Siirry suoraan sisältöön

Peliohjelmointi, päivätoteutus: POKT21SP

Tunnus: POKT21SP

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
POKT21SP-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 180)

180
POKT21SP-1002
Pelituotannon perusteet

(Valitaan kaikki)

35
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
PO00DN27 Johdatus pelituotantoon 10
PO00DN28 Grafiikka ja mallinnus 5
PO00ED09 Ohjelmointi 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
PO00DN30 Peliohjelmointi 5
POKT21SP-1003
Peliohjelmoinnin perusteet

(Valitaan kaikki)

30
PO00ED10 Olio-ohjelmointi 5
TI00CW88 Peliprojekti 1 5
PO00ED11 Pelitestaus ja testaussuunnittelu 5
TK00BK42 Verkkosivuston toteutus 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
TK00BK40 Diskreetti matematiikka 1 5
POKT21SP-1004
Pelituotanto

(Valitaan kaikki)

30
PO00DN32 Pelien ekosysteemi 5
TI00CW93 Peliprojekti 2 5
PO00DN33 Soveltava peliohjelmointi 5
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
PO00ED12 Peliohjelmoijan fysiikka 5
TK00BK51 Diskreetti matematiikka 2 5
POKT21SP-1005
Trainee

(Valitaan kaikki)

30
PO00DN34 Edistynyt peliohjelmointi 5
PO00ED13 Peliohjelmoijan matematiikka 5
TI00CW63 Peliprojekti 3 5
PO00DN60 Pelisuunnittelu 5
PO00ED14 Tietoturva ja kyberhygienia 5
PO00DN59 Pelidata 5
POKT21SP-1006
Junior developer

(Valitaan kaikki)

15
TI00CW65 Peliprojekti 4 5
PO00DN35 Arkkitehtuuri ja suunnittelumallit 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
POKT21SP-1007
Developer

(Valitaan kaikki)

15
TI00CW69 Peliprojekti 5 5
PO00DN38 Verkkopelien toimintaympäristöt 5
PO00ED15 Peliteollisuuden liiketoimintaosaaminen 5
POKT21SP-1008
Professional

(Valitaan kaikki)

15
TK00EC63 Algoritminen ongelmanratkaisu 5
PO00DN63 Pelimoottoriohjelmointi 5
PO00DN64 Laadunvarmistus pelituotannossa 5
POKT21SP-1009
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

10
PO00ED16 Perusharjoittelu 10
POKT21SP-1010
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
POKT21SP-1011
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
POKT21SP-1012
Guru

(Valitaan kaikki)

10
PO00DN36 Peliohjelmointi nyt 5
PO00DN62 Backend-ohjelmointi 5
POKT21SP-1013
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
PO00ED17 Syventävä harjoittelu 20
POKT21SP-1014
Valinnaiset opintokokonaisuudet

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
MO1000
Digitalisaatio-opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MO00AA05 Data-analyysi 5
MO00AA06 Käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 5
MO00AA07 Tietoturvatietoisuus 5
MO00DL50 Graafisen suunnittelun verkkotyöpaja 5
MO00DL51 Kuva- ja äänieditoinnin verkkotyöpaja 5
MO00DO09 Web ohjelmointi 5
MO00DS11 Johdatus ohjelmointiin 5
MO00DS12 Tietoturvallisuus 5
MO00DS13 Digitaaliset työvälineet 1 3
MO00DS14 Digitaaliset työvälineet 2 2
VV00EO91 Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
OM00EE03 Johdatus ohjelmointiin 5
MO1003
Hyvinvointiteknologia

