Siirry suoraan sisältöön

Biotuotetekniikka, päivätoteutus: BISA24SP

Tunnus: BISA24SP

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 Kevät 2028 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027 2. / 2028 3. / 2028
BISA24SP-1001
YDINOSAAMINEN (valitaan kaikki)

(Valitaan kaikki )

180
BISA24SP-1002
Työelämäosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
BI00BK68 Biotuote- ja kemianteollisuus 5
BISA24SP-1003
Ammatillinen orientoituminen

(Valitaan kaikki )

15
MT00AA55 Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
BI00BK72 Metsäteollisuuden raaka-aineet 5
BI00BK75 Mekaaniset yksikköprosessit 5
BISA24SP-1004
Luonnontieteiden perusteet

(Valitaan kaikki )

15
BI00BK66 Tiedonkäsittely organisaatiossa 5
BI00BK73 Soveltava fysiikka 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
BISA24SP-1005
Biotuotetekniikan perusteet

(Valitaan kaikki )

15
BI00BK69 Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus 5
BI00BK67 Virtaustekniikka ja taseet 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
BISA24SP-1006
Syventävät luonnontieteelliset opinnot

(Valitaan kaikki )

15
BI00BK70 Termofysiikka ja teknillinen termodynamiikka 5
BI00DW11 Orgaaninen kemia ja biokemia 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
BISA24SP-1007
Prosessiosaamisen perusteet

(Valitaan kaikki )

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
BI00BK76 Prosessien kemia 5
BI00BK83 Prosessiteollisuuden mittaukset, -koneet ja -laitteet 5
BISA24SP-1008
Menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
BI00CX93 Puunjalostuksen kemia 5
BI00BK77 Lämmönsiirto 5
BISA24SP-1009
Syventävä prosessiosaaminen

(Valitaan kaikki )

15
BI00BK79 Kemialliset yksikköprosessit 5
BI00BK80 Sellutekniikka 5
BI00CX95 Paperin- ja kartongin valmistus 5
BISA24SP-1010
Prosessien suunnittelu ja käyttö

(Valitaan kaikki )

15
BI00BK82 Prosessien mallinnus ja suunnittelu 5
BI00DW12 Yrityspeli 5
BI00BK84 Säätö- ja automaatiotekniikka 5
BISA24SP-1011
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki )

30
BI00BK85 Harjoittelu 30
BISA24SP-1012
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
BISA24SP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
BISA24SP-1014
Projektiosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BI00DW13 Projektiosaaminen 5
BI00CX97 Työelämälähtöinen projekti 10
BISA24SP-1015
Täydentävä biotuotetekniikan osaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BI00CX98 Biomassan jalostus 5
BI00BK87 Paperin- ja kartongin jalostus 5
BI00CX99 Höyrykattilat 5
BISA24SP-1016
Biotuoteteollisuutta avustava toimintaympäristö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DS74 Puunhankinnan toimintaympäristö 5
BI00CY00 Energianmuuntoprosessit 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
BISA24SP-1017
Energian tuotanto ja teollisuuden päästöjen hallinta

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BI00CY02 Voimalaitosprosessit 5
BI00CY01 Prosessiteollisuuden päästöjen hallinta 5
BI00DW14 Kiertotalous 5
BISA24SP-1018
Teollinen toimintaympäristö

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
BI00DZ83 Tekninen piirustus 5
BI00DZ84 Teollisuuden kunnossapito 5
BI00DZ85 Tehdassuunnittelu 5
BISA24SP-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
Yhteensä 240 62 72 76 45 27 35 32 40 31 45 45 0 27 17.5 17.5 32 20 20 31 22.5 22.5 45 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Amk-tutkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Harjoittelu
Harjoittelu
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely
Perusopinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Opinto- ja urasuunnittelu
Viestintätaidot
Biotuote- ja kemianteollisuus
Insinöörin perusfysiikka ja -kemia
Metsäteollisuuden raaka-aineet
Mekaaniset yksikköprosessit
Tiedonkäsittely organisaatiossa
Soveltava fysiikka
Insinöörin matematiikka 1
Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus
Virtaustekniikka ja taseet
Ammattienglanti
Termofysiikka ja teknillinen termodynamiikka
Orgaaninen kemia ja biokemia
Insinöörin matematiikka 2
Ammattiruotsi
Prosessien kemia
Prosessiteollisuuden mittaukset, -koneet ja -laitteet
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Puunjalostuksen kemia
Lämmönsiirto
Kemialliset yksikköprosessit
Sellutekniikka
Paperin- ja kartongin valmistus
Prosessien mallinnus ja suunnittelu
Yrityspeli
Säätö- ja automaatiotekniikka
Projektiosaaminen
Työelämälähtöinen projekti
Biomassan jalostus
Paperin- ja kartongin jalostus
Höyrykattilat
Puunhankinnan toimintaympäristö
Energianmuuntoprosessit
Johtaminen ja työyhteisötaidot
Voimalaitosprosessit
Prosessiteollisuuden päästöjen hallinta
Kiertotalous
Tekninen piirustus
Teollisuuden kunnossapito
Tehdassuunnittelu

