OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LOGISTIIKAN KOULUTUS > LOGISTIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Logistiikka, päivätoteutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
165                                                
Viestintä
                                               
Viestintätaidot 5
     
             
                     
Ammattienglanti 5
     
             
                     
Työvälineohjelmat 1 5
     
             
                     
Opinto- ja urasuunnittelu 5
 
 
 
     
   
   
         
Liiketoiminnan perusteet
                                               
Yritystoiminnan perusteet 5
     
             
                     
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
             
                     
Logistiikan perusteet 5
     
             
                     
Tulologistiikka
                                               
Hankinta 5
       
             
                   
Kuljetukset ja huolinta 5
       
             
                   
Insinöörin matematiikka 1 5
       
             
                 
Syventävä liikeviestintä
                                               
Neuvottelu- ja esiintymistaidot 5
       
             
                   
Ammattiruotsi 5
       
             
                   
Työvälineohjelmat 2 5
       
             
                   
Logistiikan luonnontieteet ja juridiikka
                                               
Logistiikan kemia ja fysiikka 5  
       
               
               
Logistiikan juridiikka 5  
       
               
               
Insinöörin matematiikka 2 5  
       
               
               
Tuotanto- ja lähtölogistiikka
                                               
Varastointi 5  
       
               
               
Tuotanto- ja sisälogistiikka 5  
       
               
               
Jakelu 5  
       
               
               
Liiketoiminnan johtaminen
                                               
Projekti- ja prosessijohtaminen 5  
         
               
             
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5  
         
               
           
Logistiikan insinöörifysiikka 5  
         
               
           
Toimitusketjujen johtaminen
                                               
Toimitusketjujen integraatio ja tulevaisuus 5  
         
               
             
Johtamisjärjestelmät 5  
         
               
             
Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
         
               
             
Turvallisuus
                                               
Vaarallisten aineiden kuljetus 5    
         
                 
         
Työturvallisuus 5    
         
                 
         
Toimitusketjujen turvallisuus 5    
         
                 
         
Harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 10
       
               
                 
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5      
           
                   
   
72621615324032301601503227.512.53225516001500
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
75                                                
Liiketoiminnan kannattavuus
                                               
Yrityksen talous 5    
         
                 
         
Johdon laskentatoimi 5    
         
                 
         
Tilasto- ja talousmatematiikka 5    
         
                 
         
Teknologiaosaaminen
                                               
Automaatio 5    
           
                 
       
Robotiikka 5    
           
                 
       
Pakkaukset ja kuljettimet 5    
           
                 
       
Muu syventävä osaaminen
                                               
Merikuljetukset ja satamatoiminnot 5    
           
                 
       
Logistiikan ohjaus 5    
           
                 
       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
           
                 
       
Digitalisaatio
                                               
Intelligent logistics 5    
         
                 
         
Logistics services design 5    
         
                 
         
E-Business 5    
         
                 
         
Suomi 1 5    
         
                 
         
Sales and operations planning
                                               
Toiminnanohjaus 5    
         
                 
         
Projektijohtaminen 5    
         
                 
         
Planning of international supply chains 5    
         
                 
         
International SCM
                                               
Leadership in international business 5    
           
                 
       
International marketing 5    
           
                 
       
Logistics project 5    
           
                 
       
SC tools and innovations
                                               
Artificial intelligence 5    
           
                 
       
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
           
                 
       
Toimitusketjun innovaatiot 5    
           
                 
       
Syventävä harjoittelu
                                               
Harjoittelu 2 10  
         
                 
           
Harjoittelu 3 10    
           
                   
     
Valinnaiset opintokokonaisuudet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Digitalisaatio-opinnot
0                                                
Data-analyysi 5                                                
Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5                                                
Tietoturvatietoisuus 5                                                
Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5                                                
Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5                                                
Web ohjelmointi 5                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Tietoturvallisuus 5                                                
Digitaaliset työvälineet 1 3                                                
Digitaaliset työvälineet 2 2                                                
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3                                                
Johdatus ohjelmointiin 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot
0                                                
Konseptisuunnittelu 5                                                
Yrittäjyysvalmennus 10                                                
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                                
Emma Gaalan someviestintä 7                                                
Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5                                                
Entrepreneurship and Small Business Marketing 5                                                
KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                                
KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5                                                
StartUp Passion MOOC 5                                                
Green Care -yrittäjyysvalmiuksia 5                                                
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5                                                
Liiketoimintasuunnitelma 5                                                
Innovaatiojohtaminen 5                                                
Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 10                                                
Innoleiri 2                                                
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3                                                
Yrityksen perustaminen 3                                                
Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2                                                
Innovaatiojohtaminen digiajassa 5                                                
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2                                                
Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5                                                
Konseptointi ja tuotteistaminen 5                                                
Ideasta innovaatioon 5                                                
Sparraus yrittäjyyteen 10                                                
StartUp Passion 5                                                
Yrittäjyys ja pienyrityksen markkinointi 5                                                
Aineettomat oikeudet (IPR) 2                                                
Entrepreneurship and small business marketing (insrtucted in Russian) 3                                                
Venäjä-opinnot
0                                                
Oman ammattialan Venäjä-projekti 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5                                                
Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5                                                
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5                                                
Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5                                                
Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri 5                                                
Oma ala tutuksi Pietarissa 5                                                
Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2                                                
Russian Business Culture 3                                                
Asioi venäjäksi 3                                                
Kielitandem ja oma ammattiala Pietarissa 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
0                                                
Tutki, kehitä, raportoi 5                                                
Tulevaisuuden tutkimus 5                                                
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5                                                
SPSS virtuaaliklinikka 3                                                
Vapaasti valittavat opinnot
0                                                
Promoottori 5                                                
Taidegrafiikka 5                                                
Johdatus talousmatematiikkaan 3                                                
Kirjanpidon erityiskysymykset 5                                                
Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5                                                
Lääkehoito sosiaalialalla 3