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MO00AE67 Teknologia yksilön hyvinvoinnin tukena 5
MO00AE68 Hyvinvointiteknologian työkalut 5
MO00AE69 Hyvinvointiteknologiset palvelut 5
MO1001
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MO00CT76 Yrittäjyysvalmennus 1 - 10
Y26300003 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
MO00DB95 Yrityksen perustaminen ja markkinointi 5
MO00DB96 Entrepreneurship and Small Business Marketing 5
MO00DB97 KY-opinnot: Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
MO00DB98 KY-opinnot: Tunnusluvut ja johtaminen 5
MO00DK10 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessä 5
MO00DK11 Liiketoimintasuunnitelma 5
MO00DO50 Innovaatio- ja yrittäjyysprojektit 1 - 10
MO00DO88 Innoleiri 2
MO00DO99 Yrityksen perustaminen 3
MO00DP00 Uuden yrityksen rahoitus ja riskien hallinta 2
MO00DP01 Innovaatiojohtaminen digiajassa 5
MO00DP02 Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 2
MO00DP03 Kaupallistaminen liiketoiminnassa 5
MO00DP04 Konseptointi ja tuotteistaminen 5
MO00DS40 Ideasta innovaatioon 5
MO00DS33 Sparraus yrittäjyyteen 1 - 10
MO00DW50 StartUp Passion 5
MO00EF58 Aineettomat oikeudet (IPR) 2
MO00EJ41 Entrepreneurship and small business marketing (instructed in Russian) 3
MO00DS31 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys 3
MO00ET82 Yrityksen visuaalinen viestintä ja brändin rakentaminen 5
MO00EW45 Menestyksekäs verkkoliiketoiminta 5
MO00EW77 Business Office 5 - 10
MO1004
Tutkimus- ja kehittämisopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MO00DB99 Tutki, kehitä, raportoi 5
MO00DL48 Tulevaisuuden tutkimus 5
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
MO00EI29 SPSS virtuaaliklinikka 1 - 3
VV2000
Valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
VV00CW98 Venäjä 1 5
VV00CW99 Venäjä 2 5
VV00CX00 Venäjä 3 5
VV00CX01 Venäjä 4 5
VV00CX02 Venäjää työelämässä 5
VV00EA49 Venäjän kielen rakenteet 5
MO00DS54 Asioi venäjäksi 3
VV00CX03 Espanja 1 5
VV00CX04 Espanja 2 5
VV00CX05 Espanja 3 5
VV00CX06 Espanja 4 5
VV00CX07 Espanjaa työelämässä 5
VV00CX08 Saksa 1 5
VV00CX09 Saksa 2 5
VV00CX10 Saksa 3 5
VV00CX11 Saksa 4 5
VV00CX12 Saksaa työelämässä 5
J00DS16 Saksan kertauskurssi 5
VV00CX13 Italia 1 5
VV00CX14 Italia 2 5
VV00CX15 Ranska 1 5
VV00CX16 Ranska 2 5
VV00BH03 Ruotsin tehovalmennus 3
8888201126 Hallintoruotsi 2
VV00DJ27 Lär dig mera svenska! 5
VV00CX88 Suomen alkeet 2
888800114 Finnish for Beginners 5
KY00DS49 Suomi 1 5
KY00DS50 Suomi 2 5
VV00CW84 Suomi 3 5
VV00CW85 Suomi 4 5
VV00DW05 Suomea venäjää puhuville 2
YYYY10015 Suomen tehovalmennus 1 1
YYYY20015 Suomen tehovalmennus 2 1
YYYY30015 Suomen tehovalmennus 3 1
YYYY40015 Suomen tehovalmennus 4 1
YYYY50015 Suomen tehovalmennus 5 1
VV00DL93 Korkeakouluun valmentavaa suomea B1-B2-tasoilla 2
VV00DH03 Esiintymistaidon tehovalmennus 3
VV00DH18 Viestintätaidon tehovalmennus 3
VV00DW55 Asiantuntijaviestintä 1 - 5
VV00BH02 Englannin tehovalmennus 3
VV00EA06 English preparatory course (instructed in Russian) 3
J00D106 Markkinoinnin englanti 5
MO00DO45 Liike-elämän englanti 3
VV00DI18 Effective workplace writing 5
VV00EA07 English professional vocabulary for paramedics (instructed in Russian) 2
BY00DN22 Advanced Professional English 5
BY00EA54 YAMK-opinnäytetyön tutkimuskirjoittaminen 5
888830614 Focus on Finland 5
VV00DH27 Kiina 1 5
