaamistasi. Suuntautumisen laajuus on vähintään 45 opintopistettä, ja lisäksi voit valita valinnaisia opintoja. Turvallisuusalan täydentäviä opintoja on mahdollisuus valita 45-60 opintopistettä.

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopintoina Savonlinnan kampuksella Opetusmenetelmät ovat monipuolisia, ja koulutuksen edetessä osa opinnoista voidaan toteuttaa monimuotoisesti. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa voidaan ottaa huomioon aiempi osaaminen ja urasuunnitelmat. Oppimisen tukena ovat Learn-oppimisympäristö ja Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä.

Uramahdollisuudet

Tradenomin (AMK), turvallisuusala koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja.
Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi
• yrittäjä
• turvallisuuspäällikkö
• turvallisuusasiantuntija
• turvallisuusvastaava
• turvallisuuskoordinaattori
• esimies.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa pääset kehittämään asiantuntijuuttasi aidoissa työelämäyhteyksissä. Työelämän oppimisprojektit tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Opinnoissasi voit olla mukana monissa työelämäläheisessä oppimisprojekteissa, monesti myös usealle eri organisaatiolle. Tietosi, taitosi ja asenteesi kehittyvät ja osaamisesi kasvaa, ja saat ensiarvoisen tärkeitä kontakteja ja yhteyksiä työelämään. Tututut elinkeinoelämään ja viranomaisiin, ja tiivis yhteistyö avaa sinulle näköalan alueen yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jo opintojesi aikana.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Oppimisympäristöinä toimivat Savonlinnan kampus, Learn-verkko-oppimisympäristö, yritysten ja viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö opintojaksoilla ja projekteissa, harjoittelu yrityksissä sekä opinnäytetyö yrityksen toimeksiantona.

Tradenomikoulutus, turvallisuusala, monimuoto
Tunnus
(TUSA25SM)

Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3241 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3200 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3069 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00DT59-3031 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB43-3002 Ryhmät TUSA21SP
Ajoitus 19.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus LT00AA97-3043 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 16.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00EB40-3002 Ryhmät TUSA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus KY00EB36-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 21.09.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus TU00EB41-3002 Ryhmät TUSA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00ED96-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 24.08.2023 - 31.05.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3265 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00EB31-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LT00AB09-3029 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 29.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB28-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 11.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB38-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT61-3029 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB32-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00EB35-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 11.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB27-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 04.03.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB29-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00EB25-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 01.01.2024 - 30.06.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB44-3002 Ryhmät TUSA21SP
Ajoitus 22.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB42-3002 Ryhmät TUSA21SP
Ajoitus 05.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB33-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3138 Ryhmät TUSA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LY00DT57-3037 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 22.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB39-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3252 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB26-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TU00EB30-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 30.10.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LT00AA92-3026 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 22.01.2024 - 31.03.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB37-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus LT00AA93-3078 Ryhmät TUSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3104 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00DT59-3034 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB40-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00EB36-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB41-3003 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00ED96-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB31-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00EB35-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB25-3005 Ryhmät TUSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3193 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00DT60-3013 Ryhmät TUSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LY00DT57-3043 Ryhmät TUSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3307 Ryhmät TUSA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TU00EB30-3004 Ryhmät TUSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LT00AA92-3027 Ryhmät TUSA24SP