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
BISA24SP-1001
YDINOSAAMINEN (valitaan kaikki)

(Valitaan kaikki)

180
BISA24SP-1002
Työelämäosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS63 Opinto- ja urasuunnittelu 5
KY00DS51 Viestintätaidot 5
BI00BK68 Biotuote- ja kemianteollisuus 5
BISA24SP-1003
Ammatillinen orientoituminen

(Valitaan kaikki)

15
MT00AA55 Insinöörin perusfysiikka ja -kemia 5
BI00BK72 Metsäteollisuuden raaka-aineet 5
BI00BK75 Mekaaniset yksikköprosessit 5
BISA24SP-1004
Luonnontieteiden perusteet

(Valitaan kaikki)

15
BI00BK66 Tiedonkäsittely organisaatiossa 5
BI00BK73 Soveltava fysiikka 5
TY00EK99 Insinöörin matematiikka 1 5
BISA24SP-1005
Biotuotetekniikan perusteet

(Valitaan kaikki)

15
BI00BK69 Soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus 5
BI00BK67 Virtaustekniikka ja taseet 5
KY00DS47 Ammattienglanti 5
BISA24SP-1006
Syventävät luonnontieteelliset opinnot

(Valitaan kaikki)

15
BI00BK70 Termofysiikka ja teknillinen termodynamiikka 5
BI00DW11 Orgaaninen kemia ja biokemia 5
TY00EL00 Insinöörin matematiikka 2 5
BISA24SP-1007
Prosessiosaamisen perusteet

(Valitaan kaikki)

15
KY00DS46 Ammattiruotsi 5
BI00BK76 Prosessien kemia 5
BI00BK83 Prosessiteollisuuden mittaukset, -koneet ja -laitteet 5
BISA24SP-1008
Menetelmäosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
MO00DS25 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
BI00CX93 Puunjalostuksen kemia 5
BI00BK77 Lämmönsiirto 5
BISA24SP-1009
Syventävä prosessiosaaminen

(Valitaan kaikki)

15
BI00BK79 Kemialliset yksikköprosessit 5
BI00BK80 Sellutekniikka 5
BI00CX95 Paperin- ja kartongin valmistus 5
BISA24SP-1010
Prosessien suunnittelu ja käyttö

(Valitaan kaikki)

15
BI00BK82 Prosessien mallinnus ja suunnittelu 5
BI00DW12 Yrityspeli 5
BI00BK84 Säätö- ja automaatiotekniikka 5
BISA24SP-1011
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
BI00BK85 Harjoittelu 30
BISA24SP-1012
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
OP00AA43 Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5
OP00AA44 Opinnäytetyön toteutus 5
OP00AA45 Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely 5
BISA24SP-1013
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 60)

60
BISA24SP-1014
Projektiosaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BI00DW13 Projektiosaaminen 5
BI00CX97 Työelämälähtöinen projekti 10
BISA24SP-1015
Täydentävä biotuotetekniikan osaaminen

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BI00CX98 Biomassan jalostus 5
BI00BK87 Paperin- ja kartongin jalostus 5
BI00CX99 Höyrykattilat 5
BISA24SP-1016
Biotuoteteollisuutta avustava toimintaympäristö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
ME00DS74 Puunhankinnan toimintaympäristö 5
BI00CY00 Energianmuuntoprosessit 5
KY00DS62 Johtaminen ja työyhteisötaidot 5
BISA24SP-1017
Energian tuotanto ja teollisuuden päästöjen hallinta

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
BI00CY02 Voimalaitosprosessit 5
BI00CY01 Prosessiteollisuuden päästöjen hallinta 5
BI00DW14 Kiertotalous 5
BISA24SP-1018
Teollinen toimintaympäristö

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
BI00DZ83 Tekninen piirustus 5
BI00DZ84 Teollisuuden kunnossapito 5
BI00DZ85 Tehdassuunnittelu 5
BISA24SP-1019
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15