VV00DJ30 Kiina 2 5
VV00DP46 Kiinalainen liiketoimintakulttuuri 3
888890310 Tandem-opinnot suomen kielessä 2
888871812 Tandem-opinnot espanjan kielessä 2
888891310 Tandem-opinnot englannin kielessä 2
888890910 Tandem-opinnot arabian kielessä 2
888890512 Tandem-opinnot bengalin kielessä 2
888890213 Tandem-opinnot hollannin kielessä 2
888890510 Tandem-opinnot italian kielessä 2
888891510 Tandem-opinnot japanin kielessä 2
888890810 Tandem-opinnot kiinan kielessä 2
888890113 Tandem-opinnot kroatian kielessä 2
888891010 Tandem-opinnot latvian kielessä 2
888891410 Tandem-opinnot nepalin kielessä 2
888890112 Tandem-opinnot portugalin kielessä 2
888890610 Tandem-opinnot puolan kielessä 2
888891210 Tandem-opinnot ranskan kielessä 2
888823312 Tandem-opinnot ruotsin kielessä 2
888890410 Tandem-opinnot saksan kielessä 2
888890312 Tandem-opinnot turkin kielessä 2
888890412 Tandem-opinnot unkarin kielessä 2
888890710 Tandem-opinnot venäjän kielessä 2
888891110 Tandem-opinnot vietnamin kielessä 2
VV00DJ32 Tandem-opinnot sloveenin kielessä 2
VV00EE20 KiVAKO: Venäjä 1 3
VV00EE21 KiVAKO: Italia 2 3
VV00EF15 Tandem-opinnot korean kielessä 2
BY00EF30 Advanced English for health and social services 5
KY00AA04 Ammattienglanti 5
VV00EF96 Suomen kielen alkeet 5
VV00EG76 Swedish preparotory course (instructed in Russian) 3
KY00DS51 Viestintätaidot 5
KY00AA03 Ammattiruotsi 5
VV00EJ42 Professional English vocabulary for health care purposes (instructed in Russian) 3
VV00EK29 KiVAKO: Saksa 7 3
VV00EK41 Käytännön suomea venäjänkielisille 3
VV00EM22 Venäjä 1 3
VV00EM23 Saksa 4 3
VV00EM24 Saksa 5 3
VV00EM50 Venäjä 2 3
VV00EM52 Venäjä 3 3
VV00EM53 Venäjä 4 3
VV00EM54 Venäjä 5 3
VV00EM55 Venäjä 6 3
VV00EM56 Venäjä 7 3
VV00EM57 Venäjä 8 3
VV00EM58 Espanja 1 3
VV00EM59 Espanja 2 3
VV00EM60 Espanja 3 3
VV00EM61 Espanja 4 3
VV00EM62 Espanja 5 3
VV00EM63 Espanja 6 3
VV00EM64 Espanja 7 3
VV00EM65 Espanja 8 3
VV00EM66 Saksa 1 3
VV00EM67 Saksa 2 3
VV00EM68 Saksa 3 3
VV00EM71 Saksa 6 3
VV00EM72 Saksa 7 3
VV00EM73 Saksa 8 3
VV00EM74 Ranska 1 3
VV00EM75 Ranska 2 3
VV00EM76 Ranska 3 3
VV00EM78 Ranska 4 3
VV00EM79 Italia 1 3
VV00EM80 Italia 2 3
VV00EM81 Italia 3 3
VV00EM82 Italia 4 3
VV00EN06 Venäjän kieliopin kertaus 3
VV00EN07 Saksan kieliopin kertaus 3
OM00EE03 Johdatus ohjelmointiin 5
VV00EO24 Venäjä 1 ja 2, 6op 6
VV00EO30 Englannin IELTS testin valmennus 2 - 3
VV00EO49 Suomi 5 5
AV00EM94 Venäjän kieliopin kertaus 3
AV00EM95 Venäjää venäjänkielisille 3
AV00EM89 Asioi venäjäksi 3
VV00EP48 Opinnäytetyön raportoinnin tuki 1
VV00EP49 Suomi 6 5
HT00EK69 Hoitotyön englanti 3
VV00EQ41 Logistiikan englanti 5
VV00EQ73 Suomalais-venäläinen tandem 3
VV00ER98 Hoitotyön ruotsi 3
VV00ES57 Kieli- ja kulttuuritietoisuus 2 - 5
MO1002
Venäjä-opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
203005912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5
203006912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5
203004912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5
MO00CW80 Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5
MO00CW81 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5
MO00DL47 Suomalais-venäläinen tandem-viikko Pietarissa 2
MO00DL72 Russian Business Culture 3
MO00DL85 Asioi venäjäksi 3
VV1000
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
KY00BH71 Promoottori 5
VVVV00614 Taidegrafiikka 5
301104310 Johdatus talousmatematiikkaan 3
301102212 Kirjanpidon erityiskysymykset 5
301102312 Rahoituslaskelmat ja -instrumentit 5
S00Y200 Lääkehoito sosiaalialalla 3
AV00CT94 Kerron sinulle kaiken - seksuaalisuus ja sukupuolisuus elokuvissa 2
VV00CW58 KY-opinnot: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
VV00CW97 Ympäristöliiketoiminta 5
VV00CX18 Linux-käyttöjärjestelmän hallinta 5
S00Y047 Kivunhoito 5
S00D012 Haavahoito 3
S00Y028 Väkivaltatyö 5
VV00CY62 Raskausajan diabetes 3
SH00AC91 Gerontologinen hoitotyö 5
SH00AD10 Hoidollinen yhteistyösuhde mielenterveys- ja päihdetyössä 5
VV00CY67 Hygieniapassi 2
VV00CY73 Syrjäytymisen ehkäisy 5
VV00CY89 Logistiikan perusmatematiikka 5
VV00CZ15 Liikunta 1 2
VVVV18151 Rokotusosaamisen perusteet 2
VV00CZ34 Matematiikan tehovalmennus 1
VV00CZ54 Lapin vaellus 5
T06D050 Sähköturvallisuustutkinto 1 3
VV00CZ68 Design project 5
VV00DA27 Sosiaalialan hoitotyö 5
S00D044 Väkivaltatyö II 5
S00Y062 Kehitysvammatyön perusteet ja perheen tukeminen 5
VV00DB93 Emma Gaalan someviestintä 3 - 7
VV00DC94 Farmakologia 5
VV00DE91 Tekniikan alan kemian tehovalmennus 3
VV00DE92 Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus 3
H00D204 Sairaanhoitajan kliiniset perustaidot - laboraatioharjoituksia teoriatietoa soveltamalla 2
VV00DF50 Verhoilu 5
VV00DF51 Puhdistus 5
VV00DF52 Koristemaalaus 5
VV00DF54 Ovi- ja ikkunarestaurointi 5
VV00DF55 Sisustustekstiilien valintakriteerit 5
VV00DF56 Sisustussuunnittelu 5
VV00DF57 Pintakäsittely 5
VVVV00715 CAM -perusteet 5
VV00DF65 Yrityskuvan viestiminen verkossa 5
VV00DF66 Intercultural Communication 5
VV00DF98 Liikunta 3 2
VV00DF99 Liikunta 4 2
VV00DG01 Liikunta 2 2
VV00DG13 Asennusharjoitukset 5
VV00DG23 Ilmastonmuutos 5
VV00DG73 Lääketieteelliset termit 5
VV00DH25 Tietotekniikan tehovalmennus 1
EN00CY18 Metsäteollisuuden energiantuotanto ja -käyttö 5
VVVV0114 Creative Digital Photography 5
VV00DI03 Tietojohtaminen 5
VV00DI17 Lääkelaskut 0
VV00DI18 Effective workplace writing 5
VV00DI33 Sarjakuva 5
VV00DI58 Pain management intensive course 5
VV00DJ20 Anniskelupassi 2
601203216 Brändin suunnittelu 5
VV00DJ59 Leikkaushoitotyö 5
VV00DJ60 UiPath robot 3
LO00DK02 Eettinen kysyntä-toimitusketjun hallinta 5
VV00DK60 Prosessiteollisuuden sivuvirrat 5
VV00DL08 Opiskelutaidot - minä vastuullisena opiskelijana 2
YYYY00314 Johtaminen 5
ME00AE60 Metsälogistiikka ja -teollisuus 5
ME00AE62 Puunkorjuutekniikka 5
VV00DL53 Rautatieliikenne 5
VV00DL55 Lasten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL56 Nuorten psykiatrinen hoitotyö ja toiminnalliset menetelmät 5
VV00DL59 Monikulttuurisuus seksuaaliohjauksessa 5
VV00DL84 Skanska Oppiva 5
399103816 Public relations 5
VV00DL87 Monikulttuurinen johtaminen 5
AV00DM09 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 1: Perusteiden peruste, ihminen 5
VV00DM10 Esimies ja tietoturva 5
AV00DM11 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 2: Voimaharjoittelu 5
AV00DM12 Avaimet elämäntapamuutokseen osa 3: Ravitsemus 5
SH00DM48 Yleinen patologia 5
VV00DM51 Koodarikilta 1 5
VV00DM52 Koodarikilta 2 5
VV00DM53 Koodarikilta 3 5
VV00DM55 Lääkelaskentaa kertaamassa – yllätät itsesi iloisesti! 5
VV00DM96 Tekoälytaitaja 5
SH00DO05 Akuutti kipu ja kivunhoito 5
SH00DO06 Lääkehoidon kädentaidot turvallisesti 5
SH00DO07 Akuutit haavat - tehokas hoito 5
VV00DO19 Päähine - piste i:n päälle 5